2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Yabancı Sermayeli Şirketlerin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti


 

2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik gereği Ticaret Sicili Müdürlüklerinden alınacak belgelerin kapsamı ve yapılması gereken inceleme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 28/08/2012 tarih 5958 sayılı yazısında belirtilmektedir. (Bakanlığın Bildirimi)

Yerli Sermayeli Anonim Şirketler için Dilekçe Örneği

Yabancı Sermaye Anonim Şirketler için Dilekçe Örneği