2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

YABANCI BİR İŞLETMENİN MERKEZİNİN TÜRKİYE’YE TAŞINMASI


ODA ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

YABANCI İŞLETMENİN MERKEZİNİN TÜRKİYEYE TAŞINMASI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 3. Yabancı uyruklu Ortaklara ve temsilcilere ait noter onaylı pasaport tercümesi
 4. SGK şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu
 5. Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont (Odamız veznesinden yatırılır)
 6. Şirketin taşınmasına ilişkin karar (noter onaylı) (Kararda şirketin ünvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubeleri varsa şubelerin ünvanları ve şubelere ayrılmış sermaye tutarları yer almalı)
 7. Şirketin veya ticari işletmenin mevcudiyetine dair belge (Ülkenin ticaret sicili tarafından verilmiş veya sicil teşkilatı yok ise yetkili makamı tarafından verilmiş ülkenin kanununa uygun olarak mevcut bulunduğunu gösteren belge ve Türkçe çevirisi)
 8. Merkez değişikliğinin kendi hukukuna uygun olduğuna gösteren, yurtdışındaki yetkili makamdan alınan belge ve Türkçe çevirisi
 9. Nakledilen ticari işletme ticaret şirketi ise, Türk hukukuna uyarlanmış şirket sözleşmesi ve Türkçe çevirisi
 10. Merkezini taşıyacak şirketin tescili izne bağlı ise, ilgili kurumdan alınan izin yazısı
 11. Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi

ÖNEMLİ NOT:

 • Yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur
 • Merkezini Türkiye’ye taşıyan işletmelerin tescilinde, Türkiye’de bulunan işletmelerin tescili hakkındaki hükümler uygulanır.
 • Merkezini Türkiye’ye taşıyan ticaret şirketlerin tescilinde, Türkiye’de bulunan ticaret şirketlerinin kuruluşuna dair hükümler uygulanır.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü Türkiye’ye taşınan ticari işletmenin Türk hukukuna göre örgütlenerek faaliyet göstermesinin mümkün olup olmadığını, taşınan ticaret şirketinin ise sözleşmesinin Türk hukukuna uygun olup olmadığını ya da uyarlanıp uyarlanmadığını araştırarak tescil işlemini yapar.