2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

2019 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ


2019 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ

Dereceler

Sermaye Aralıkları

KAYIT ÜCRETLERİ TARİFESİ

Yeni Kayıt

-

360,-TL

1.Derece

1.000.000,00 TL üstü

950,-TL

2.Derece

500.000,01 TL – 1.000.000,00 TL

700,-TL

3.Derece

250.000,01 TL – 500.000,00 TL

650,-TL

4.Derece

100.000,01 TL – 250.000,00 TL

600,-TL

5.Derece

10.000,01 TL – 100.000,00 TL

550,-TL

6.Derece

5.000,01 TL – 10.000,00 TL

530,-TL

7.Derece

5.000,00 TL ve altı

350,-TL

 

Dereceler

Sermaye Aralıkları

YILLIK AİDAT TARİFESİ

1.Derece

1.000.000,00 TL üstü

950,-TL

2.Derece

500.000,01 TL – 1.000.000,00 TL

700,-TL

3.Derece

250.000,01 TL – 500.000,00 TL

650,-TL

4.Derece

100.000,01 TL – 250.000,00 TL

600,-TL

5.Derece

10.000,01 TL – 100.000,00 TL

550,-TL

6.Derece

5.000,01 TL – 10.000,00 TL

530,-TL

7.Derece

5.000,00 TL ve altı

350,-TL

 

  • Banka ve Finans Kuruluşlarının şubelerinden fevkalade derecede olanlar sermayelerine bakılmaksızın 1.Derece'ye aktarılacak ve kayıt edilecektir.
  • Mevcut durumda sermayesi 5.000 TL ve altında olup aynı zamanda Fevkalade derecede kayıtlı bulunan tüzel kişilerin şubeleri ve bu kategoride açılacak yeni şubeler sermayelerine bakılmaksızın 5.Derece olarak kayıt edilir.

5174 sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu”

Madde: 24

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

 

“Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”

Dereceler

Madde: 12

Oda ve borsalar derece sayısını kendi durumlarına göre tespit eder. Ancak, bu derecelerin sayısı beşten az yediden fazla olamaz. (Ek cümle:RG-31/1/2017-29965) Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz.                                                                                                

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Aidat ödemek çok daha hızlı çok daha kolay!

1. Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran 2019 ve 2. Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim 2019’dir.

Aidatlarınızı, banka şubelerinden veya bankaların internet şubelerinin fatura ödemeleri alt menüsünden
ödeyebilirsiniz.

KURUMSAL TAHSİLAT SİSTEMİ İLE ONLİNE ÖDEME YAPILAN BANKALAR

   

 

Kurumsal Tahsilat Sistemi

· Yukarıda adı yazılı bankaların tüm şubelerinden, Oda sicil numaralarınızı bildirerek, özel ekran aracılığıyla kurumsal tahsilat sisteminde masrafsız ödeme yapabilirsiniz.

bildirim@izto.org.tr · 2019 yılı munzam aidatlarınızın hesaplanabilmesi için 2018 yılına ait bilanço veya beyannamelerinizi Odamıza teslim edebilir veya bildirim@izto.org.tr adresine elektronik olarak gönderebilirsiniz.
  · Aidatlarınızı web sitemizde yer alan https://eoda.izto.org.tr/web/aidat_borc_odeme.aspx?id=290 linkine tıkladığınızda açılacak olan ödeme ekranına kredi kartı bilgilerinizi girmek suretiyle on-line olarak ödeyebilirsiniz.
  · 444 92 92 numaralı çağrı merkezimizden tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Aidatların zamanında ödenmemesi halinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince yürürlükte bulunan gecikme zammı tahakkuk ettirilerek icra yoluyla tahsil edilmek zorunda kalınacağını üzülerek bildirmek isteriz.

Sayın üyelerimize önemle duyurulur.

İZMİR TİCARET ODASI