2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Turizm Sektörüne Verilen Teşvikler ve Destekler


Ülkemize gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin artmasında turizm sektörüne verilen teşviklerin önemli bir rolü bulunmaktadır.

Sektörün teşvik edilmesi amacıyla ülkemizde yapılan en önemli düzenlemelerden birisi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunudur.

Oteller ve turizm sektörü yatırımları, konusuna göre Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve teşvikler http://www.ekonomi.gov.tr/ adresinde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Teşvik miktarı yatırımın yapılacağı bölgeye göre farklılık göstermektedir. Ülkemiz teşvik mevzuatı açısından 6 bölgeye ayrılmıştır.

Örneğin İzmir’de otel yatırımı yapmak isteyen bir girişimciye verilecek teşvik tutarı yatırımın 31.12.2013 den önce veya sonra yapılmasına, OSB içinde olup olmamasına göre değişmekte olup;

 • Vergi İndirimi,
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi,
 • Faiz Desteği,
 • Yatırım Yeri Tahsisi,
 • KDV İstisnası,
 • Gümrük Vergi Muafiyeti,
 • Bölgesel Asgari Sabit Yatırım Tutarı gibi teşviklerden yararlanmaktadır ve bu teşviklerin miktarı ve oranları da yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.

Teşvikler yatırımın türüne ve teşvik bölgesine göre değişmektedir. Örneğin; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları 5. Bölge Desteklerinden yararlanmaktadır. (http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-208652)

19.08.2015 tarih, 29450 sayılı Resmi Gazete’de; “2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR” yayınlanmıştır. 

Buna göre; Ekonomi Bakanlığı ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

 1. Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,
 2. Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı ödenecektir.

Yurtdışı turizm fuarlarına katılım destekleri kapsamında;

Öte yandan;

 • Turizmi teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler
 • Sinema Filmlerine Yönelik Destekler
 • Yabancı Sinema Yapımcılarına KDV Muafiyeti
 • Kültürel Sponsorluklara sağlanan Vergi indirimi gibi konularda da destekler verilmektedir.

 

Sayfa İçeriği ile İİgili Detaylı Bilgi : 

İzmir Ticaret Odası Turizm Müdürlüğü
E-mail:                          : Turizmmudurlugu@izto.org.tr
Tel:                               : 0232 498 43 07