2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

TÜR DEĞİŞTİRME


ODA ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ANONİM ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

 

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Yeni türe ilişkin anasözleşme
 3. Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi
 4. Tür değiştirmeye ilişkin Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 5. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 6. Genel kurula ait gündem
 7. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı
 8. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu
 9. Hükümet temsilcisi atama yazısı aslı
 10. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı SMM/YMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 11. Tür değiştiren şirketin; tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan
 12. Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço
 13. Şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

 

ÖNEMLİ NOT:

 • Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 421.maddesinin 5(b) bendi hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin kararıyla alınır. Ancak ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla karar alınmalıdır.  
 • Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
 • Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço hazırlanmalıdır.

 

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Yeni türe ilişkin anasözleşme
 3. Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi
 4. Tür değiştirmeye ilişkin Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 5. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 6. Genel kurula ait gündem
 7. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı
 8. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu
 9. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı SMM/YMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 10. Tür değiştiren şirketin; tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan
 11. Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço
 12. Şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

 

ÖNEMLİ NOT:

 • Limited şirketlerde, tür değiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.
 • Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
 • Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
 • Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço hazırlanmalıdır.

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Yeni türe ilişkin anasözleşme
 3. Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi
 4. Tür değiştirmeye ilişkin Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 5. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 6. Genel kurula ait gündem
 7. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı
 8. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu
 9. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı SMM/YMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu  (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 10. Tür değiştiren şirketin; tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan,
 11. Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 • Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
 • Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
 • Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço hazırlanmalıdır.

 

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Yeni türe ilişkin anasözleşme
 3. Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi
 4. Tür değiştirmeye ilişkin Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 5. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 6. Genel kurula ait gündem
 7. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı
 8. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu
 9. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı SMM/YMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 10. Tür değiştiren şirketin; tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan
 11. Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço

 

ÖNEMLİ NOT:

 • Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
 • Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
 • Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço hazırlanmalıdır.

 

TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

Bir ticari işletmenin bir ticari şirkete dönüşmesi esnasında yeni türün kuruluşu esnasında istenen belgeler temin edilir, bunlara ilave olarak;

 1. Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 2. Ticari işletmenin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ve diğer sicillerde kayıtlı bulunan mal varlığı listesi
 3. Bu mal varlıklarının sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanları

TİCARET ŞİRKETİNİN TİCARİ İŞLETMESİNE DÖNÜŞMESİ

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi esnasında yeni türün kuruluşu esnasında istenen belgeler temin edilir, bunlara ilave olarak

 1. Tür değiştirmeye ilişkin Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 2. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 3. Genel kurula ait gündem
 4. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı
 5. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu
 6. Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço
 7. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı SMM/YMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 8. Tür değiştiren şirketin; tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan
 9. Ticaret şirketinin payları ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devrediliyorsa, devire dair ispatlayıcı belgeler

ÖNEMLİ NOT:

 • Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır.