2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Ticaret Sicili Rehberi


 

 KURULUŞ ANA SÖZLEŞME HUZURDA İMZA ONAYI İÇİN GEREKENLER VE  MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ONAYLANAN YASAL DEFTERLER

TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİNE GÖRE BAŞVURULAR

--TACİRİN KENDİSİ

--VEKİLİ

--SÖZLEŞME İLE YETKİ VERİLMİŞ TEMSİLCİ olmak zorundadır.

Bunun dışında gelen başvurular yönetmelik gereği kabul edilmeyecektir.

1- Tescilde İstenen Belgeler

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

2- a- Belge ve Form Örnekleri
     ■ Yabancı Sermayeli Şirketlerin 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 36. Maddesi Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti ile Dilekçe Örneği ve Bakanlık Bildirimi
     ■ Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu
     ■ Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu (Gümrük ve Muhafaza)
     ■ Banka Mektubu
     ■ TTK 457’e Göre Hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı
     ■ 5510 Sayılı Kanun Gereği İşten Ayrılış Bildirgesi
     ■ Gerçek Kişilere Ait Oda Kayıt Beyannamesi
     ■ Tüzel Kişilere Ait Oda Kayıt Beyannamesi
     ■ İç Yönerge Örneği
     ■ Sermaye Artırımına İlişkin İştirak Taahhütleri
     

    b- İlan Örnekleri   
        - Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı
        - Anonim Şirketlerde Temsilci Önerili Genel Kurul Toplantısına Davet
        - Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısına Davet
        - Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyurusu
        - Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısına Davet
        - Anonim / Limited Şirketlerde Şirket Emtiasının Satışından Dolayı Alacaklılara Çağrı
        - Duyuru İlan Örnekleri
        - Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devralan)
        - Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devrolan)
        - Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu
        - Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Bölünen)
        - Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devralan)
        - Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı İlanı
        - Genel Kurul Toplantısının İptali / Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu
        - Genel Kurul Toplantısı İçin Kurumsal Temsilci İstekli ve Öneri Duyuru İlanı
        - Genel Kurul Toplantısı İçin Temsilci Önerisi Duyurusu
        - Iskat İşlemine İlişkin İhtar
        - Iskat Sonucu Pay Senetlerinin İptali Duyurusu
        - Anonim Şirketi / Limited Şirketi Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı
        - Sermaye (Borcunu) Taahhüdünü Ödemeye Çağrı
        - Anasözleşmeden Doğan Sermaye Borcunu (Taahhüdünü) Ödemeye Çağrı
        - Esas Sermaye Artışından Doğan Sermaye Borcunu (Taahhüdünü) Ödemeye Çağrı
        - Kayıtlı Sermaye Artışından Doğan Sermaye Borcunu (Taahhüdünü) Ödemeye Çağrı

3- Mevzuat   

  • Kanunlar

            - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
            - 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
            - 6102 ve 6103 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6335 Sayılı Kanun 
          

5- E-Hizmetler

6- Genel Bilgiler