2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları


Haberler
19.03.2018 - 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Anasözleşme ve İmza Onayı ile Defter Tasdikleri Hakkında İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sayın Üyemiz,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 15.02.2018 tarihinde kabul edilen, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10.03.2018 tarihinde T.C. Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Haberler
09.02.2018 - TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİNE GÖRE BAŞVURULAR

Sayın Üyemiz,

TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİNE GÖRE BAŞVURULAR

--TACİRİN KENDİSİ

--VEKİLİ

--SÖZLEŞME İLE YETKİ VERİLMİŞ TEMSİLCİ olmak zorundadır.


Haberler
05.11.2015 - 04.11.2015 Tarihi İtibariyle Kaydı Silinen Şirket ve Kooperatifler


04.11.2015 tarihi itibariyle kaydı silinen şirket ve kooperatiflerin 30.06.2015 tarihlinde münfesih oldukları Müdürlüğümüz Sicil Kayıtlarında şerh olunan ve kayıtlı adreslerine ihtar olunan şirketler ile kooperatiflerden, Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 30.07.2015 tarihli 8873 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 30.06.2015 tarihli ilanımıza rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketler ile kooperatifler 04.11.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silinmiştir.


Haberler
14.10.2015 - 14.10.2015 Tarihi İtibariyle Kaydı Silinen Şirket ve Kooperatifler


14.10.2015 tarihi itibariyle kaydı silinen şirket ve kooperatiflerin 29.05.2015 tarihlinde münfesih oldukları Müdürlüğümüz Sicil Kayıtlarında şerh olunan ve kayıtlı adreslerine ihtar olunan şirketler ile kooperatiflerden Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 08.06.2015 tarihli 8836 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 29.05.2015 tarihli ilanımıza rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve ilanda bilgileri yer alan şirketler ile kooperatifler 14.10.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silinmiştir.


Haberler
12.10.2015 - 12.10.2015 Tarihi İtibariyle Kaydı Silinen Şirket ve Kooperatifler


12.10.2015 tarihi itibariyle kaydı silinen şirket ve kooperatiflerin 06.05.2015 tarihlinde münfesih oldukları Müdürlüğümüz Sicil Kayıtlarında şerh olunan ve kayıtlı adreslerine ihtar olunan şirketler ile kooperatiflerden Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 13.05.2015 tarihli 8819 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 06.05.2015 tarihli ilanımıza rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve ilanda bilgileri yer alan şirketler ile kooperatifler 12.10.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silinmiştir.


Haberler
16.03.2015 - 16.03.2015 tarihi itibariyle kaydı silinen şirket ve kooperatiflerin  münfesih oldukları Müdürlüğümüz Sicil Kayıtlarında şerh olunan ve kayıtlı adreslerine ihtar olunan şirketler ile kooperatifler

 

  • 16.03.2015 tarihi itibariyle kaydı silinen şirket ve kooperatiflerin  münfesih oldukları Müdürlüğümüz Sicil Kayıtlarında şerh olunan ve kayıtlı adreslerine ihtar olunan şirketler ile kooperatifler için tıklayınız
     
  • Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar olunmasına rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirket ile kooperatifler 16.03.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silinmiştir.

 


Haberler
13.03.2015 - 13.03.2015 tarihinde Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler

 

  • 13.03.2015 tarihinde Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler için tıklayınız.

Haberler
30.01.2015 - 30.01.2015 tarihi itibariyle kaydı silinen şirket ve kooperatiflerin 09.10.2014 tarihlinde münfesih oldukları Müdürlüğümüz Sicil Kayıtlarında şerh olunan ve kayıtlı adreslerine ihtar olunan şirketler

 

  • 30.01.2015 tarihi itibariyle kaydı silinen şirket ve kooperatiflerin 09.10.2014 tarihlinde münfesih oldukları Müdürlüğümüz Sicil Kayıtlarında şerh olunan ve kayıtlı adreslerine ihtar olunan şirketler ile kooperatifler için tıklayınız
     
  • Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 21.10.2014 tarihli 8677 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 09.10.2014 tarihli ilanımıza rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketler ile kooperatifler 30.01.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silinmiştir. 

 

 


Haberler
27.01.2015 - 27.01.2015 tarihlinde Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler


27.01.2015 tarihlinde Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler için tıklayınız


Haberler
09.10.2014 - 09.10.2014 tarihli ilanımız ile Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler

 

09.10.2014 tarihli ilanımız ile Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler için tıklayınız.