2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Temel Değerlerimiz ve Yönetim Politikamız


TEMEL DEĞERLERİMİZ

•Üyelerimizin mutluluğu vazgeçilmez değerimizdir.

•Yetkin, pozitif, gelişime açık, biz anlayışı ile hareket eden, etik değerlere bağlı fark yaratan çalışanlarız.

•Değişim ve yeniliğe açık, barışçıl ortam yaratan, halden anlayan, katılımcı ve paylaşımcı, adil ve cesaretli yöneticileriz.

•Kaynaklarımızı ve teknolojiyi etkin kullanarak hızlı çözümler üretir, proaktif yaklaşımla her üyeye eşit ve kaliteli hizmetler sunarız.

•Toplumun ortak değerlerini önemseyen, doğal çevreyi koruyan ve sürdürülebilir kılan anlayışımızla sosyal refahı arttıran projeleri destekler ve hayata geçiririz.

İZTO RUHU

•Özveriliyiz

•Yenilikçiyiz

•Dinamiğiz

•Çözüm odaklıyız

•Güler yüzlüyüz

•Sadakatliyiz

•Öncüyüz

•Hoşgörülüyüz

•Sabırlıyız

•Paylaşımcıyız

•Tarafsızız

•Özeliz

•Biz bir aileyiz

ÇÜNKÜ BİZ  İZTO’LUYUZ

 

 

MALİ İŞLER ve FİNANS POLİTİKASI

•Bütçe prensiplerine uygun olarak harcamaları yapmak, etkin bütçe tekniği sayesinde gerekli tasarruf ve yerindeliği sağlamak,

•Üyelerimizin menfaatlerini gözeterek, tahsilatları zamanında ve doğru şekilde yapmak,

•Mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek gelirlerimizi arttırmak,

•Kurumun mali yapısının güçlü, sorgulanabilir ve hesap verilebilir olması Mali İşler Ve Finans Politikamızdır.

 

YÖNETİM VE KARAR ALMA POLİTİKASI 

•Mevzuat hükümlerine uygun karar almak ve hareket etmek,

•Etik kurallar çerçevesinde Odanın stratejileri ve menfaatlerini gözetmek,

•Etkin, yetkin, objektif, hızlı hareket etmek ve inisiyatif almak,

•Sürdürülebilirlik ilkesi ile katılımcı çalışmaya önem vermek,

•Değişime uyum sağlayıp, proaktif yaklaşımla gelişime odaklanmak,

•Çalışanların görüşlerini dikkate alarak karar vermek Yönetim Ve Karar Alma Politikamızdır.

 

SATIN ALMA VE TEDARİK POLİTİKASI

•İhtiyaçları doğru belirlemek, objektif kriterler ile kaliteli, optimum zaman, maliyet ve miktarda temin etmek,

•Satın alma ve tedarikin kurumun aynası olduğunun bilinci ile hareket etmek,

•Mevzuat çerçevesinde, etik kurallara, finans ve bütçe yapısına uygun alımlar gerçekleştirmek,

•Sürekli denetlenen, gelişimi ve performansı izlenen tedarikçi ağı oluşturmak Satın Alma Ve Tedarik Politikamızdır.

 

TEKNOLOJİ KULLANIM POLİTİKASI

•Teknolojik gelişmelerin takibini sürekli yaparak verdiğimiz hizmetlerin ve altyapımızın kalitesini ve etkinliğini arttıran sistemlerin kurumumuza uyarlanmasını sağlamak Teknoloji Kullanım Politikamızdır.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM POLİTİKASI

•Üye ile olan iletişimde güven,  şeffaflık ve ulaşılabilirlik ilkesi ile hareket etmek,

•Üyelerimizin ticari hayatındaki verilerini ticari sır olarak görmek ve mevzuatlar çerçevesinde sahip olmak, bu bilgileri derlemek ve üye kullanımlarına sunmak,

•Teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak üyenin talep ettiği hizmeti bürokrasi engeline takılmadan elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde hizmetine sunmak,

•Yasal mevzuat ve uygulamadaki değişikliklerin anlık uyumunu sağlamak için bilgilendirici tüm kanalları aktif etmek,

•Yeni üye olacaklara izleyecekleri prosedürleri açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde anlatmak,

•Sürdürülebilir ilişkileri sağlamak için farklı faaliyetler ve birebir ziyaretler gerçekleştirmek Üye İlişkileri ve İletişim Politikamızdır.

 

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

•Faaliyetlerimizi üye odaklı bir anlayış ile gerçekleştirmek, sürdürülebilirliği, sürekli gelişimi ve üye bağlılığını hedeflemek,

•Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliğini sağlamak; risk yönetimi anlayışı ile hareket etmek,

•Tüm faaliyetlerimizde yasal mevzuatlara bağlı, teknolojiyi, enerjiyi ve doğal kaynaklarımızı etkin bir biçimde kullanmak,

•Çalışmalarımızı yenilikçi, yetkin ve motivasyonu yüksek katılımcı çalışanlarımız ve yönetim anlayışımızla gerçekleştirmek Yönetim Sistemleri Politikamızdır.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER POLİTİKASI

•Üyelerimizin faaliyetlerini yurtdışına açmak, kentimizi yabancı yatırımcılar ve turistler için iş, seyahat hareketleri ve kültür açısından cazibe merkezi haline getirmek,

•Dış ticaretin sunduğu fırsatlardan üyelerimizi faydalandırmak, riskleri ise en aza indirmek,

•Güçlü bir uluslararası paydaş ağı oluşturmak, bu ağı üye, kent ve ülke menfaatlerine yönelik kullanmak,

•Üyelerimizin sektörel gelişim projelerinde uluslararası kaynakları kullanmalarını sağlamak,

•Üyelerimizin katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihracatını geliştirmek amacıyla kurum bütçemizin olanakları dahilinde objektif kriterlerle teşvikler vermek,

•Kent ve ülke gelişimine katkı sağlayacak uluslararası tanıtım ağını güçlendirmek,

•Üyelerimizin dış ticaret işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde yapabilmeleri için gerekli lojistik imkanları sağlamak, bu imkanları sürdürebilir ve geliştirilebilir kılmak Uluslararası İlişkiler Politikamızdır.

 

EĞİTİM POLİTİKASI

Günümüz iş dünyasına hakim, yaşam boyu öğrenme felsefesi çerçevesinde sürekli gelişim prensibi ile özgün ve kaliteli eğitim programları geliştirerek, iş dünyası ve akademik dünya arasında bağlantı noktası oluşturmak, çalışanlarımızın, firmaların ve toplumun geleceğinde fark yaratmak Eğitim Politikamızdır.

 

AĞ GELİŞTİRME POLİTİKASI

•Bölgemiz, kentimiz ve üyelerimizin sorunlarını çözmek, sektörleri geliştirmede paydaş kurumlarla hareket etmek ve projeler üretmek,

•Ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, politik ve kültürel konjonktürü takip etmek, küresel ve yerel koşulları analiz ederek oluşan fırsatları üyelerimizin mesleki ve sektörel gelişimlerini sağlayacak şekilde kolaylaştırıcı ve kentimizin marka değerini arttırıcı girişim ve faaliyetlerde bulunmak,

•Potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek, teşvik etmek ve fikirlerini ticari ürün haline getirmeleri için ortam hazırlamak, melek yatırımcı ve mentör ağımız ve ülkemizdeki diğer ağlarla olan iş birliği imkanlarından yararlanmalarını sağlamak Ağ Geliştirme Politikamızdır.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

•Fark yaratan hizmetler sunan,Odayabağlılığı,hizmetbilinci,yetkinliği,motivasyonuyüksekgüleryüzlüçalışanlarasahipolmak,

•Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak,

•Objektif ve etkin performans sistemi ile çalışmalarını değerlendirmek ve başarılı olanları ödüllendirmek,

•Ücret ve kariyer planlama sistemi ile entegre insan kaynakları sistemini işleten bir kurum olarak diğer Odalara örnek olmak İnsan Kaynakları Politikamızdır.

 

HİZMET GELİŞTİRME POLİTİKASI

Geliştirilecek hizmeti üyenin ihtiyacı doğrultusunda belirlemek, pilot uygulamanın ardından üye memnuniyet derecesine göre mevzuatlar çerçevesinde tüm üyelere uygulamak ve etkinliğini ölçmek Hizmet Geliştirme Politikamızdır.