2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Tapu Belgesinde İstenen Belgeler


1-Dilekçe (Tüm firma türlerinde Tapu Müdürlüğü’nde yapılacak işlemin mahiyetinin beyan edilmesi gerekmektedir.)

Dilekçe şirketi temsile yetkili kişi adı ve soyadı belirtilerek imzalamalıdır.

Dilekçenin vekâleten imzalanması halinde dilekçeye vekâleten imza atan kişinin adı soyadı yazılmalı ve imzalanmalı; vekâletname fotokopisi dilekçe ekine eklenmelidir.

2-Anonim şirketlerde ise ayrıca o gün itibariyle ortaklık yapısı beyan edilmeli ve beyan edilen ortaklara ait noter onaylı pay defterinde ki ilgili sayfa fotokopileri dilekçeye eklenmelidir.