2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Sıkça Sorulan Sorular

Odamız yeni bir fikri olan üyelerimizin ve potansiyel üyelerimizin girişimcilik, inovasyon adına yaptıkları çalışmalara büyük önem vermekte olup girisimcilik@izto.org.tr adresine e-posta göndererek konuyla ilgili uzmanlarımıza sorularınızı iletebilir, randevu alabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapılmaktadır.

Ekonomik, sektörel ve mesleki konular, iş kurma, tutundurma, büyütme, pazarlama ve satış süreçlerine ilişkin yöntemler, kurum ve kuruluşların verdiği destek, teşvik ve bunlardan yararlanma yolları, dış ticaret, girişimcilik, ticarete giriş, ticareti geliştirme, işletmelere dönük teknoparkların ve organize sanayi bölgelerinin sağladığı imkan ve teşvikler vb. finansman kaynaklarına yönlendirme gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 

Üyelerimizin ve potansiyel üyelerimizin girişimcilikle ilgili faaliyetlerini geliştirmeleri için danışmanlık hizmeti de verilmekte olup girisimcilik@izto.org.tr adresine e-posta yoluyla da iletebilirsiniz.

Yanısıra; marka tescil, CE işareti, faydalı model, patent, coğrafi işaret ve barkod başvuru süreçleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Odamız üyelerinin uygun koşullarda kredi ihtiyacını karşılamak üzere bankalarla kredi protokolleri imzalamakta ve zaman zaman bu protokolleri revize etmektedir.

Bu konuda; Odamızın üyelerimize özel avantajlar sunan, çeşitli bankalarla imzaladığı kredi protokolleriyle ilgili bilgilere http://izto.org.tr/tr/kredi-protokolleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Ulusal, bölgesel, kentsel, ekonomik, sektörel, mevzuat ve mesleki gelişmelere yönelik hazırladığımız araştırma ve inceleme raporlarına Ekonomik Vizyon Dergimiz için; http://izto.org.tr/tr/vizyon-dergisi , Ar-Ge Bülten Dergimiz için http://izto.org.tr/tr/argebulten ve Pusula Dergimiz için http://izto.org.tr/tr/pusula-dergisi adreslerinden ulaşabilirsiniz.  

Ticari faaliyetlerinizi gerçekleştirirken  uygulamada yaşadığınız sorun, görüş ve beklentilerinizi Odamızı ziyaret ederek, dilekçe yazarak veya Meslek Komiteleri İletişim Formumuzu http://izto.org.tr/tr/mkiletisim doldurarak iletebilirsiniz. Görüş ve talepleriniz niteliğine göre doğrudan veya Meslek Komitelerimizle işbirliği halinde en kısa sürede değerlendirilecek, gerekmesi halinde Bakanlıklar, Kamu Kurumları ve Belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişim ve lobi çalışmaları yapılacak ve elde edilen sonuç hakkında geri bildirimde bulunulacaktır.  

Meslek gruplarımıza yönelik düzenlediğimiz tüm toplantılarımıza katılabilir, bilgi alabilir ve sorunlarınızı muhataplarına doğrudan iletme imkanı bulabilirsiniz.

Bununla birlikte, Odamızca düzenlendiğimiz ve meslek gruplarımıza açık tüm toplantıların davetleri İZTO E-Bülten ile yapılmakta olup, davetlerin size ulaşabilmesi için e-posta adreslerinizin Odamız kayıtlarında mevcut ve güncel olduğunu kontrol ediniz.

Sektörünüzde üretilen ve/veya ticareti yapılan ürünlere ilişkin Fire-Zayiat Oranlarını Odamız Web Portalından http://izto.org.tr/tr/fire-ve-zayiat-oranlari inceleyebilir, resmi bir işlemde kullanmanız gerekmesi halinde onaylı belgeyi, dilekçe ile başvurarak, bedeli mukabilinde Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz.

Yanısıra; daha önceden tespit edilmiş bir fire-zayiat oranı değilse, bu yönde çalışma yapılmasını talep edebilirsiniz. 

Odamız Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğümüze tarifenin tespiti için dilekçe ile başvurabilirsiniz. Yapılacak çalışmanın ardından belirlenecek tarifeyi Ticari İşlemler Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz. 

Odamız, üyelerimizin sektörel, mekansal ve makro ekonomi ile ilgili sorunlarının çözümü, mesleklerin gelişimi için lobi faaliyetleri yapıyor, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuyor ve sonuçlarını takip etmektedir.

Bu kapsamda, yaşadığınız sorunları Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğümüze başvurarak Odamıza iletebilirsiniz.

Odamıza kayıtlı olan tüm üyelerimize kayıt oldukları yıl itibariyle 5 yıl ve 5 yıl katlarında onur belgesi gönderimi yapılmaktadır.

Onur belge gönderimleri firmaların Odamızda kayıtlı olan ve Üye Sicil Müdürlüğü’nce tarafımıza iletilen adreslerine yapılmaktadır. Taşınmış ancak adres değişikliğini Odamıza bildirmemiş firmaların belgeleri kurye tarafından Odamıza iade edilir. İncelenen teslim teyitlerindeki bilgilere göre firmaya teslimat konusunda bilgi aktarılır.

Odamız İş kadınları Konsey Sayfası’nda yer alan formlar bölümünde http://www.izto.org.tr/tr/formlar bulunan 2 formu doldurarak,  ıslak imzalı olarak, 2 vesikalık fotoğraf ile Odamız İş Kadınları Konseyi Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız web portalında yer alan İş Kadınları Konseyi bölümünde http://www.izto.org.tr/portals/0/ikkonseyifaaliyetleri.pdf faaliyetler başlığı altında ve hazırlanan konsey raporu ile Konseyin bugüne kadar yaptıkları faaliyetlere ulaşabilirsiniz. 

Odamız, uzmanlık eğitimleri, mesleki gelişime yönelik eğitimler, kanun kapsamında alınması zorunlu olan eğitimler ve iş hayatında kullanılabilecek kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenlemektedir.

Odamız ile ilgili eğitimler web sitemiz eğitimler bölümünde yer almaktadır. Bu bölümden eğitimlerimize kayıt yaptırabilir, ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında, e-posta ile eğitimler konusunda düzenli olarak bilgilendirilmek isterseniz egitim@izto.org.tr adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Böylece, bilgilendirme maillerimiz düzenli olarak gönderilecektir.

Odamız web sitesi eğitimler bölümünden “başvuru formu” doldurarak eğitimlerimize kayıt yaptırabilirsiniz. Size gönderilecek ödeme mailinin ardından başvuru formunu doldurduğunuz sayfadan “ödeme formu” doldurarak ödemenizi online gerçekleştirebilirsiniz. Size gönderilecek banka bilgilerine havale ile ödeme yapabilirsiniz ya da Odamıza gelerek kredi kartı ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hayır, eğitimlerimiz genel katılıma açık olarak düzenlenmektedir. Dileyen herkes eğitimlerimize katılım sağlayabilir.

Hayır. Odamız tarafından çok sayıda ücretsiz eğitim ve seminer de düzenlenmektedir. Bu eğitim ve seminerlere Odamız web sitesi eğitimler bölümünden ve duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

Odamızda eğitmen olarak çalışmaya başlamak için, özgeçmiş, eğitim içeriği, eğitim fiyat teklifi, oda faaliyet belgesi ve kurumlardan alınmış en az 3 referans mektubu ile Odamıza başvuru yapabilirsiniz. Her ay toplanan komisyonumuzda değerlendirme yapılacak ve tüm şartların uygun olması durumunda çalışma başlatılacaktır.

Odamız, Plastik, Kuyumculuk, Ayakkabıcılık, Mobilya, Bilişim, Tıbbi Malzemeler, Gelinlik ve Abiye, Kimyacılık sektörlerinde projeler yürütmektedir. Bu sektörler arasında olmayan sektörler için de talep olması durumunda proje geliştirilebilir. Bunun için Odamıza üye en az 20 firmanın bir araya gelmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı destek oranı tüm faaliyetler için (İhtiyaç Analizi, Eğitim/Danışmanlık, Yurt dışı ziyaret Organizasyonu ve Alım heyeti Organizasyonları) %75 olarak belirlenmiştir. 

Hayır. Urge Projelerimizden faydalanabilmek için ilgili sektörde en az 20 firmanın bir araya gelerek bir proje başlatılmış olması, bu firmaların Odamıza üye olması, şahıs şirketi olmaması ve daha önce Turquality Desteğinden faydalanmamış olması gerekmektedir.

Tahkime gitmek isteyen taraf, bir dilekçeyle doğrudan veya şubeler vasıtasıyla Odamıza müracaat eder. Bu dilekçeye, tarafların veya vekillerinin isim ve adresleri, uyuşmazlığın konusu, davacının talebi ve dayandığı hukuki sebepler ile delilleri yazılır ve tahkim şartı veya sözleşmesi eklenir. Ayrıca, tahkim başvuru ücretinin Odamız veznesine ödenmesi ve makbuzun dilekçeye eklenmesi şarttır.

Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı olmadığı durumlarda; taraflardan biri Tahkim Bürosu'na müracaat ederek, diğer tarafa anlaşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesi için bildirim yapılmasını yazılı olarak isteyebilir. Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması üzerine tahkim usulü başlar.

Üyelerimiz hakkında Odamıza iletilen şikayetler ile ilgili olarak oda ve borsaların tabi olduğu “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ve “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik” kapsamında işlem tesis edilmektedir.

Odamız Yönetim Kurulunun üye hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmesi halinde, disiplin soruşturması Disiplin Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Disiplin Kurulu yapacağı inceleme sonucunda, suçun oluşmadığına ve dolayısıyla ceza gerekmediğine karar verir ya da suçun oluştuğuna kanaat getirerek Oda Meclisine ceza teklifinde (uyarma, kınama,üyelikten geçici çıkarma, üyelikten uzun süreli çıkarma) bulunur.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası okulu tarafından karşılanmak kaydıyla, her yıl lise ve üniversite öğrencilerine Odamızda staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Odamızda staj yapacak lise öğrencileri her yıl Temmuz ayında, üniversite öğrencileri ise her yıl Mayıs ayında Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmektedir. Kış ve yaz dönemlerinde Odamıza kabul edilecek stajyer sayısı ise müdürlüklerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda netleşmektedir. Odamızda staj yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencilerin web sayfamız üzerinden aşağıdaki linkte yer alan “Staj Başvuru Formu”nu doldurması gerekmektedir.

http://ekariyer.izto.org.tr/staj-basvurusu

Odamızın personel ihtiyacı doğrultusunda, yazılı sınav ve mülakat yapılmak suretiyle Odamıza memur ve/veya uzman yardımcıları alınmaktadır.

Odamıza personel alınacağına ilişkin duyurular yazılı medyada ve/veya kariyer sitelerinde ve/veya web sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca herhangi bir duyuru yapılmazsızın da Odamız web sayfasında yer alan “İş Başvuru Formu”nu dolduran, Odamızın aradığı niteliklerde olan kişiler yazılı sınava davet edilebilmektedir.

Odamıza iş başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, web sayfamız üzerinden aşağıdaki linkte yer alan “İş Başvuru Formu”nu doldurması gerekmektedir.

http://ekariyer.izto.org.tr/izto-is-basvurulari

Yanı sıra, Odamız “İş Başvuru Formu”nu dolduran ve CV’sinin 3. şahıslar ile paylaşılmasını isteyen kişilerin CV’leri Odamıza başvurarak personel talebinde bulunan üyelerimiz ile paylaşılmaktadır.

Odamız, ailesi İzmir’de ikamet eden ve/veya İzmir’de devlet okullarında örgün eğitim gören (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) başarılı öğrencilere, kaçıncı sınıfta olduğuna bakmaksızın burs vermektedir.

Yeni başvuru alınıp alınmayacağı her yıl belirlenen Odamız bütçesi doğrultusunda netleşmektedir. Başvuru alınması durumunda 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında web portalımız üzerinden duyuru yapılmakta ve duyurudaki link üzerinden başvuru alınmaktadır.

Odamız bursları, İzmir Ticaret Odası Burs İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, burs başvuruları bu yönerge hükümlerine göre öğrencinin maddi durumu, ailesinin İzmir’de ikamet etmesi ve/veya İzmir’de devlet okullarında örgün eğitim görmesi, okuyan kardeş sayısı ve haneye giren gelir miktarına göre elektronik olarak puanlanmaktadır.

Öğrenciler almış oldukları puana göre maksimum puandan, minimum puana göre sıralanmakta  ve bursiyerimiz olmaya hak kazanan öğrenciler kontenjan dahilinde belirlenmektedir.

Üyelerimizden munzam ve yıllık aidat adı altında 2 aidat alınmaktadır.

Munzam aidat; yıllık ticari bilanço karının binde beşi oranında olup, üst limiti ise brüt asgari ücretin 10 katı tutarındadır. 2018 yılı için bu rakam 20.295 TL’dır. İlgili yılda zarar beyan etmiş olan şirketler munzam aidat ödemezler.

Yıllık aidat ise firmanın derecesine göre belirlenmekte olup, üst limiti brüt asgari ücretin yarısı kadar, Alt limiti ise brüt asgari ücretin %10 undan az olmamak kaydıyla Oda meclisi tarafından belirlenmektedir.

https://eoda.izto.org.tr/web/aidat_borc_odeme.aspx?id=290 linkini kullanarak oda sicil numaranız ile aidatlarınızı öğrenebilir siniz. Ayrıca 498 42 43 ve 498 42 38 numaralı telefonlarda Mali İşler Müdürlüğümüzden de bilgi alabilirsiniz.

Aidatlar, her yıl Haziran ve Ekim aylarında ödenir.

Odamız veznelerinden ve www.izto.org.tr  web adresimizden kredi kartı ile mevcut aidatlarınızı peşin, vadesi geçmiş aidat borçlarınızı 9 eşit taksitle ödeyebilirsiniz. https://eoda.izto.org.tr/web/aidat_borc_odeme.aspx?id=290 linkini kullanarak kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

VAKIFBANK KORDON

TR46 0001 5001 5800 7290 3705 10

ZİRAAT İZMİR

TR36 0001 0001 3738 1579 7850 01

HALKBANK İZMİR

TR31 0001 2009 4300 0016 3412 20

AKBANK İZMİR

TR39 0004 6008 3688 8000 0016 76

T.E.B. İZMİR

TR67 0003 2000 0400 0000 1070 58

İŞBANKASI İZMİR

TR60 0006 4000 0013 4000 0025 75

QNB FİNANSBANK PINARBAŞI

TR60 0011 1000 0000 0010 1958 74

GARANTİ İZMİR

TR73 0006 2000 1000 0006 2988 63

Firmanız kapalıysa tasfiye işlemlerinin yapılıp kapatılması gerekli ya da hisse devri yaparak emekli maaşınızdan kesinti yapılmamasını sağlarsınız.

Üyeliğinizin askının indirilmesi için Üye Sicil Müdürlüğü’nden bilgilerinizi güncelleyerek aidat borçlarınızın tamamını ödemeniz gerekiyor.

Hayır. Üyeliğinizin askıya alındığı tarih itibariyle aidat tahakkukları durdurulur ve askıdan indirildiği tarih itibariyle tahakkuklarınız başlatılır.

https://eoda.izto.org.tr/web/aidat_borc_odeme.aspx?id=290 linkini kullanarak web den yapılandırılmış aidat borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

İzmir’de yatırım amaçlı arsa/arazi/depo arayan kişi veya şirketlerin Odamıza başvurması halinde Şehircilik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğümüz tarafından yatırımın konusu, büyüklüğü ve ihtiyaçlarına bağlı olarak mevcutta bilinen yatırım alanlarına yönlendirme yapılmaktadır.

Odamız üyelerimizin de yoğun olarak faaliyette bulunduğu çarşı, site veya ticaret merkezi sorunları ile altyapı, üstyapı, trafik ve çevre ihtiyaçlarını yakından takip etmekte ve çözümü için faaliyetlerde bulunmaktadır. Odamıza, Meslek Komiteleri, İş Merkezleri ve Çarşılar Komisyonu aracılığı ile veya direkt dilekçeyle başvurulması halinde sorun ve ihtiyaçlar Şehircilik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğümüz tarafından yerinde incelenmekte ve gerekli araştırma yapılmaktadır. Araştırma sonucunda ilgili belediyeler ve kurumlar nezdinde girişimler yapılmakta ve girişimin sonucu takip edilmektedir. 

Odamız, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş Türk gençlerinin yetişmesi için İzmir’deki okullara Atatürk büstü ve Atatürk köşesi yaptırmaktadır. Okullarımız ihtiyaçları konusunda bir dilekçe ile Odamıza başvurabilmektedir. Şehircilik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğümüz tarafından okullarda yerinde yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde Atatürk Büst veya Atatürk Köşesi bedelsiz olarak yaptırılmaktadır. 

İzmir ile ilgili araştırma yapan kişi ve kurumların Odamıza başvurması halinde ilgili Müdürlükler (Şehircilik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü ile Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü) ile yüz yüze görüşme yapabilmektedir. İzmir’e ilişkin Odamız tarafından hazırlanan yayınlar, dokümanlar, projeler ve görüşler paylaşılmaktadır. Ayrıca diğer kaynaklara ve kurumlara nasıl ulaşılabileceği konusunda yönlendirme yapılmaktadır.

Ticaret Sicil Arşiv Sorgulaması, sadece protokol imzaladığımız kamu kurumlarına açıktır.

Mersis işlemleri için, Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde bulunan Mersis Destek Masası görevlileriyle görüşülmesi gerekmektedir. Mersis işlemeleriyle ilgili sorularınızı mersis@izto.org.tr adresine mail göndererek iletebilirsiniz. 

Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemini izleyen yılın ilk üç ayı içinde yapılması gerekiyor.

Genel kurulu toplantıya davet etme görev ve yetkisi kural olarak anonim şirket yönetim kuruluna aittir. Ancak, yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması veya toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması yahut mevcut olmaması durumlarında, pay sahiplerinden biri de mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Genel kurullar, 6102 sayılı TTK veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz. Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararına da uygulanır. Yönetim kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Rüçhan hakkı devredilebilir. Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı payların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez.

Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Bir limited şirkette birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanacaktır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. Dolayısıyla, limited şirketlerde genel kurula çağrı başkan olan müdür tarafından yapılacak, genel kurul toplantısından sonra ise genel kurul toplantı tutanağı ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilerek, alınan kararlardan tescile tabi olanlar tescil ve ilan edilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 591’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; ortakların yeni payları almaya ilişkin rüçhan hakkı, Genel kurul tarafından yapılacak sermaye artırımında, ancak haklı sebeplerin varlığında ve temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun katıldığı bir kararla sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep olarak kabul edilebilir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında rüçhan hakkının kullanılabilmesi için en az onbeş gün süre verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

6102 sayılı Kanun’un birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir. Bu itibarla, hakkında kazai rüşt kararı verilmemiş küçük, kendi başına şirketi yönetim hakkı ile temsil yetkisini kullanamayacağından, en azından bir ortağın fiil ehliyetine sahip olması gerekecektir.

Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamayacağından, ortaklarının tamamı aynı zamanda şirket müdürü olan bir limited şirkette, genel kurulun tamamı oydan yoksun olacağından müdürlerin ibrasından söz edilemeyecektir.

Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma sonucunda şirketten çıkan ya da çıkarılan ortağın payları şirket sermayesinin yüzde yirmisini aşmıyorsa şirket tarafından iktisap olunabilecek, sermaye azaltımı yapılabilecek ya da söz konusu paylar bir ortak ya da üçüncü şahıs tarafından devralınabilecektir.

Limited şirketlerde yapılacak sermaye artırımlarında anonim şirketlerde olduğu gibi, iç kaynakların kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tüzel kişi müdür seçilebilir.Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği olması gerekir.

Evet seçilebilir ancak TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yolu ile uygulanır. Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.

Şirketi temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerinin yetkileri sınırlandırılamayacak, sınırlama ancak merkezin veya şubenin işlerine özgülenebilecek ya da müşterek veya münferit temsil esası öngörülebilecektir.

1- Esas sözleşmede yetki devrinin iç yönerge hazırlanarak sınırlandırılabileceği konusunda hüküm bulunmalıdır. Hüküm yok ise öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir.

2- Limited şirketlerde temsile yetkili müdürler kurulu kararı ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan edilir.

3- Şirketlerin yönetim organlarınca (yönetim kurulu/müdürler) hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunludur.

İç yönergede, görevler, tanımlar ve yetki çerçevesi düzenlenecektir. Ancak tanımlanan görevlere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

İç yönergeyle belirlenen görevlere atanacak kişiler, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak yönetim organlarınca belirlenecektir.

Mersis sistemi ünvanı sizin için sadece rezerve eder. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden unvan sorgulaması yapıldıktan sonra kullanılmayan ünvanlara olur verilir.

Bir ticaret şirketinin veya ticari işletmenin tasfiye edilmeksizin başka bir şirket türüne dönüştürülmesidir. Yeni tür değiştirilen şirket eskisinin devamıdır.

Yeni türe ilişkin kuruluş işlemlerinin yapılması
Ara bilançonun çıkarılması
Tür değiştirme planının hazırlanması
Tür değiştirme raporunun hazırlanması 
Tür değiştirmeye ilişkin belgelerin ortakların incelemesine sunulması
Tür değiştirme kararının alınması
Tür değiştirmenin tescil ve ilanı

-Borca batık şirketler(sermayesini kaybetmiş) anonim ve limited şirketler

-Tasfiye halindeki ticaret şirketleri

Sermaye şirketlerinin şahıs şirketine dönüşmesi geçersiz bir tür değiştirme sayılır.

Örnek: Bir limited şirket kollektif şirkete dönüşemez.

Ticaret şirketinin tüm payları gerçek kişi tarafından devralınmalıdır.

Şahıs işletmeleri; devir olan olmak koşulu ile Sermaye şirketleri ile birleşebilir. 

Küçük ve orta ölçekli şirket iseniz birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirsiniz. Ancak bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığına ilişkin belgenin düzenlenmesi gerekir.

Şirketlerde Yapı değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine ilişkin Tebliğ istinaden birleşme sonucu devir olan şirketin sicillere kayıtlı değerleri var ise deviralan şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü ilgili sicillere birleşme işlemini bildirir.

Ayni sermaye hükümleri birleşme bölünme ve tür değişikliği işlemlerinde uygulanmaz.

Birleşme tescili ile eş zamanlı olarak sermaye artırımı tescili de yapılmalıdır. 

Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına, sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler.

Küçük ve Orta ölçekli işletmeler  bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe vermesi halinde inceleme hakkından vazgeçebilirler.

1971 Tarih 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ile ticari işletmenin ünvanı, menkul işletme tesisatı ve sahip olduğu sınai haklar kredi alacaklısına teslim edilme koşulu olmadan teminat olarak gösterilebilmektedir. Ticari işletme rehninin amacı ticari işletmelerin menkul malvarlığını, sınai haklarını ve çoğu zaman bu saydıklarımızdan daha değerli ticaret ünvanını teminat olarak göstermelerini sağlamaktır, bu yüzden ticari işletme rehni, özellikle mal varlığı menkul kıymetlerden oluşan işletmeler için hayati rol oynar.

Ticari İşletme Rehni Kanunu’na göre ticari işletme rehninin konusu ticari ve sanayi işletmelerdir. Ticari İşletme Rehni Kanunu 1.maddesine göre rehne konu olan işletmeler ticaret veya esnaf ve sanatkâr sicilinde kayıtlı olmalıdır.

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 2. maddesine göre ticari işletme rehni sözleşmesi, tüzel kişiliği olan ve sermaye ortaklığı olarak kurulmuş kredi kurumları, kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliği olan kurumlar, kooperatifler ile işletmenin maliki olan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır. Yani, ticari işletme rehni sözleşmesinin taraflarını, kredi veren gerçek kişi ve tüzel kişilerle, kredi alan kurumun gerçek ve tüzel kişi malikleri oluşturur.

Ticari işletme rehni kapsamına giren unsurlar ise Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 3.maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede sayılmayan fakat ticari işletmelere özgülenen taşınmaz mallar, kiracılık hakları, alacak, borç ve nakitler, işletme değeri ve müşteri çevresi üzerindeki haklar rehin kapsamına alınamaz.

Gayrimenkuller üzerinde tapu siciline tescil yoluyla rehin kurulduğu için, rehin kapsamına alınmazlar. Aynı şekilde gemi siciline tescil edilebilecek gemiler de ticari işletme rehni kapsamı dışındadır.

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 3. maddesine göre üç grup rehnin kapsamına dahildir. Bunlar;

 1. Ticaret ünvanı ve işletme adı,
 2. Menkul işletme tesisatı
 3. Sınai haklardır.

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 3.maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan ticaret ünvanı ve işletme adı ile menkul işletme tesisatı unsurlarının geçerli bir ticari işletme rehninde mutlaka rehne dahil edilmesi gerekirken (c) bendinde yer alan sınai haklar rehin kapsamı dışında bırakılabilir.

Yukarıda saydığımız unsurların ticari işletme rehnine dahil edilmesi durumuna iki istisna vardır. Birincisi Ek madde 2 ile eklenen sanayi işletmelerine yönelik düzenlemedir. Sanayi işletmelerinde menkul işletme tesisatının tamamının rehnedilmesi zorunlu olmamakla beraber, sadece bir satışa ilişkin makine araç veya aletler üzerinde de rehin kurulabilir. Bu düzenleme ile münferit bir makine, araç ya da alet üzerinde rehin kurulabilmiş, işletmenin tümü rehnedilmek zorunda kalınmamıştır.

İkinci istisnaysa, kredili satış yapan müesseseler yönünden düzenlenmiştir. Buna göre bu müesseseler lehine kurulacak ticari işletme rehni kapsamına sadece söz konusu vadeli satışa konu olan ve işletmenin faaliyetine tahsis olunan mallar oluşturur. 

Ticari işletme rehni sözleşmesinde zorunlu olarak bulunması gereken unsurlar Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 4. maddesinde açıkça belirlenmiştir. Buradaki önemli koşul, sicile güven ve açıklık ilkelerinden dolayı, zorunlu veya isteğe bağlı tüm unsurların ayırt edici özellikleri ile beraber rehin sözleşmesinde yer almasıdır. Hazırlanacak rehin sözleşmesinde, rehne dahil edilen mallara dair cins, marka, renk, seri numarası gibi ayırt edilmesini mümkün kılacak bilgiler gösterilmelidir. Aksi takdirde, hem rehin alan tarafından yapılan denetlemelerde, hem de paraya çevirme sürecinde icra takibinde rehne dair unsurların ayırt edilmesi zorlaşacaktır. Ayrıca rehinin aleniyet ilkesi ışığında rehni incelemek isteyen üçüncü kişiler bu ayrınlar sayesinde rehnin kapsamı hakkında fikir yürütebileceklerdir.

Ticari İşletme Rehin Kanunu’nda rehin sözleşmesi sıkı şekil koşullarına bağlanmıştır. Ticari işletme rehin sözleşmesi, işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Yani, noter rehin sözleşmesini başından sonuna kadar kendisi düzenlemelidir. Tarafların bizzat kaleme alarak notere onaylattırdıkları rehin sözleşmesi geçerli olmayacaktır. Hatta bu şekilde düzenlenmiş bir rehin sözleşmesi sicile tescil olsa bile hiçbir hak ve borç doğurmaz.

Rehin sözleşmesi noter tarafından düzenlendikten sonra sözleşmenin her iki tarafın da noterde hazır bulunarak sözleşmeyi imzalaması gerekir. Rehin borçlusu olarak sözleşmeyi işletmenin tüzel veya gerçek maliki ya da bu kişilerin özel olarak yetkilendirdiği temsilciler imzalayabilir. 

Rehin sözleşmesi taraflara sözleşmenin sicile tescil yetkisini verir. Bu sebeple, rehin sözleşmesi tasarrufi bir işlem olmayıp, sadece sicile tescili talep yetkisi verir. Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre, tescil talebi rehin veren veya rehin alacaklısı tarafından gerçekleştirilebilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre talebin yazılı olması gerektiğinden, rehin tescil isteği, ticari işletmenin bulunduğu sicile yazılı bir dilekçe ile yapılır.

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 5. maddesi gereğince, tescil talebinde bulunma hakkı rehin sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün için geçerlidir. Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 5. maddesinin son fıkrası uyarınca tescil harç ve masraflarının hangi tarafa ait olacağının rehin sözleşmesinde belirtilmesi zorunludur. Aynı şekilde, ticari işletme rehni sözleşmesinde, ticari işletmenin sigortasının hangi tarafça yapılacağı, sigorta poliçelerinin ödenme şekline ilişkin hususların da yer alması gerekir. Bu koşulların amacı, taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları en aza indirgemektir.

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 6. maddesine göre, yapılacak tescile esas olmak üzere, alacaklının isim veya ticaret ünvanı, açık adres veya ikametgâhı, alacağın miktarı, eğer miktar belli değil ise ticari işletmenin ne kadar miktarda teminat oluşturacağı ve alacağa bağlı faiz varsa faiz oranının da rehin sözleşmesinde yer alması zorunludur. Yukarıda bahsedilen unsurların rehin sözleşmesinde eksik olması durumunda rehin sözleşmesinin geçersizlik yaptırımı ile karşılaşma ihtimali doğabilir. 

Üyelerimizin, kapasite raporu başvuru formu ve eki evraklar ile Odamız Ticari İşlemler Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Oda raportörü tarafından değerlendirilen başvuru kabul edilir ise eksper görevlendirmesi yapılır. Eksperimiz, firmaya işyerinde ziyarette bulunup TOBB-Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yaptıktan sonra raporu taslak olarak düzenler ve  Odamız tarafından onaylanmak üzere TOBB’a gönderilir

TOBB tarafından onaylanan kapasite raporu, üye firmaya teslim edilir. 

Kapasite raporunun geçerlilik süresinin sona ermesi, firmanın adresinin değişmesi ve kapasite verilerindeki değişiklik olması,  kapasite raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

Sadece Odamıza kayıtlı firmalar için kapasite raporu düzenlenebilmektedir. Firmanın en son ay SGK işyeri bildirgesindeki işçi sayısı esas alınmak suretiyle; en fazla  9(dokuz) işçi çalıştıran firmaların kapasite raporları Odamız tarafından düzenlenmektedir. Kapasite raporu başvuru formu ve tamamlanması gereken evraklara Odamız web sayfası ilgili linkinden http://www.izto.org.tr/tr/kapasite-raporu ulaşabilirsiniz. 

Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması, işyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir,firmanın feshi veya iflas etmesi,şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,geçerlilik süresinin dolması, kapasite raporunun iptal edilmesi gerekmektedir.

Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 2 (iki)  yıldır. Madeni yağ, tiner  gibi spesifik üretim konulu raporların ve  ön kapasite raporlarının ise 1 yıldır. Buna ek olarak, firmanın kiralık makine veya leasing sözleşmesi  varsa, raporun geçerlilik tarihi sözleşmenin süresine bağlı olarak 2(iki) yılı geçmemek üzere düzenlenir. 

Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) Örgütü, 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuş, 13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve 23.02.2011 tarihli ve 23.02.2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” 18.04.2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Son olarak ise T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi kullanılmaya başlanmıştır.

Ekspertiz Raporu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Gıda Sicil Belgesi veya bağlı bulunulan İl veya İlçe Belediye Başkanlıkları’ndan Üretim İzni Belgesi’nin düzenlenmesi veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları uyarınca, işletmelerin genel üretim kapasitelerinin tespiti için talep edilmektedir. 

Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerlerinden,· Odunlu taş fırınlar,elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve,sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu v.b.),elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte v.b. hazırlama,kasaplar,soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç), şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler, dondurmacılar,yufka,kadayıfçılar,simitçiler,börekçiler,mantı,erişte,katmerciler,pastaneler,kuruyemişçiler,turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamuraları dahil),marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar v.b.),hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık v.b.),her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek v.b.),bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,yumurta, civciv üretimi,süt toplama tesisleri, otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,elle kesim yapılan mezbahalar için Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Ekspertiz Raporu başvuru formu ve tamamlanması gereken evraklara Odamız web sayfası ilgili linkinden http://www.izto.org.tr/tr/ekspertiz-raporu​ ulaşabilirsiniz. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü  maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları ihalelerine katılan Yerli Malı Belgesi’ne sahip firmaların lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmaktadır.

Odamıza hitaben yazılan dilekçe ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin tamamlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. 

 1. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler,
 2.  Sanayi Sicil Belgesi sureti,
 3.  İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,
 4. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri,
 5. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri),
 6. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti,
 7. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri),
 8. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti,
 9. Maden Ruhsatı sureti,
 10. Diğer bilgi ve belgeler  (Aylık ve yıllık mizan tabloları, hammadde mamul alış faturaları, geçmiş bir yıllık süreci içeren mizan yılbaşından başvuru tarihine kadar olan zaman için de izleme yapılmak üzere sene başından başvuru anına kadar ki hammadde mamul alış faturaları)

Yerli Malı Belgesinin geçerlilik süresi, 1 (bir) yıldır.

Odamıza hitaben yazılan dilekçe ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin tamamlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. 

1. IPA Programı sözleşmesinin bir sureti,

2. Oda üyesi olmayan firmaların son 3(üç) ay içerisinde bağlı bulunduğu Oda tarafından onaylı faaliyet belgesi,

3. IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları,

4. Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb,

5. Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb,

6. Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti),

7. Yüklenici ve üretici firma Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

Odamıza hitaben yazılan dilekçe ile birlikte kapasite raporunun sureti ile başvuru yapılması gerekmektedir.  

Odamıza hitaben yazılan dilekçe ile birlikte matbu taahhütname, kapasite raporu sureti ve son iki yıllık döneme ait muhasebe kayıtları (hammadde alış-satış faturaları, stok defteri) ile başvuru yapılması  gerekmektedir.  

Odamıza hitaben yazılan dilekçe ile birlikte firmaya verilen temsilcilik sözleşmesi; sözleşme tarihi ve geçerlilik süresi, sözleşme konusu malzeme ve model bilgisi, temsilcinin haiz olduğu yetki konusu, sorumlu olunan bölge bilgisini içermelidir. (Yurtdışından alınan temsilciliklerde sözleşmenin İngilizce ve noter onaylı Türkçe tercümesi, firmaya ait apostilli konsolosluk yazısı gerekmektedir), maktu taahhütname ve firma yetkilisinin imza sirküleri

Odamıza hitaben yazılan dilekçe(hangi tür antrepo açılmak istendiği dilekçede mutlaka belirtilmelidir.) ve Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri, antreponun plan ve krokisi, açılmak istenilen antreponun İzmir Gümrüğü ile en yakın limanlara olan mesafelerinin bildirilmesi, antrepo olarak kullanılacak yere ait tapu veya kira kontratı fotokopisi ile başvuru yapılması gerekmektedir. 

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil (kuruluş ana sözleşmesi, firma ünvanı ve sermaye durumu Sigortacılık Kanunu’na göre ) işlemleri gerçekleştirilen ve sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere ön başvuru yapan acentelerin, mevzuatta yeralan  tüm evrakları tamamladıktan sonra Odamız Ticari İşlemler Müdürlüğü’ne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından onay süreci tamamlanan acentenin levhaya kayıt işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Odamız web sayfası  ilgili bölümünden http://www.izto.org.tr/tr/tobb-sigorta-levhaya-kayit  ulaşabilirsiniz. Firmanızın durumuna özel olarak Odamız Ticari İşlemler Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapmanız gerekmektedir.

TOBB-Sigorta Acenteleri Levha kaydı yapılmak üzere başvuru yapan firmalar ile firmasının adresini değiştiren sigorta acentelerine Asgari Fiziki Şart Raporunun düzenlenmesi zorunludur.

Odamız, sigorta acentelerinin yerinde denetiminin sağlanabilmesini teminen, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 27 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında acenteleri tetkik etme yetkisine sahiptir. 

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28 inci maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

Yol inşaatı ile tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş karayolunda insan, hayvan ve yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlar iş makinesi sınıfında değerlendirilip, tescile tabidir.

Odamıza hitaben yazılan matbu dilekçe, noter satış sözleşmesinin aslı, eski tescil belgesinin aslı, imza sirküleri/beyannamesi fotokopisi, vekâletle işlem yapılacaksa; vekâletname fotokopisi ve kimlik fotokopisi. eğer bu evraklar temin edilemiyorsa ve araç TOBB- İş Makinesi Bilgi Sistemi’ne kayıtlı bir araç değilse (mutlaka ilgili Odalardan motor ve şasi bilgisi ile kontrol edilmelidir, araç sisteme kayıtlı ise sahiplik belgesi çıkartılamaz) Sulh Hukuk Mahkemelerinden çıkartılacak sahiplik belgesine istinaden tescil yapılabilmektedir.

Odamıza hitaben yazılan matbu dilekçe, teknik belge aslı, fatura fotokopisi, gümrük giriş beyannamesi fotokopisi vekâletle işlem yapılacaksa vekâletname fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Odamıza hitaben yazılan ve iş makinesinin tescil belgesinin zayi olarak yenilenmesini talep eden bir dilekçe, gazete ilanı aslı.(herhangi bir yerel / ulusal gazeteye araç plaka numarası ve kaybedilen tescil belgesi seri no, araç sahibinin adı/firma ünvanı  ile kayıp ilanı verilir.)ile tekrar tescil belgesi düzenlenebilir. 

Odamıza hitaben yazılan dilekçe, çalınan İş makinesi tescil belgeleri için karakoldan alınan tutanak,  vekaletname(gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse) ile tekrar tescil belgesi düzenlenebilir.

Odamıza hitaben yazılan ve iş makinesine rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe, rehin sözleşmesi aslı, tescil belgesi , her iki tarafa ait imza sirküleri fotokopisi (rehin veren ve rehin alan taraflara ait olacaktır), vekaletname (gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse) ile rehin şerhi hem TOBB-İMBS tescil kayıtlarına hem de tescil belgesine işlenir.

Odamıza hitaben yazılan ve iş makinesine işlenmiş rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe, rehin alan taraftan noterden onaylı rehin kaldırma yazısı, İş makinesi tescil belgesi ile rehin şerhi hem tescil kayıtlarından hem de tescil belgesinden kaldırılır.

Sayısal takograf,  karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan bir kontrol cihazı olup; temelde yazıcı içeren araçtaki takograf cihazı, kartlar için iki yuva ve ekrandan oluşur. Güvenli bir sensör üzerinden vites kutusuna bağlanır. Araçtaki takograf cihazı sistemin beynidir. Yığın belleğinde sürücülerin sürüş periyotlarını ve görevlerini 12 ay boyunca tutabilme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda polis tarafından ulaşılmak istendiğinde, hatalara ilişkin bilgileri, sistemi tahrif etmeye yönelik girişimleri, hız sınırı ihlallerini, kalibrasyon ayrıntılarında hafızasında tutar. Sayısal takograf akıllı kartlarla çalışır. Sürücüler, şirketler (operatörler), servisler (takograf kalibrasyon merkezleri) ve denetim görevlilerinin (Polis gibi) özel ihtiyaçlarına göre ayrı akıllı kartlara sahiptir. Bu kartlar kullanıcılarına araçtaki takograf cihazındaki bilgilere ulaşma ve/veya kullanma olanağı sağlar.

Karayolu ile eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1/SRC2/SRC3/SRC4/SRC5 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

Sayısal takograf kartı almak isteyen sürücü/şirket ve servisler başvurularını internet üzerinden http://staum.tobb.org.tr adresinden ulaşacakları başvuru ekranı aracılığıyla yapacaklardır.

Ön başvurular internet üzerinden alınacak, ön başvurunun ardından sürücüler TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odamıza gerekli belgelerle gelerek başvuru işlemini tamamlayacaktır. Başvuru sahipleri Odamıza gelmeden ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kart teslimatları yine Odamızdan gerçekleştirilecektir.

Ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için ilgili Odamıza gelirken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.

• Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi

• Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi

• Aşağıda özellikleri belirtilen biyometrik fotoğrafınız

 

Başvuru esnasında alınan imza kartın üzerine de basıldığı için başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Ancak kart teslimleri ön başvuruda belirteceğiniz 3. kişilere yapılabilmektedir.

Sürücü ve şirket kartları beş yıl, denetim kartları iki yıl ve servis kartları bir yıl geçerli olacaktır.

Ön başvuru işlemi ve takograf kartı/kartları ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için Odamıza gelirken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

• Oda Kayıt Belgesi aslı

• Vergi Levhası fotokopisi

• 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

• Şirket Kaşesi

Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir.                       

Ön başvuru işlemi ve takograf kartı/kartları ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için Odamıza gelirken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

• Oda Kayıt Belgesi aslı

• Vergi Levhası fotokopisi

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi

• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

• Servis Kaşesi

Odamız dış ticaret işlemlerine yönelik olarak, mahrecine iade, tamir amacıyla yurtdışına gönderilen veya Türkiye’ye gelen mallar için, gayrimenkul değer veya kira tespitlerine yönelik işlemler için başta olmak üzere üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı sektörlerde bilirkişilik hizmeti vermektedir. 

İlgili yıl için Yönetim Kurulumuzca belirlenen ve Odamız Meclisince onaylanarak yürürlüğe giren fiyat tarifleri için üyemizin Odamız Ticari İşlemler Müdürlüğüne tarife harcını yatırarak dilekçe ile başvurması yeterlidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen ebat ve şekilde basımı yapılan tarifeler Oda onayı yapıldıktan sonra üyeye teslim edilir. 

Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen serbest dolaşım belgesidir.

Tümüyle Türkiye veya Topluluk’ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır.

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya , Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

Genel kural olarak, A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

Müsteşarlıkça “Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, Ticaret Odaları tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilmektedir.

 “Onaylanmış Kişi” statü belgesine sahip firmaların aynı unvan ve sorumluluğu altındaki Şubelerince aynı yetki numarasına istinaden Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşım hakkını kazanmış eşya için Dolaşım Belgesi düzenleyebilmektedir.

Serbest bölgelerden AB’ye ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmek istenilmesi halinde, Ön Statü Belgesinin gümrük idaresi ve ilgili Odaya ibraz edilmesi kaydıyla Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir.

Eşyanın Türkiye’deki serbest bölgelerden Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi veya Türkiye’den serbest bölgeye geri gitmesi halinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşım hakkını kazanmış olduğunu kanıtlamak amacıyla Statü Belgesi kullanılmaktadır.

Uluslararası ticarette dolaşımda olan malın menşeini, yani üretildiği yeri ve dolayısıyla hangi ülkeye ait olduğunu gösteren belgedir. İthalat işlemlerinde ürünlerin menşeine göre muameleye tabi tutulması nedeniyle, her ülkenin ilgili kurumları tarafından yazılan mevzuatlarda ürünlerin menşeinin beyan edilmesi gerekli kılınır. Vergi tutarlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesinde kullanılan menşei şahadetnamesi, sakıncalı durumlarda (salgın hastalıklar, ekonomik tedbirler, vb.) belirlenen ülkelerden ürün ithalatının önlenebilmesi için de gereklidir.

Menşe Şahadetnamesi mal cinsi ve ülke ayrımı yapılmaksızın tüm dünya ülkelerine düzenlenebilir.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ilgili ülkelerin Türkiye’ye tek taraflı olarak uyguladığı tavizli gümrük vergi oranlarından faydalanabilmek için düzenlenen, eşyanın tercihli menşe durumunu gösteren bir belgedir.

Söz konusu Sistem çerçevesinde gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmesi için ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Ukrayna, Kazakistan, Avusturalya Beyaz Rusya  ve Rusya Federasyonu  “Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini istemektedir. Kanada ve Yeni Zelanda’ya düzenlenen Form.A belgelerinde resmi onay zorunluluğu yoktur.

EUR.1 Dolaşım Belgesi,  sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren dolaşım belgesidir. EUR.1 Dolaşım Belgesi, belge muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

 1. Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
   
 2. Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır. (İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Suriye(*), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Moldova Cumhuriyeti
  • TOBBdan alınan 04.10.2012/20964 sayılı yazıya istinaden, mevcut durum değişine kadar  Suriye’ye EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmeyecek, Menşe Şahadetnamesi düzenlenecektir.
    
 3. EFTA üyeleri (İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn)
   
 4. Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılacak ihracatta kullanılır. (Afganistan, Kırgizistan, Bangladeş, Kolombiya, Bhutan, Kostarika, Bolivia, Lao People's DR, El Salvador, Madagaskar, Endonezya, Moğolistan, Eritrai, Etiyopya, Özbekistan, Fiji, Pakistan, Filipinler, Samoa, Gambia, Senegal, Gine, Sri Lanka, Guatamala, Sudan, Gürcistan, Swaziland, Hindistan, Tacikistan, Honduras, Türkmenistan, Irak, Ukrayna, Kamboçya, Vanuatu, Vietnam)

EUR.MED Dolaşım Belgesi,  Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu(PAAMK)’na taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

PAAMK sistemi dahilinde, AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında Serbest Ticaret Anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

 1. Türkiye’den Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi(PAAMK) çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir Akdeniz ülkesine (İsrail hariç) EUR.1 Dolaşım Belgesi ile yapılacak ihracatta, firmalar üretimde kullanılmak üzere ithal ettikleri 3.ülke menşe girdiler için öngörülen gümrük vergilerini geri alabilirler.(Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğ hükümleri saklıdır)

Bu durumda eşya ihraç edilen ülkeden daha sonra bir PAAMK ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilemez.

Ancak, ihracat sırasında EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmek istenmesi halinde firmalar, 3.ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesinden yararlanamazlar.(no-drawback kuralı)

PAAMK Sistemi’nde taraf ülkeler sisteme taraf ülkeye EUR.MED Dolaşım Belgesi eşliğinde yaptıkları ihracatta üretimde kullandıkları 3.ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerini ödemek zorundadır.

 1. EUR.MED Dolaşım Belgesinin özelliği ticaretin daha önceki aşamalarında sevkiyat konusu eşyanın hangi ülkeler menşeli girdilerin kümüle edilmesi suretiyle üretildiği bir başka ifadeyle eşyanın üretiminde kümülasyona ve/veya sevkiyata taraf ülkeleri göstermesidir.EUR.1 dolaşım belgesinde ise üretime katkı sağlayan ülkeler ve sevkiyatın gerçekleştirildiği tüm ülkeler belirtilmez.
 2. EUR.MED belgesinin 7 no.lu hanesinde eşyanın kümülasyona tabi tutulması halinde” cumulation applied with…” işaretlenip hangi ülkelerle kümülasyona tabi olduğu belirtilir. Kümülasyona tabi olmayan eşyalarda ise “No cumulation applied” kutuğu işaretlenecektir.
 3. Türkiye’nin ikili kümülasyonu bulunan Arnavutluk, Gürcistan, Filistin, Hırvatistan, Bosna Hersek’le olan ticaretinde sadece EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmekte, EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenememektedir.
 4. Batı Balkan Kümülasyonu dahilinde Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ile tamamlanan protokol kapsamında ihracatlarda yalnızca EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmekte, EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenememektedir.

20.05.2015 tarih, 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik ile GTS ülkelerine Türk Menşeli girdileri yetersiz işlem ve işçiliğin ötesinde bir işleme tabii tutulması kaydıyla ihracı sırasında, EUR.1 veya Fatura Beyanı düzenlenmesi gerekmektedir.

Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılacak ihracatta kullanılır. (Afganistan, Kırgizistan, Bangladeş, Kolombiya, Bhutan, Kostarika, Bolivia, Lao People's DR, El Salvador, Madagaskar, Endonezya, Moğolistan, Eritrai, Moldova, Etiyopya, Özbekistan, Fiji, Pakistan, Filipinler, Samoa, Gambia, Senegal, Gine, Sri Lanka, Guatamala, Sudan, Gürcistan, Swaziland, Hindistan, Tacikistan, Honduras, Türkmenistan, Irak, Ukrayna, Kamboçya, Vanuatu, Vietnam)

İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından, EUR.1 Dolaşım Belgesinin (2) numaralı kutusunda aşağıdaki ibareler belirtilir:

a) GTS’den faydalanan ülkeler ve Türkiye veya

b) GSP beneficiary countries ve Turkey veya

c) Pays bénéficiaires du SPG ve Turquie.”

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere mevzuatta yer alan Ek B listesi muhteviyatı ürünlere Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Sadece İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’ne düzenlenir.

Tedarikçi beyanı, Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan ve PAMK’a dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir. Tedarikçi beyanına ilişkin hükümler 18 Eylül 1999 tarih ve 23820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Hayır. Çünkü menşe şahadetnamesi eşyanın tercihli olmayan menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Tedarikçi beyanı ise eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan bir belgedir.

 

Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini gösteren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine de yazılı olarak beyanıdır. Kıymeti 6000 EURO’nun altında olan eşya için tüm ihracatçılar tarafından, 6000 EURO’nun üzerinde olan eşya için ise sadece onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenebilir. Ancak, bu konuda Türkiye’de henüz hiç kimseye onaylanmış ihracatçı statüsü verilmemiştir.

Her ne kadar tamamıyla Türkiye'de elde edilmiş, dolayısıyla, Türk menşeli olan eşya doğal olarak serbest dolaşımda olsa da, her Türk menşei kazanmış eşya, serbest dolaşımda olmayabilir. Örneğin, dahilde işleme rejimi kapsamında vergileri kısmen veya hiç ödenmeden ithal edilen girdilerden Türkiye'de elde edilen nihai ürün, gördüğü işçilik ve işlemler nedeniyle Türk menşeini kazanmış olsa dahi, bünyesine giren ve dahilde işleme rejimi kapsamında vergileri tahsil edilmeyen girdilere ait telafi edici vergi tahsil edilmediği sürece serbest dolaşıma girmez.

Bu itibarla, bünyesinde serbest dolaşımda olmayan yabancı girdi bulunan ürünler, ancak, tüm bu yabancı girdilerin vergilerinin ödenmiş olması şartıyla serbest dolaşıma girerler ve böylece bu ürünlerin Avrupa Topluluğuna ihracında A. TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen bir belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez.EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

TIR Karnesi uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir.

TIR Sistemi, Gümrük mührü altında uluslararası eşya taşımacılığını maksimum kapsamda kolaylaştırmayı planlar. Sistem, ülkeleri transit geçebilmek için gerekli olan ve risk sayılan gümrük vergi ve resimlerini kapsayan garantileri sağlar. Gümrük makamları ve uluslararası tüccar toplulukları arasındaki sorumlulukları dengeler. TIR Sistemine giriş için gerekli evraklar http://www.izto.org.tr/tr/tir-sistemine-giris   bağlantısında yer almaktadır.

TIR Sistemi, uluslararası eşya taşımacılığındaki farklı paydaşlara; ticareti ve taşımacılığı kolaylaştırmaya, sınır geçişlerindeki gecikmeleri önler; formaliteleri azaltarak taşıma maliyetini düşmeye ve standart kontrollerin uygulanması ve standart belgelerin kullanılmasıyla geçişleri kolaylaştırır ve sonuç olarak Uluslararası ticaretin gelişmesini teşvik eder.

İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgeleridir.

İzmir’den İtalya Trieste Limanı, Fransa Sete Limanı ve Yunanistan Sakız Adası olmak üzere 3 güzergahta gemi kalkışı yapılmakta olup, Trieste Limanına ve Sakız Adası’na Çeşme’den, Fransa Sete Limanına ve Trieste Limanına Alsancak’tan gemi kalkışı gerçekleştirilmektedir. 

Geçiş Belgesi dağıtım ve onay işlemleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesine göre gerçekleştirilmekte olup, ilgili yönerge gereği başvuru esnasında firmalardan, firmanın başlıklı kâğıdına basılmış dilekçe örneği, işlem yaptıracak kişinin noter onaylı vekâletname fotokopisi, Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesinden herhangi birinin gümrük mühürlü ve/veya kaşeli ve imzalı aslı veya Kalem Listesi ekli ve MRN numaralı Transit Refakat Belgesinin gümrük memuru isim kaşeli ve imzalı örneği, ibrazı zorunlu ülkeler için Gümrük Çıkış Beyannamesinin gümrük mühürlü ve/veya kaşeli ve imzalı örneği, Taşıta bir önceki sefer için varsa tahsis edilen geçiş belgelerinden iadesi zorunlu olanların aslının kullanılmış/kullanılmamış olarak eklenmesi gerekmektedir.

Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Geçiş Belgesi düzenlemeye yetkili odalardan biri olup, söz konusu işlemler Odamız Ticari İşlemler Müdürlüğü’ne bağlı Ulusoy Gümrüklü Geçici Depolama Sahası içerisinde yer alan Çeşme Geçiş Belgesi Dağıtım Bürosu’nda ve Alsancak Liman Sahası içerisinde yer alan Alsancak Geçiş Belgesi Dağıtım Bürosu’nda düzenlenmektedir. 

İstanbul Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri; sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyalar, mesleki malzeme, konteynerler, paletler, ambalajlar, numuneler ve ticari bir işlemle ilgili olarak ithal edilen diğer eşyaya ilişkin, imalat amacıyla ithal edilen eşyaya ilişkin, eğitsel, bilimsel veya kültürel amaçlarla ithal edilen eşyaya ilişkin, yolcu zati eşyası ve sportif amaçlarla ithal edilen eşyaya ilişkin, turistik tanıtım malzemelerine ilişkin, sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin, insani amaçlarla ithal edilen eşyaya ilişkin, hayvanlara ilişkin ek söz konusu ekler kapsamında getirilebilecek eşyalara ilişkin düzenlenebilmektedir. 

Hayır, ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunluluğu yoktur. Kamu kurumları da dahil olmak üzere, arzu eden tüm tüzel ve gerçek kişiler ATA karnesi kullanabilir.

Odamız vize ofisi Yunanistan ve İtalya başvurularını yapmaktadır ve herhangi bir hizmet ücreti talep edilmemektedir. Diğer ülke başvurularında ise başvuru yapılan ülkeye göre 2015 yılı itibari ile 50 TL ile 120 TL arasında bir hizmet ücretinin, Odamız aracılığı ile çalışılan acenteye ödenmesi gerekmektedir

Vize hizmetimiz ile ilgili sorularınız için Vize Sorumlumuz Özlem Yalçınkaya ile 232 - 498 43 09 numaralı telefonu arayarak veya ozlem.ors@izto.org.tr adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.

Ticari vize hizmetleri dışında, arkeoloji ve kültürel miras konularında, ayrıca turizm sektörü ile ilgili sektör bazında araştırma ve danışmanlık hizmeti ile turizme ilişkin sektörel sorunların çözümü için çalışmalar yönünde hizmet ve bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Ege Bölgesi ve İzmir turizminin gelişebilmesi için; daha fazla turist gelmesine yönelik önerilerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca; Turizm Sektöründe meydana gelecek güncel sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişim, öneri, bilgilendirme toplantısı vb. konular için de Müdürlüğümüze Turizmmudurlugu@izto.org.tr adresinden e-posta ile de başvurabilirsiniz.

Müzemiz hafta içi her gün saat 08:30-17:30 saatleri arasında açıktır. 

Müzemizde İzmir’in kuruluşundan günümüze ticari ve sosyal hayatı arkeolojik ve etnografik eserlerle incelemek mümkündür.

Evet müzemiz randevulu gezilmektedir. Randevuyu arkeoloğumuz Ayşegül Selçuki’den aysegul.selcuki@izto.org.tr adresinden e-posta ile ya da 232 – 498 46 06 numaralı telefondan arayarak alabilirsiniz. 

20 kişilik okul gruplarına yaratıcı drama ile kent, tarih ve arkeoloji bilincini öğretici eğitimler düzenlenmektedir. Müze Sorumlumuz Ayşegül Selçuki ile temasa geçebilirsiniz.

Müdürlüğümüzce gerek katılım gösterilen fuarların sonuçları gerekse Türkiye ve İzmir turizminin gelişmesine yönelik makro ekonomik tespitler, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ile istatistiki bilgilerin yer aldığı araştırma raporları periyodik olarak hazırlanmakta olup bu raporlar Odamız Ekonomik Vizyon Dergisi’nde yayınlanmaktadır. Turizm sektörüne ilişkin raporların http://www.izto.org.tr/tr/ web sitesinden veya Odamız Turizm Müdürlüğünden edinilmesi mümkündür.

Odamız üyelerinin ve çalışanlarının ticari nedenle yapacakları seyahatler için vize işlemlerine aracılık etmektedir. Düzenlenmesi gereken başvuru evrakları ile ilgili bilgilendirme yapılmakta, evraklarınızın başvuruya hazır olup olmadığı incelenmekte, başvuru için gerekli randevularınız düzenlenmekte ve başvurunuza bizzat katılmanız gerektiği durumlarda Oda Vize Sorumlusu sizlere refakat etmektedir. 

Odamız kanalıyla yapılan vize işlemlerinde başvuru için gerekli randevular kontenjanlarımız gereği daha yakın zamana alınabilmektedir. Ayrıca başvuru evraklarına daha uzun süreli vize alınmasına imkan sağlayacak referans mektubu eklenmektedir.

Sizin için yapacağımız vize başvurularında bir kotamız bulunmamaktadır. Vize süreniz bitiminde yeni bir ticari vize ihtiyacınız olması halinde başvurunuzu yeniden yapabiliriz. 

Evet, Odamıza üye olan ve vadesi geçmiş aidat borcu olmayan her firmadan birer kişi, azami yılda 2 defa olmak kaydıyla, ziyaret organize edilecek fuarlar için web portalımız ve e-bültenimiz ile yapmış olduğumuz duyuruda belirlenen süre içerisinde, web portalımızdan online http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/cgiip.exe/WService=fuar/UcakOrgAciklama.htm başvuru yapmak kaydıyla sektörüyle ilgili fuar ziyaretine katılabilir ve Odamız tarafından temin edilen uçak biletinin 300 TL’ye kadar olan kısmı Odamızca ödenir.

Ayrıntılar için Fuarcılık Şefliğimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

PAOLA DISIDORO
Tel: 0 232 4984237
paola.disidoro@izto.org.tr
 

GÖRKEM ŞAVLUĞ
Tel: 0 232 4984116
gorkem.savlug@izto.org.tr
 

AHMET TOPRAK
Tel: 0 232 4984108
ahmet.toprak@izto.org.tr
 

AYKUT TERZİOĞLU
Tel: 0 232 4984285
aykut.terzioglu@izto.org.tr

Evet, Odamıza üye olan ve vadesi geçmiş aidat borcu olmayan her firmanın, fuardan 15 gün öncesine kadar http://www.izto.org.tr/tr/fuarlar adresli web portalımıza online başvuru yapmış olmak ve standında hiçbir katma değer sağlamadan tamamen yabancı bir markayı ürün veya hizmet olarak sergilememek kaydıyla bir takvim yılı içerisinde 1 yurt içi, 1 yurt dışı fuar teşvikinden faydalanma hakkı bulunmaktadır.

Teşvik verilecek fuarlar listemizde yer alan yurt içi fuarlar ve herhangi bir kısıt olmaksızın tüm yurt dışı fuarlar için teşvik başvuruları, fuardan en geç 15 gün öncesine kadar, web portalımızdaki Ticaret Noktası” bölümünde yer alan yurt içi/yurt dışı fuar teşvikleri online başvuru bölümünden yapılabilir. http://www.izto.org.tr/tr/fuar-tesvikleri Başvurunun tamamlanabilmesi için fuardan sonra 1 ay içerisinde web portalımızda belirtilen belgelerin ayrıca Fuarcılık Şefliğine elden ulaştırılması gerekmektedir.

Ayrıntılar için Fuarcılık Masamız ile irtibat kurabilirsiniz. 

PAOLA DURUK
Tel: 0 232 4984237
paola.disidoro@izto.org.tr
 

GÖRKEM ŞAVLUĞ
Tel: 0 232 4984116
gorkem.savlug@izto.org.tr
 

AHMET TOPRAK
Tel: 0 232 4984108
ahmet.toprak@izto.org.tr
 

AYKUT TERZİOĞLU
Tel: 0 232 4984285
aykut.terzioglu@izto.org.tr

 

 • Yurt dışı fuarlarda ise Stand dekorasyonu olmaksızın sadece zemin veya paket stand olarak 9 m²'ye kadar stand bedelinin %40'ı (yapılacak ödeme 1.000 ABD Doları'nı geçemez)

 

Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi kaydıyla başvuru yapan firmaya ödenir.

Evet, Odamıza üye her firma, tüm masraflarını kendisi ödemek kaydıyla Odamızca düzenlenen ve sektörüyle ilgili olan fuar ziyaretine katılabilir.

Ayrıntılar için Fuarcılık Masamız ile irtibat kurabilirsiniz.

PAOLA DURUK
Tel: 0 232 4984237
paola.disidoro@izto.org.tr
 

GÖRKEM ŞAVLUĞ
Tel: 0 232 4984116
gorkem.savlug@izto.org.tr
 

AHMET TOPRAK
Tel: 0 232 4984108
ahmet.toprak@izto.org.tr
 

AYKUT TERZİOĞLU
Tel: 0 232 4984285
aykut.terzioglu@izto.org.tr

Telefon ve e-posta yoluyla ya da bizzat Fuarcılık Masamızı ziyaret ederek, doğru fuara doğru yöntemle katılım konusunda bilgi alabilirsiniz. 

PAOLA DURUK
 Tel: 0 232 4984237
 paola.disidoro@izto.org.tr
  

GÖRKEM ŞAVLUĞ
Tel: 0 232 4984116
 gorkem.savlug@izto.org.tr
  

AHMET TOPRAK
 Tel: 0 232 4984108
 ahmet.toprak@izto.org.tr
  

AYKUT TERZİOĞLU
 Tel: 0 232 4984285
 aykut.terzioglu@izto.org.tr

Evet, Odamıza üye olan ve vadesi geçmiş aidat borcu olmayan her firmanın, sektörüyle ilgili ve Yönetim Kurulumuzca şemsiye standla katılım kararı alınmış olan yurt içi veya yurt dışı fuardaki şemsiye standımıza, fuar süresince temsilcisini, broşür ve numunelerini kendisine tahsis edilecek teşhir alanında bulundurmak kaydıyla, hiç bir stand bedeli ödemeden katılma hakkı bulunmaktadır. Bunun için http://www.izto.org.tr/tr/ adresli web portalımızdaki fuar duyuruları bölümü ve e-bültenimiz ile yapmış olduğumuz duyuruda belirlenen süre içerisinde, duyurunun ekinde yer alan formu doldurarak e-posta veya faks ile Fuarcılık Şefliğimize ulaştırması gerekmektedir. 

Üyelerimizin faaliyetlerini yurt dışına açmalarına yardımcı olmak amacıyla Odamız Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliğimiz mevcuttur. Pazar araştırmaları, ülke raporları, dış ticaret danışmanlığı gibi konularda hizmet veren Şefliğimiz, üyelerimizin dış ticaret işlemlerini sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri adına gerekli duydukları bilgiyi sağlamak için faaliyet göstermektedir. 

Bilgi için:

Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği
ulusdistic@izto.org.tr

Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliğimiz tarafından ihracat pazar araştırması gerçekleştirilmektedir. Web sitemizde yer alan başvuru formunun doldurulmasının ardından, ürününüzle ilgili üyesi olduğumuz veritabanları çerçevesinde derinlemesine araştırma gerçekleştirilmektedir. Pazar araştırmaları için üyelerimizden herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Bilgi için:

Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği
ulusdistic@izto.org.tr

Ülkemizde ihracata yönelik, T.C. Ekonomi Bakanlığı , T.C. Eximbank tarafından çeşitli destekler  sağlanmaktadır. Detaylar için Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliğimiz ile irtibata geçebilirsiniz

Bilgi için:

Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği
ulusdistic@izto.org.tr

İhtiyacınız çerçevesinde Odamız Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü, yurtdışında faaliyet gösteren ülkemiz ticaret müşavirlikleri ve ticaret odalarıyla iletişime geçerek en doğru bilgiye ulaşmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Hibelerden yararlanabilmek için öncelikle kendi sektörünüze uygun bir teklif çağrısı olup olmadığını, varsa başvuru rehberini okuyup rehbere uygun faaliyetler içeren bir proje hazırlayıp son başvuru tarihinden önce, hibeyi veren kuruma başvurmanız gerekmektedir. Bu nedenle fon ve hibe teklif çağrıları yayınlayan kurum ve kuruluşların internet sayfalarını sıkça kontrol etmeniz gerekmektedir. AB fonlarını ve hibe teklif çağrılarını takip edebileceğiniz siteler aşağıdadır:

Ayrıca, AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Hande Türker
Tel: 0232 498 41 39
E-mail: hande.turker@izto.org.tr

 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın proje teklif çağrıları, yıl içerisinde çeşitli dönemlerde yayınlanmakta olup, bu çağrıları www.izka.org.tr adresinden takip edebilir veya İZKA Program Yönetim Birimi’ni 232 - 489 81 81 numaralı telefonu arayarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliğimiz ile de irtibata geçebilirsiniz.

Avrupa kredi programları için Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Ofisi ile 212 - 317 90 10 numaralı telefon veya a.terraillon@eib.org mail adresi üzerinden görüşebilirsiniz.

AB müktesebatı, AB ülkeleri ve üyelik sürecinde olan ülkemizde, geniş bir alana yayılmış, uyulması gereken kural ve normlarından oluşan önemli bir yasal çerçevedir. AB müktesebatı ve ülkemizin üyelik sürecine ilişkin güncel bilgileri Odamız Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği'nden alabilirsiniz.

Hande Türker
Tel: 0232 498 41 39
E-mail: hande.turker@izto.org.tr

 

Odamız Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü tarafından;

 

 • Yabancı firmalarla İzmirli firmalar arasında B2B görüşme organizasyonu,
 • Potansiyel müşterilerin listesini de içeren Pazar Araştırma Raporları,
 • Sektörel yurtdışı ziyaret organizasyonları,
 • Yurtdışı fuar katılımları
 • gibi çalışmalar yapılmaktadır.
 •  

Bu çalışmaları takip etmek ve bunlardan yararlanmak için Odamız web sitesinin duyurular kısmını takip edebilir ve Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü ile irtibat kurabilirsiniz.

Odamıza yeni kayıt yaptırabilmek için, öncelikle firmanızın İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden tescilinin yapılması gerekmektedir. Tescilin ardından Oda kayıt işleminizi gerçekleştirebiliriz. 

Oda kayıt beyannamesini ister Odamız Üye Sicil Müdürlüğü’ne gelerek elden ister aşağıdaki linklerimizden temin edebilirsiniz.

Gerçek Kişilere Ait Oda Kayıt Beyannamesi

Tüzel Kişilere Ait Oda Kayıt Beyannamesi

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil için müracaat evraklarınızı teslim ettikten sonra Oda kaydınızın yapılmasına ilişkin süreci http://www.izto.org.tr/tr/yeni-uye-kayit-online-takip adresinden takip edebilirsiniz. 

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, veznemizden ilgili belgenin harç ücretinin ödemesini yaptıktan sonra, ıslak imzalı belgenizi alabilirsiniz. Talep etmeniz halinde ilgili belgeyi İngilizce olarak da alabilirsiniz.

Ayrıca, Odamız web sitesi üzerinden http://ehizmet.izto.org.tr/ linkinden E-İmza Hizmetlerini seçtikten sonra E-İmzalı Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesini seçmeniz halinde, ödemenizi yaparak elektronik imzalı Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesinin mesai saatlerimiz içinde en kısa sürede elektronik posta adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

Yine Odamız web sitesi üzerinden http://ehizmet.izto.org.tr/ linkinden “Değerli Evrak ve Hizmet Satışı” alanından, Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesini/ İngilizce Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesini seçerek Hizmeti Kurye ile Almak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek Kurye ücreti ödeyerek ıslak imzalı belgenizin  adresinize teslim edilmesini sağlayabilir veya yine aynı sayfadan seçeceğiniz “Hizmeti Elden Almak İstiyorum” seçeneği ile  belge ücretini internetten yatırdıktan sonra Üye Sicil Müdürlüğümüze gelerek anında ıslak imzalı belgenizi  teslim alabilirsiniz.

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, veznemizden ilgili belgenin harç ücretinin ödemesini yaptıktan sonra, ıslak imzalı belgenizi alabilirsiniz.

 

Ayrıca, Odamız web sitesi üzerinden http://ehizmet.izto.org.tr/ linkinden E-İmza Hizmetlerini seçtikten sonra E-İmzalı İhale belgesini seçmeniz halinde, ödemenizi yaparak elektronik imzalı İhale Belgesinin mesai saatlerimiz içinde en kısa sürede elektronik posta adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

Odamız web sitesi üzerinden http://ehizmet.izto.org.tr/ linkinden “Değerli Evrak ve Hizmet Satışı” alanından, İhale Belgesini (G Bendi) seçerek Hizmeti Kurye ile Almak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek Kurye ücreti ödeyerek ıslak imzalı belgenizin  adresinize teslim edilmesini sağlayabilir veya yine aynı sayfadan seçeceğiniz “Hizmeti Elden Almak İstiyorum” seçeneği ile  belge ücretini internetten yatırdıktan sonra Üye Sicil Müdürlüğümüze gelerek anında ıslak imzalı belgenizi  teslim alabilirsiniz.

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, vezne görevlisine talebini iletip  ilgili hizmetin harç ödemesini  yaptıktan sonra, bir adet asıl fotoğrafınızı görevliye vermeniz halinde üye kimlik kartı başvurunuz alınacaktır. Üye kimlik kartınızı, başvurunuzu yaptıktan sonraki hafta içinde teslim alabilirsiniz.

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, vezne görevlisine talebini iletip ilgili hizmetin harç ödemesini  yaptıktan sonra, bir adet asıl fotoğrafınızı görevliye vermeniz halinde üye kimlik kartı başvurunuz alınacaktır. Üye kimlik kartınızı, başvurunuzu yaptıktan sonraki hafta içinde teslim alabilirsiniz.

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, herhangi bir harç ücreti ödemeden Bağkur evrak tasdiğini yaptırabilirsiniz.

Oda Kayıt tasdiği yaptırabilmek için, firmanızın Odamıza kayıtlı olması gerekmektedir. Getirdiğiniz evrağın antetinde veya firma kaşesinde Oda kayıt tasdiği yapılacak firmanın unvanının geçmesi gerekmektedir.

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, veznemizden ilgili hizmetin harç ödemesini yaptıktan sonra tasdik işleminizi İngilizce ya da Türkçe olarak yaptırabilirsiniz.

İmza tasdiği yaptırabilmek için, tasdik yapılacak evrakta adı geçen yetkilinin, kayıtlarımızdaki imza yetkisinin halen devam ediyor olması, evrağa atılan imza ile imza sirkülerindeki imzanın birebir tutması gerekmektedir. İmza vekâleten atılıyor ise, mutlaka vekâletin ve vekâlet sahibinin imza beyannamesinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, veznemizden ilgili hizmetin harç ödemesini yaptıktan sonra tasdik işleminizi İngilizce ya da Türkçe yaptırabilirsiniz.

Çıraklık/Kalfalık belgelerinin tasdik işlemlerinde söz konusu belge üzerine, Çırağın/Kalfanın çalıştığı firmanın Odamıza kayıtlı olduğunun tasdiği yapılmaktadır. Odamıza kaydı olmayan firma için tasdik işlemi  yapılmaz. Onaylatılmak üzere getirilen evrakta, ilgi firmanın isminin geçmesi gerekmektedir. Bu işlem için herhangi bir harç ödemesi tahsil edilmemektedir. 

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, veznemizden ilgili işlemin harç ödemesini yaptıktan sonra, ilgili belge tarafımızdan onaylanır.

Odamız Üye Sicil Müdürlüğüne gelerek, veznemizden ilgili hizmetin harç ödemesini yaptıktan sonra, ilgili görevliye, almak istediğiniz gazetenin bilgilerini verdikten sonra, onaylı gazetenizi alabilirsiniz. 

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıda olan ve vergi dairesi mükellefiyeti aktif olan firmanızın üyeliğinin askıdan indirilmesi için Üye Sicil Müdürlüğümüze güncel bilgilerinizi içeren bilgi güncelleme formunu ve ekinde vergi levhanızı iletmeniz yeterli olacaktır.  Bilgi güncelleme formuna ister Odamız Üye Sicil Müdürlüğü’nden ister ..... adresinden ulaşabilirsiniz.

Her yıl Haziran-Temmuz aylarında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda Ödüllendirme başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz takdirde, firmanızın durumu Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek kriterler dahilinde değerlendirmeye alınabilecektir. 

www.kkb.com.tr adresine girerek oluşturulan ve çıktısı alınarak firma yetkili tarafından imzalan başvuru formunu ister Odamıza gelerek ister Odamız internet sitesinde yer alan http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/KKBFormu/KKBFormu.htm bölümden talepte bulunarak başvuru formunuzun Odamız görevlileri tarafından adresinizden teslim alınarak sürecin işletilmesi talebinde bulunabilirsiniz.

Tarafımıza ulaşan başvuru formları Odamız görevlisince incelenmesine müteakip KKB’na kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

Odamız web sitesi http://ehizmet.izto.org.tr/  linkinden sadece Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi ve İhale Belgesini elektronik imzalı olarak alabilirsiniz. Bu belgeler sadece elektronik ortamda geçerli belgeler olup, kağıt ortamında geçerliliği yoktur.

5174 sayılı TOBB Kanunun Oda Muamelat Yönetmeliği gereğince, Odamızdaki kaydının silinebilmesi için İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kapanışınızın tescil edilmesini gerekmektedir. Kapanış tescilinin ardından Odamızdan kapanış işleminiz yapılacaktır.

Derece itirazınıza ilişkin kaşeli ve yetkilinin imzası ile hazırlayacağınız dilekçe ile Odamıza müracaat ederek derece itirazı talebinde bulunabilirsiniz. 

Firmanızın nace kodunu/meslek grubunu değiştirmek için;  öncelikle talep ettiğiniz nace kodunu vergi dairesinden değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişikliğin ardından, tarafımıza talep ettiğiniz nace kodunu belirten (isterseniz matbu dilekçeyi Müdürlüğümüzden de alabilirsiniz) firma kaşesinin olduğu, yetkilisi tarafından imza sirkülerine uygun olarak imzalanmış dilekçeyi, yeni nace kodunu içeren vergi levhasını ekleyerek tarafımıza ibraz etmeniz gerekmektedir.

Yeni nace kodunuz mevcutta kayıtlı bulunduğunuz meslek grubunda yer almayıp başka bir meslek grubunda yer alıyor ise meslek grubunuz da nace kodunuza bağlı olarak değişecektir.

Odamız meslek grubu yapısına ve içerdikleri nace kodlarına http://www.izto.org.tr/tr/faaliyet-kodlari adresinden ulaşabilirsiniz.

(Not: İlgili sürecin işletilebilmesi için yeni nace kodunuza hitap eden iştigal konusunun, firmanızın ana mukavelesinde/unvan beyannamesinde tescilli iştigal konuları arasında yer alması gerekmektedir. )

Odamıza kayıtlı üyelerimizin listesini ve iletişim bilgilerini http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uye_firmalar.htm link adresinden yapacağınız sorgulama ile temin edebilirsiniz.