2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER


ODA ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ..

 1. Dilekçe
 2. Mersis üzerinden oluşturulmuş, işletme sahibi tarafından imzalı taahhütname
 3. İşletme ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 4. Oda kayıt beyannamesi
 5. E-Vergi levhası sorgulama evrağı

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Yeni adresin belirtildiği, adres değişikliğine ilişkin talep dilekçesi (Kaşeli imzalı)

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Soyadı değişikliğine ilişkin dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Yeni soyadına göre işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

UNVAN-İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Yeni unvan ve yeni iştigal konusu değişikliğinin belirtildiği dilekçe (İmzalı kaşeli) 

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

 1. Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 2. Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı)

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

 

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe
 2. Merkezinin başka bir Sicil Memurluğu'nda kayıtlı olması halinde son bir ay içinde alınmış ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri.
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi
 4. Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 5. Şube açılışına ilişkin MERSİS’den oluşturulan işletme sahibi tarafından imzalı taahhütname
 6. Oda kayıt beyannamesi 
 7. Vergi yoklama tutanağı (Birden fazla şube açılması halinde veya yoklama tutanağı ibraz edilemediği hallerde Oda Sicil Müdürlüğünden istihbarat istenecektir.)

ŞAHIS İŞLETMESİNİN BAŞKA ŞAHSA DEVRİ

 1. Dilekçe
 2. Devir Sözleşmesi
 3. İmza ve ünvan beyannamesi

MERKEZ NAKLİ (GELEN)

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil Müdürlüğünce onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi
 4. Ticaret ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 5. Oda kayıt beyannamesi

KAPANIŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Mal beyanı (Dilekçede belirtilebilir)
 3. Kapanış eski tarihli ise Vergi Dairesinden kapanışı gösterir belge örneği
 4. Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri