2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Organizasyon Yapısı


1- İzmir Ticaret Odası'nın Organları:

  • Meslek Komiteleri,
  • Meclis,
  • Yönetim Kurulu'dur.

Meslek Komiteleri, Meslek Gruplarına dahil Üyelerin, kendi Üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri Üyelerden oluşur.

Oda Meclisi, Oda'nın en yüksek karar ve denetim organı olup, Meslek Komiteleri'nin kendi Üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri 2'şer Üye'nin toplamından oluşur. Oda Meclisi'nin görev süresi 4 yıldır.

Oda Yönetim Kurulu, Oda'nın en yüksek icra organı olup Meclis'in kendi Üyeleri arasından dört yıl için seçtiği (11) kişiden oluşur.

2- İzmir Ticaret Odası'nın Yönetim Yapısı
İzmir Ticaret Odası'nın hizmetleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen birimler tarafından yürütülür. Bu birimler;

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Danışmanlar ve Genel Sekreterliğe Bağlı Kadrolar
  • Bölüm Müdürlükleri

3- İzmir Ticaret Odası Organlarının ve Oda hizmetlerini yürüten birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları Fonksiyonlar- Görev Dağılımı bölümünde anlatılmıştır. Tüm pozisyonların görev tanımları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve muhafaza edilir.