2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Ören Yerleri Arkeolojik Alanlar


ALİAĞA

KYME

Antik dönemde Aiolis olarak adlandırılan coğrafi bölgede konumlanan 12 Aiol kentinden bir tanesidir. Ticaretle uğraşan kentin Arkaik dönemde refah düzeyi oldukça yükselmiştir. Yapılan araştırmalar ve eldeki veriler antik kentin kuruluşundan M.S. 13. yüzyıla kadar kesintisiz iskân gördüğü doğrultusundadır. 60`lı yıllarda Alman bilim adamları Kyme`de sualtı ve epigrafik çalışmalar yapmışlar ve Corpus hazırlamışlardır. 1979 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hasan Tahsin Uçankuş (1979 - 1981 arası) kazı yapmıştır. 1982’den 1984’e kadar Vedat İdil ve Sebastiana Lagona başkanlığında Türk-İtalyan ekip çalışmaları devam ettirmiştir. 1986 yılında Sebastiana Lagona Kültür ve Turizm Bakanlığı`ndan izin alarak kazıların resmi bilimsel başkanı olmuştur. 2008 yılından itibaren Prof. Dr. Lagona`nın öğrencisi olan ve Calabria Üniversitesi öğretim görevlisi Antonio La Marca kazı başkanlığını yürütmektedir

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

 

İZMİR

 

ALİAĞA

 

KYME

 

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI

 

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI – CALABRIA ÜNİVERSİTESİ, İTALYA

 

YOK

 

YOK

 

GRYNEION

Çandarlı Körfezi kenarında konumlanan kent 12 Aiol kentinden bir tanesi kabul edilir.  Strabon’a göre Gryna Amazonlar tarafından kurulmuştur. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Gryna/Gryneion tarihi MÖ.2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu tarihlerden, Hıristiyanlık Dönemine kadar varlığını sürdürmüştür.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

 

İZMİR

 

 

ALİAĞA

 

GRYNEION

 

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

 

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

YOK

 

YOK

 

MYRINA

12 Aiol kentinden bir tanesi olarak kabul edilir. Efsanelere göre adını bir Amazon Kraliçesi olan Myrina'dan almıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

 

İZMİR

 

ALİAĞA

 

MYRINA

 

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

 

DÜZENLİ BİR KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

YOK

 

YOK

 

BALÇOVA

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

 

İZMİR

 

BALÇOVA

 

 

 

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

YOK

 

YOK

 

BAYINDIR

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

 

İZMİR

 

BAYINDIR

 

 

 

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

YOK

 

YOK

 

BAYRAKLI

TEPEKULE HÖYÜĞÜ

Homeros ünlü İlyada Destanı'nı, MÖ 700'lü yıllarda o tarihlerde günümüzdeki İzmir ilinin merkezi olan eski adıyla Smyrna yani Bayraklı'da yazdığı rivayet edilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda Smyrna'nın MÖ 7. yüzyılın ortalarından 6. yüzyılın son çeyreğine kadar kentin Akdeniz ticaretinde önemli bir liman kenti olduğu ortaya konulmuştur.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

BAYRAKLI

TEPEKULE HÖYÜĞÜ

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERİSTESİ

 

YOK

Kazılar  2014 yılına kadar Prof. Dr. Meral AKURGAL tarafından yürütülmüştür. Halen çalışmalar İzmir Müze Müdürlüğünce devam etmektedir

 

BERGAMA

AKROPOL

Günümüzde İzmir iline bağlı olan Bergama ilçesinde bulunan bir antik kenttir. Antik dönemde Mysia olarak adlandırılan bölgenin en önemli kentlerinden bir tanesiydi. Kent Pergamon Krallığı’na başkentlik yapmıştır.  Antik dünyanın en dik tiyatrolarından bir tanesine sahiptir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine kabul edilmiştir. Studiosusstiftung (Studiosus Vakfı) tarafından giderleri karşılanan kazı çalışmaları Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Bergama Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix PİRSON başkanlığında yürütülmektedir

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

BERGAMA

AKROPOL

ÖREN YERİ

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI – ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

YOK

.

 

KIZILAVLU

Binanın tamamının tuğladan yapılmış olması ve büyük ön avlusu sebebi ile tapınak halk arasında “ Kızıl Avlu” olarak adlandırılmıştır. Mısır Tanrılarına verilen önem sebebi ile tapınak Roma Dönemi aşağı Bergama kentinin tam merkezine inşa edilmiştir. Tapınağın avlusu ile bütünleşmesine engel teşkil eden Selinos çayında bugün halen kullanılmakta olan su tünelleri inşa edilerek hem arazinin bütünlüğü hem suyun kontrolü sağlanmış hem de meydana getirilen bu zor mühendislik örneği ile Roma’nın gücü, kudreti sergilenmeye çalışılmıştır. Kült ve sanat tarihi verilerine dayanarak tapınağın M.S II. yüzyılda muhtemelen İmparator Hadrian döneminde inşa edildiği ve Mısır tanrıları hem Serapis hem İsis’e ithaf edildiği söylenebilir. Erken Bizans döneminde kutsal mekânı içerisine ilaveler yapılan tapınak Anadolu’daki erken yedi kiliseden biri olarak kullanılmaya devam etmiştir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

BERGAMA

KIZILAVLU

ÖREN YERİ

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

YOK

YOK

 

ASCLEPION

Anadolu’nun antik dünyada bilinen en ünlü sağlık merkezi  Antik Pergamon kentinin yakınındaki Asklepion sağlık merkezidir. Bergama Asklepion’u Eskiçağ’da Epidaurus ve Kos’taki örneklerine eşdeğer önemde bir sağlık tedavi merkezi idi. Rivayete göre giriş kapısı üzerinde “Bütün Tanrıların Kutsiyeti için Asklepeion’a Ölüm Girmesi Yasaktır” yazısı yer almaktaydı. Planıyla İmparator Hadrianus (M.S. 117-138) zamanında son şeklini alan kutsal alan uygulanan tedavi yöntemleri, Galenos gibi hekimleriyle özellikle Roma döneminde oldukça ünlenmiştir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

BERGAMA

ASCLEPION

ÖREN YERİ

DÜZENLİ BİR  ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

YOK

YOK


BEYDAĞ

PALAIPOLIS

Bugünkü ilçe merkezinin batı tarafında olduğu tahmin edilen Palaipolis Beydağ’ın eski adıdır. Palaipolis’i kuranlar ise Lidyalıların soyundan olan Kibyrahlardır.  Lidyalıların soyundan olan Kibyrahların önemli bir özelliği de demir işçiliği ve kakmacılıktır. Adagüre köylülerinin demircilik zanaatı, o zamanlardan beri devam edegelmiş olabilir. Ne yazık ki bu antik kent için araştırmalar henüz tam anlamıyla başlatılamamıştır

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

BEYDAĞ

PALAIPOLIS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

YOK

YOK

 

BORNOVA

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ

Yeşilova Höyüğü İzmir'in en eski yerleşim birimidir. Yeşilova Höyük’teki ilk yerleşim günümüzden en az 8-9 bin yıl önce Cilalı Taş Dönemi olarak da adlandırılan Neolitik Çağ’da başlamıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

BORNOVA

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ

ÖREN YERİ

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI-EGE ÜNİVERSİTESİ

9992929/5402

yesilovahoyuk@gmail.com

 

BUCA

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

BUCA

 

 

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

ÇEŞME

BAĞLARARASI KAZISI

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

ÇEŞME

BAĞLARARASI

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI

Kazı Başlama Tarihi :16/07/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araşt. ve Uyg. Merk.Öğretim Prof.Dr. Vasıf ŞAHOĞLU

 

ERYTRAI

Ildırı'nın antik dönemdeki adı Erythrai’dir. Erythrai sözcüğünün Yunancada “kırmızı” anlamına gelen Erythros’tan türediği, kent toprağını kırmızı renginden dolayı Erythra’nin “Kızıl Kent” anlamında kullanıldığı sanılmaktadır. Bir başka varsayıma göre ise kent adını ilk kurucu Giritli Rhadamanthes’in oğlu Erythros’tan almıştır. Batı Anadolu’da kurulan 12 Ion kentinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

ÇEŞME

ERYTRAI

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI Kazı Başlama Tarihi: 01/07/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

Kazı Başkanı: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Ayşe Gül Akalın

 

ÇİĞLİ

LEUKAI

Antik çağlarda Aiolis bölgesinin kentlerinden biri olan Leukai, kaynaklara göre  “Büyük Kral”a isyan hazırlığı içinde olan Pers amirali Takhos tarafından kurulmuştur. Kentin kurucusu Pers amirali Takhos’un ölümünden sonra Leukai kentinin bölgede Klazomenai ve Kyme kentleri arasında bir çekişme konusu haline geldiğini antik kaynaklardan öğrenilmektedir. İki kent arasındaki anlaşmazlıktan sonuç alınamaması üzerine Delphoi bilicilik merkezine danışılır. Apollon rahipleri, kentte ilk önce hangi halk kurban keserse Leukai kentine onların sahip olacağı kehanetini iletirler. Kyme halkı Leukai kentine daha yakın bir konumda olduğu için kolaylıkla kazanacağına inanır. Ancak kurban kesme günü belirlendikten sonra Klazomenailılar bir koloni grubunu Smyrna körfezinin karşısında Leukai yakınına yerleştirir ve Kymelileri atlatarak ilk kurbanı keserler. Bu başarı her yıl kutlanan bir festivale dönüşür. Günümüzde ise pek kalıntı kalmamıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

ÇİĞLİ

LEUKAI

ÖREN YERİ DEĞİL

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

DİKİLİ

PİTANE

Pitane İzmir Aliağa ile Bergama arasında, Kaikos’un (Bakırçay) denize döküldüğü yerde idi. Pitane sözcüğü, suyu bol anlamında Luwi-Pelasg dilinden gelmektedir. Kentin ne zaman kurulduğu kesinlik kazanamamakla beraber tarihi Helen öncesine kadar inmektedir. Büyük olasılıkla Luwiler tarafından kurulmuştur.

Çandarlı İzmir'in kuzeyinde, Dikili ilçesine 18 Km uzaklıkta Çandarlı körfezi kıyısında, kışları yaklaşık 2 bin nüfusu olan ve son adını Çandarlı Kara Halil Paşa'dan alan körfeze uzanmış küçük bir yarımadadır. İlk Çağda ismi geçmeyen kent M.Ö. 88’de Romalılarla savaşarak Batı Anadolu’yu ele geçiren Pontus kralı VI. Mithridates Eupator zamanında kendisinden söz ettirmiştir. VI. Mithridates Sulla’nın komutasındaki Roma ordusuna yenildikten sonra Pergamon’u boşaltmış, Pitane’ye sığınmış, orada da kuşatılınca deniz yoluyla kaçmayı başarmıştır.

Pitane’nin Orta Çağ tarihi de çok karanlıktır. Bir ara Cenevizlilerin üssü olduğu sanılmaktadır. Pitane’de Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal kazı yapmışsa da yeterli bilgi verebilecek mimari kalıntılara rastlayamamıştır. Zira kentteki taşlar yeni yapılanmada yerlerinden sökülmüştür. Kazılarda M.Ö. 6. yy.’a tarihlenen mezarlara, çeşitli keramiklere, vazolara, kadehlere, kylixlere (açık ağızlı ve ayaklı içki kapları) ve ölü külü kaplarına rastlanmıştır. İ.Ö. 6. yy.’a tarihlenen arkaik bir erkek heykeli ise bugün Bergama Müzesi’ndedir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

DİKİLİ

PİTANE

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

 

FOÇA

PHOKAIA

Arkaik Dönemi'nin önemli merkezlerinden biridir. 12 Ion kentinden bir tanesidir. Bu dönemde Phokaialılar, özellikle Batı Akdeniz'de Fransa'da Marsilya, Korsika'da Alalia, İtalya'da Elea ve Velia gibi çok sayıda denizaşırı koloni kurmuş olmakla ön plana çıkmışlardır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

FOÇA

PHOKAIA

ÖREN YERİ DEĞİL ARKEOLOJİK ALAN

Kazı Başlama Tarihi : 02/07/2012

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI- EGE ÜNİVERSİTESİ

 

Kazı Başkanı: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT

 

GAZİEMİR

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

GAZİEMİR

 

 

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

GÜZELBAHÇE

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

GÜZELBAHÇE

 

.

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

KARABAĞLAR

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KARABAĞLAR

 

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

 

KARABURUN

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KARABURUN

 

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

 

KARŞIYAKA

MELANPAGOS

Yamanlar Dağı’nın kuzey yamacındaki, Yamanlar köyü ile kuzey etekteki Göktepe köyü arasında çizilecek çizginin aşağı yukarı ortasına düşmektedir.  Melanpagos antik Yunanca’da “Yağız Tepe” veya “Kara Tepe” anlamına gelmektedir. Köy yakınındaki antik sınır taşları üzerinde de bu isme rastlanılması ile yerleşim yeri kolaylıkla tespit edilmiştir. Her ne kadar yerleşimin kuruluş tarihçesi bilinmese de arkeolojik çalışmalar Helenistik dönem sonu/Roma İmparatorluğu başına kadar hayatın devam ettiğini kanıtlamaktadır. Melanpagos’un bulunduğu alanda bugüne kadar hiç bilimsel bir kazı çalışması yapılmamıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KARŞIYAKA

MELANPAGOS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

KEMALPAŞA

NİF DAĞI KAZISI

Nif (Olympos/Kemalpaşa) Dağı, İzmir (Smyrna) Körfezi’nin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı ve Buca ilçelerinin ortak sınırları çevresinde konumlanır. Nif Dağı’nın Prehistorik Çağlar’dan Bizans Dönemi sonuna dek yerleşim gördüğü yapılan bilimsel çalışmalar ile saptanmıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KEMALPAŞA

NİF DAĞI KAZISI

ÖREN YERİ DEĞİL - ARKEOLOJİK KAZI ALANI

 

Kazıya başlama tarihi : 01/07/2012 

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

http://nifolympos.com

http://www.istanbul.edu.tr/nif

Kazı Başkanı:  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji BölümüÖğretim Üyesi Prof.Dr.Elif TÜL TULUNAY

 

ULUCAK HÖYÜK

Ulucak Höyük,  İzmir ve Kemalpaşa ovaları arasındaki Belkahve doğal geçidinin doğusunda, Ulucak sınırları içerisinde, Ege kıyısına açılan verimli alüvyal bir ovanın üzerinde yer almaktadır. Mezarlık alanında Erken ve Orta Tunç dönemlerine ait olmak üzere iki ayrı dönemde küplerin veya çömleklerin içerisine ölülerin konulması şeklinde gömü yapıldığı tespit edilmiştir. Ulucak Mezarlığı, Anadolu’nun batısında Erken Tunç Çağı’na ve Orta Tunç Çağı’na ait höyük yerleşmesi ile mezarlığın bir arada kazıldığı merkez olması açısından önem arz etmektedir. 

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KEMALPAŞA

ULUCAK HÖYÜK

ÖREN YERİ DEĞİL - ARKEOLOJİK KAZI ALANI

 

Kazıya başlama tarihi : 10/07/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 

 

http://arkeoloji.ege.edu.tr/Protohistorya/Projeler/ulucak/ulucak_kazisi.htm 

Kazı Başkanı: Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇEVİK

 

 

KINIK

GAMBREION

Kınık’ın antik kent Gamreion üzerine kurulduğu varsayılmaktadır. Bergama daha küçük bir köy iken Gambrion gelişmiş bir şehir görünümündeydi. Gambrion kelime kökeni olarak gambros’tan gelmektedir. Gambros kök olarak damat-eion ise yeri eki anlamını taşımaktadır. Bilge Umar, Gambrion ismini bu şekilde açıklarken, Xenophon açıklamasını Helenceye dayandırmaktadır. Ne yazık ki günümüzde tam anlamıyla bir kazı çalışması yapılamamıştır

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KINIK

GAMBREION

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

KİRAZ

KLEOS

Klaos/Kleos: M.Ö. 8. yüzyılda İonlar, "Kışın sert soğuktan koruyan Kışlık Barınak" anlamına gelen “Klaos/Kleos” ismi vermişlerdir. Kilas/Kilos: Bizans döneminde, "Çanak ova" anlamına gelen "Kilas/Kilos” ismi verilmiştir. 2014 yılında Kiraz'da tahrip edilmiş şekilde bulunan 2 bin 600 yıl öncesine ait mezar alanında Ödemiş Müzesi tarafından kazı çalışması başlatılmıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KİRAZ

KLEOS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN.

DÖNEM DÖNEM KURTARMA KAZILARI YAPILMAKTADIR. DÜZENLİ BİR KAZI ÇALIŞMASI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

KONAK

SMYRNA ANTİK KENTİ

İzmir kent merkezinin en önemli kazı çalışması olan Kent Smyrna Antik Kenti kazıları Kadifekale, Agora ve Altınpark kazıları olarak devam ettirilmektedir. 

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

KONAK

SMYRNA ANTİK KENTİ

(Kadifekale, Agora, Altınpark)

ÖREN YERİ

 

Kazı Başlama Tarihi : 2007

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 

 

http://www.antiksmyrna.comhttp://www.agorakazievi.org Kazı Başkanı: Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY

 

MENDERES

KLAROS

İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros kutsal bir alandır, Bu kutsal alanın ana kenti ise Notion’dur. M.Ö. 13. yüzyıl sonunda kuruluşundan, M.S. 4. yüzyılda terk edilişine değin bir “Bilicilik Merkezi” olarak işlev görmüştür. Smyrna kentinin Hellenistik dönemde yeniden kuruluşu ile ilgili efsanede de Büyük İskender rüyasını Klaros’ta bulunan Apollon Tapınağına danışmıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENDERES

KLAROS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI
Kazı Başlama Tarihi:15/06/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI –EGE ÜNİVERSİTESİ

 

 

http://www.klaros.org 

Kazı Başkanı: Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran ŞAHİN

 

 

 

KOLOPHON

Kolophon antik kenti İzmir İli, Menderes İlçesi, Değirmendere ve Çamönü köyleri arasında yer almaktadır. Antik Smyrna (modern İzmir) kentini güneye Notion ve Ephesos’a bağlayan en kısa güzergâh Kolophon üzerinden geçmektedir. Antik kent verimli ovaya egemen, su kaynakları açısından zengin tepelik arazi üzerinde yer almaktadır. At yetiştirme çiftlikleri ile meşhur olan Kolophon, hala çeşitli sanayilerde kullanılan “kolophonium” reçinesi ihracatı ile ünlü olmakla birlikte, ünlü felsefeci Ksenophanes, şair Mimnermos ve ressam Apelles gibi önemli kişileri de yetiştirmiştir. 

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

 

İZMİR

 

MENDERES

 

KOLOPHON

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR KAZI ÇALIŞMASI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

LEBEDOS

Gümüldür-Ürkmez arasında bugün Kısık adı ile bilinen yarımada üzerinde kurulan kent, 12 İon kentinden biridir. olup M.Ö.7. yüzyılda kurulmuştur. Lebedos dolaylarının özgün bir yönü, İonia kıyılarındaki en iyi ve en yoğun ılıcalara sahip olmasıdır. Ne var ki kentin konumu, gerçek anlamda kalkınmasını daima engellemiştir. Gerisindeki Kolophon ve Teos toprakları yüzünden kara ile ilişkisi tümden kopan Lebedos, ancak denizden bir servet elde edebilecekken, iyi bir limandan yoksun bulunması sebebiyle Ephesos ve Teos’un yanında saf dışı kalmış, deniz ticaretinden pek az pay alabilmiştir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENDERES

LEBEDOS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

NOTION

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Köyü sınırları içindedir. Yöre halkı tarafından “Kale” olarak adlandırılır. Kentin ana tanrıçası Athena Polias’a adanan tapınağın kalıntılarına rastlamak mümkündür.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENDERES

NOTION

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN.

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

MENEMEN

LARISSA

Aiolis Bölgesi kentlerindendir. 1902–1904 yılları arasında Almanlar ve İsveçliler ortak araştırma ve kazı çalışması yapmıştır. Yapılan kazı ve araştırmalarda elde edilen verilere göre kentte M.Ö. 7.yy.da yerleşim başlamıştır. Kentte Arkaik Dönem buluntuları M.Ö.6-5-4. yüzyıllardaki Aiol mimarlığının güzel örnekleri arasında yer alır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENEMEN

LARISSA

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

LEFKE

Lefke şehir hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklara göre şehir Pers generallerinden Tahos tarafından kurulmuştur. Gediz nehri yatağını doldura doldura bu adanın Lefke ile birleşmesine neden olmuştur. Lefke şimdi Tuzçullu üçtepeler mevkiindedir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENEMEN

LEFKE

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

NEONTEIKHOS

Neon Teikhos Hellen dilinde “Yeni Kale” anlamına gelmektedir. Troia savaşından birkaç yüzyıl sonra Aiolia Hellenleri Anadolu kıyılarına göç etmeye başlayınca buradaki yerli halk Pelasgların direnişiyle karşılaşmışlardır. Bunun üzerine Larissa’ya 6 km. uzaklıkta, Neon Teiklos (Yeni Kale) isminde bir kent kurarak hem antik Kyme’nin temellerini attılar hem de oraya yerleştiler. Bir süre sonra da Larissa’yı almayı başardılar. Bu kent ilk göç dalgası sırasında kurulmuştur; ancak yörede arkeolojik kazılar yapılmadığından bilgiler çok sınırlıdır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENEMEN

NEONTEIKHOS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

NIONITHON

Hasanlar ve Görece köyleri arasında görülmektedir. Ancak resmi olarak bir kazı yapılmamıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENEMEN

NIONITHON

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

HALİHAZIRDA DÜZENLİ BİR KAZI ÇALIŞMASI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

PALAUDIS

Palaudis, Menemen ovasının bitiminde, Emiralem yakınındadır. Yamanlar dağı ile Dumanlı dağ arasındaki dar vadinin batı ucundadır. Palaudis ismi Luwi veya Lydia dilleri karışımında “Kale” veya “kentçik” anlamındadır. Yörede yeterince araştırma yapılmadığından kentin kuruluşu, tarihi ve kalıntıları hakkında bilgi çok yetersizdir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENEMEN

PALAUDIS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

PANAZTEPE

Panaztepe, İzmir ili Menemen ilçe merkezinin 13 km batısında, Yeditepeler olarak da anılan kesimin kuzey ucunda bir doğal tepe ve yamaçları üzerinde yer almaktadır. Yerleşim bazı kesintilerle birlikte Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne kadar iskân görmüştür.  Gediz Nehri’nin taşıdığı alüvyonlar, Panaztepe ve çevresinin zaman içinde dolmasına yol açmıştır..

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENEMEN

PANAZTEPE

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI


Kazı Başlama Tarihi : 01/07/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI –HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

Kazı Başkanı : Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan ERKANAL

 

TEMNOS

Temnos (Görece Kale) Görece Köyü sınırları içinde ve Menemen'in kuzeydoğusundaki dağlık bölgededir. Güney Aiolia'da yer alan Temnos'tan Herodotos da bahsetmekte ve kentin Klasik dönemde gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Temnos Araştırma Projesi, 2006 yılında, Roma III Üniversitesi'nden Giuseppe Ragone tarafından başlatılmıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

MENEMEN

TEMNOS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

 

NARLIDERE

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

NARLIDERE

 

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

ÖDEMİŞ

HYPAIPA

Lydia bölgesinde, Kaystros (Küçük Menderes) ovasında Sardes (Sart) kentinin güneyinde ve Aipos Dağı’nın (Datbey) eteğinde Tmolos Dağı’nın (Bozdağ) güney yamacında kurulmuş bir kenttir. Hypaipa, yakın çevredcki Sardes'e kıyasla ikinci derecede önemli ola n bir kenttir. Kentin tam olarak hangi tarihte kurulmuş olduğu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Hypaipa adına ilk kez coğrafyacı Starbon’un eserinde rastlanmaktadır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

ÖDEMİŞ

HYPAIPA

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

İLK KEZ 2012 YILINDA ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERDEN GELEN PROFESÖRLERCE ARAŞTIRMA YAPILMIŞTIR. DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 


NEIKAIA

Ödemiş’e 10 kilometre mesafedeki Türkönü ve Kurucuova köyleri arasındaki izlerine rastlanan 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip Neikaia Antik Kenti’nde, tıbbi aletler, sikkeler, mimari ve seramik parçalar bulunmuştur. Bir sağlık kenti ve M.S. 6. yüzyılda “Nikopolis” adıyla Ephesos Metropolitliği’ne bağlı piskoposluk merkezi olması nedeniyle ayrı bir önemi olan Neikaia Antik Kenti’ndeki bu buluntular dağlık bölgede olması nedeniyle bugüne kadar iyi tanıtılamamıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

 

İZMİR

 

ÖDEMİŞ

 

NEIKAIA

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

 

DÖNEM DÖNEM KURTARMA KAZILARI YAPILMIŞTIR, DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 


SEFERİHİSAR

AIRAI (ERAI)

Airai kentçiği, Teos antik kentinin kuzey limanının yani bugünkü Sığacık Körfezi’nin kuzey kıyısındaki Demircili köyünün yakınındadır. İlkçağ kentçiğinin yeri yöre halkının “ada” diye andığı küçük, ortası az yüksek yarımadanın bulunduğu yerdir. “Ada” üzerinde görülebilen ilkçağ kenti kalıntıları yalnızca bazı temel kalıntıları ile üç beş mimarlık yapıtı parçasından ve her yere yayılmış seramik kırıntılarından ibarettir. Airai kalıntılarının, Demircili köyü kurulmadan çok önce, kıyıda bulunan tarihsel kent kalıntılarının pek çoğunun başına geldiği üzere, deniz yolundan taşına taşına yok edildiği anlaşılıyor.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

SEFERİHİSAR

AIRAI (ERAI)

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN

DÜZENLİ BİR ARKEOLOJİK KAZI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

MYONNESOS

Adanın adı antikçağda; Myonnesos, günümüzde ise Çıfıt Kale olarak anılmaktadır. Seferihisar'dan ve Teos/Sığacık'tan güneye uzanan yeni turistik kıyı yolundadır.  İpsili /Doğanbey kavşağı geçilince 3km. kadar ileride bulunmaktadır. Ada, karanın pek yakınında neredeyse karaya bitişik ve dimdik bir kaya görünüşündedir. Üzerinde ilkçağdan, ortaçağdan ya da Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalmış pek çok dağınık duvar ve yapı kalıntısı bulunmaktadır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

SEFERİHİSAR

MYONNESOS

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK ALAN.

DÜZENLİ BİR KAZI ÇALIŞMASI BULUNMAMAKTADIR

 

 

 

TEOS

Teos, İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi’nde yer almaltadır. Geleneğe göre, yerli halkını Karlar’ın oluşturduğu kente önce Boiotia, sonra da Atina’dan gelen göçmenler yerleşmiştir. (Pausanias VII 3,6)

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

SEFERİHİSAR

TEOS

ARKEOLOJİK KAZI ALANI

Kazı Başlama Tarihi : 01/07/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI –ANKARA

ÜNİVERSİTESİ

 

http://www.teosarkeoloji.com

Kazı Başkanı: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa KADIOĞLU

 

SELÇUK

EFES

Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, İ.Ö. 4.bine dek giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynamıştır.  Doğu ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti idi. Bu konumu Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. Ancak, Efes antik çağdaki önemini yalnızca büyük bir ticaret merkezi olarak gelişmesini ve başkent oluşuna borçlu değildir. Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes'te yer alır. Bu tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. EFES 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

SELÇUK

EFES

ÖREN YERİ

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI- AVUSTURYA ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

 

http://efestiyatrosu.com/organizasyon.htm

 

Tüm bu kazı çalışmaları Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı, Kazı Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Sabine LADSTÄTTER ve ekibi tarafından yürütülmektedir.

 

http://pau.edu.tr/Ayasuluk

Ayasuluk Tepesi için: Kazılar Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Üyesi Mustafa BÜYÜKOLANCI başkanlığında yürütülmektedir.

Kazı Başlama Tarih: 01/05/2012

 

TİRE

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

TİRE

 

HALİHAZIRDA ARAŞTIRMA KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ KURUMLARCA ARAŞTIRMA YAPILMAKTADIR. DAHA SONRA BU BÖLÜM GÜNCELLENECEKTİR

 

 

 

 

TORBALI

METROPOLIS

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Yeniköy ve Özbey köyleri arasındaki Sırtını Gallesion dağına dayamış olan kent adını MeterGallesia isimli Ana tanrıçadan alır. Kentin akropolünde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda bulunan seramik parçaları burada Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı’nın yaşandığını işaret eder.. 

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

TORBALI

METROPOLIS

 

Kazı Başlama Tarihi : 04/06/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

 

Kazı Başkanı: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar AYBEK

 

URLA

KLAZOMENAI

Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna yakınlarına dek uzandığı sanılmaktadır. Balçova yakınlarındaki Agamemnon Kaplıcaları'nın civarında yer aldığı bilinen Apollon tapınağı kent arazisi içinde kabul edilmektedir.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

URLA

KLAZOMENAI

 

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI

Kazı Başlama Tarihi : 01/06/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

 

http://www.klazomeniaka.com/

Kazı Başkanı:  Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Üyesi Prof. Dr. Yaşar ERSOY

 

LİMANTEPE

Batı Anadolu sahil kesiminin en önemli yerleşmelerinden biri olan Liman Tepe, Kalkolitik Çağ’dan Roma Dönemi sonuna kadar süren kesintisiz iskân tarihi açısından da ünik bir karakter ortaya koymaktadır. Ele geçen buluntular ışığında, kentin en eski kültür tabakalarından itibaren denizaşırı ticaret ilişkilerinin merkezinde olan güçlü bir liman kenti konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle Erken Tunç Çağı’nda şehircilik anlayışının da devreye girmesiyle daha farklı bir boyut kazanmaktadır.

BAĞLI BULUNDUĞU İL

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE

ADI

ÖREN YERİ OLUP OLMADIĞI

BAĞLI BULUNDUĞU KURUM

TEL

WEB

İZMİR

URLA

LİMANTEPE

ÖREN YERİ DEĞİL-ARKEOLOJİK KAZI ALANI

Kazı Başlama Tarihi : 01/03/2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

http://ankusam.ankara.edu.tr/limankara.html

Kazı Başkanı: Ankara Üniversitesi (ANKÜSAM)Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayat ERKANAL

 

 

Sayfa İçeriği ile İlgili Detaylı Bilgi : 

İzmir Ticaret Odası Turizm Müdürlüğü
Ayşegül SELÇUKİ
E- mail                           :
aysegul.selcuki@izto.org.tr
E-mail:                           : Turizmmudurlugu@izto.org.tr
Tel:                                 : 0 232 498 46 06