2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Mayıs Ayı İş Hukuku Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku ve Bordrolama Uzmanlığı Programı


 

İŞ HUKUKU PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, ÇALIŞMA HUKUKU VE BORDROLAMA UZMANLIĞI PROGRAMI

 

Eğitim Tarihleri: 5 ve 12 Mayıs 2019 (Hafta sonu Pazar)

Eğitim Saatleri: 09:30-17:30

Toplam Eğitim Saati: 14 saat

Eğitim Ücreti: 650 TL

Eğitmen: Kenan Acur 

Eğitim İçeriği

Temel Kavramlar

o İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili

o Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları

 

İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi

o Belirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri

o Tam-Kısmı 2Süreli İş Sözleşmeleri

o Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi

o Deneme Süreli İş Sözleşmesi

o Takım Sözleşmesi

 

İş Sözleşmesi Örnekleri Ve Hazırlanması

o Belirli Süreli İş Sözleşmesi

o Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

o Tam Süreli İş Sözleşmesi

o Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

o Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi

o Takım Sözleşmesi

o İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalanması

o Tebligat Adreslerinin Belirlenmesi Ve Önemi

o Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

 

Çalışma Dönemi Uygulamaları

o Personel Özlük Dosyası

o Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

o Geçici İş Göremezlik

o Personele Çalışma Belgesi Verilmesi

o Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları

 

Ücret Şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi

o Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları

o Ücretin Gününde Ödenmemesi

 

Fazla Çalışma

o Fazla Çalışma

o Fazla Çalışma Muvafakatnamesi ve Önemi

o Fazla Sürelerle Çalışma

o Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışma

 

Yıllık İzinler

o Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri Ve İzin Kullanma

o Yıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen

o Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti

o Yıllık İzin Talep Formu Örnekleri

 

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

o İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler

o Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

o İşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi

o İşçinin Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler

o Fesih Bildirimi Şekilleri

 

İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları

o İşe Davet İhtarname Örnekleri

o İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri

 

Hesaplamalar

o Yıllık İzin Hesaplamaları

o Bordro Hesaplama

o Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı

o Fazla Çalışma Ücret Hesabı

o Asgari Geçim İndirimi

o Kıdem Tazminatı Hesabı

o İhbar Tazminatı Hesabı

o İşçi ve İşveren Maliyetleri

 

Gelir Vergisi Kanunu'nun Ücret İle İlgili Maddeleri

o Ücretin Tanımı

o Ücret Sayılan Ödemeler

o Sakatlık İndirimi

o Asgari Geçim İndirimi

o Gelir Vergisi Oranları

o Sakatlık İndirimi Tutarları

 

E- SGK Uygulamaları

o Sigortalı işe Giriş ve Çıkış Bildirgesinin Sgk Sitesinden hazırlanması

o E- Bildirge işlemler

o Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin İncelenmesi

o Aylık prim ve hizmet bildirgesi

Kimler Katılmalı

Hedefinde İnsan Kaynakları Uzmanlığı olanlar, yeni Mezunlar, İnsan Kaynakları alanında çalışanlar, Üniversitesi Öğrencileri, Muhasebeciler, Hukukçular, Personel yöneten tüm yöneticiler, İşletme sahipleri

 

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

 

BAŞVURU FORMU

ÖDEME FORMU