2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

KOOPERATİFLER


ODA ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KOOPERATİFLER

 

KURULUŞ

Önemli Not:

Kooperatif Kuruluş tescili başvurusundan önce; Mersis Sistemi üzerinden oluşturulan Kuruluş başvurusu ile Müdürlüğümüze başvurularak, anasözleşme imza onayı yapılacaktır. İşbu onayın tamamlanmasından sonra aşağıda belirtilen tescile ait hususlar tamamlanarak Müdürlüğümüze Kuruluş başvurusunda bulunulabilecektir.

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif anasözleşmesi
3-Ana sözleşme özeti (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış 1 adet) 
4-Bakanlık izin yazısı (Aslı)
5-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kurucu ortakların ikametgah belgesi 
6-Oda kayıt beyannamesi

ÖNEMLİ NOT:
Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.


KURULUŞ YÖNETİM KURULU

*** Kooperatiflerin kuruluş aşamasında ana sözleşmesinde yönetim kurulu görev bölümü yapılamadığından dolayı kuruluş tescilinden sonra; 

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Yönetim kurulunun görev bölümü ve sirküler kararı (Noter onaylı- 1 adet) 
3-İmza beyannamesi (Noter onaylı- aslı) yeni tarihli olarak hazırlanıp tescil için Memurluğumuza müracaat edilir.

GENEL KURUL TOPLANTISI
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı) 
3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti) 
4-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
5-Gündem

Toplantıda Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmış İse; 

1-Görev bölümü sirküler kararı (Noter onaylı 1 adet)
2-Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 
3- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni yönetim kurulu üyelerine ait ikametgah belgesi

ÖNEMLİ NOT:
Hazırlanan belgelerde yönetim kurulu üyelerinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse yönetim kurulu üyelerine ilişkin T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Yönetim kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (Sırası ile 1.2.3. yedeklere teklif edildikten sonra yedek yönetim kurulu üyelerinin bu teklifleri kabul edip etmedikleri açıkça yazılacak-noter onaylı 1 adet) 
3-Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa kararı (İstifa eden 1 den fazla ise ayrı ayrı istifa kararı alınacak-noter onaylı 2 adet ) 
4-Yeni üyeye imza yetkisi veriliyorsa; imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)
5- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni üyeye ait ikametgah belgesi

ÖNEMLİ NOT:
Hazırlanan belgelerde yeni üyelerin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

DENETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ
1-Dilekçe
2- İstifa eden denetçinin istifa dilekçesi
3-Yeni seçilen denetçinin atamasına ilişkin denetim kurulu imzalı atama yazısı

Not: 
-Kooperatifte Denetim Kurulu değil de tek bir denetçi var ise Genel Kurul Toplantısı ile denetçi seçimi yapılmalıdır.

ANASÖZLEŞME TADİLİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti) 
4-Bakanlık izin yazısı (Aslı) 
5-Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)
6-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Asıl)
7-Gündem

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Adres Değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet ) 

Not: Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.

Örnek : Mithatpaşa Caddesi No:200 Kat:3 Daire:1 Göztepe Konak İzmir.
            İnkilap Mah. 502 Sok. No.26 Kat:2 Daire:5 Şirinyer- Buca İzmir.

MERKEZ NAKLİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
2-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin, kayıtlı oldukları Sicil Memurluğunca onaylı birer adet örneği
3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi aslı (Belge MERSİS sisteminden oluşturulmalı ve güncel temsilcilerine ilişkin bilgileri içermelidir.)
4-Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 
5-İlgili Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)
6-Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
7.Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı) 
8.Bakanlık izin yazısı (Aslı)
9-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
10-Gündem 
11-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

TASFİYEYE GİRİŞ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı) 
3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti) 
4-Yönetim kurlu seçilmiş ise görev bölümü ve tasfiye kurulu temsil kararı (Noter onaylı 2 adet) 
5-Tasfiye halinde ibaresi ile kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 
6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan tasfiye memurlarının ikametgah belgesi 
7-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
8-Gündem

ÖNEMLİ NOT:
Hazırlanan belgelerde Tasfiye Memurlarının T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı) 
3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti) 
4-Yönetim Kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (Noter onaylı 2 adet) 
5-Kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş yetkiliye ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 
6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yönetim kurulunun ikametgah belgesi 
7-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
8-Gündem

TASFİYE SONU KAPANIŞ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
4-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
5-Gündem

KOOPERATİFLERDE ANA SÖZLEŞME ÖZETİNDE HAZIRLANACAK MADDELER:

A-TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86

B-SULAMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-23-24-25-27-60-71-87

C-SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-5-6-7-14-15-41-52-67

D-PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-15-16-17-28-39-55

E-TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53-80-81-82-83

F-MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-10-43-73-81-82-83

G-ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53

H-TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ:2-3-4-5-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43-46-52-53

I-KONUT YAPI KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43

J-KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53