2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

İzQ Girişimcilik Merkezi Ve İnovasyon Merkezi


İzmir’i inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümüne yönelik araç olarak gördüğümüz projelerimizden en önemlisi; Odamıza ait Pasaport’ta yer alan binalarımızda İzQ Girişimcilik Merkezi ve İzQ İnovasyon Merkezi kurulmasıdır. Girişimcilik Merkezi, yeni start-up, başarılı iş fikrine sahip girişimcileri hedef alırken, İnovasyon Merkezi, büyük firmalar ve şirketleri hedef almaktadır.

 

İzQ-Girişimcilik Merkezi kapsamında;

 

İzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir hinterlandındaki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşması amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkanlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenecek bir merkez olacaktır.

 

Ayrıca İzQ, girişimcilik ekosisteminde aktörler arası hızlı geçiş sağlayan bir koordinasyon görevi üstlenecektir.

 

Faaliyet alanları şu şekildedir:

 

  • Girişimcilik ekosisteminden ünlü isimleri İzQ Girişimcilik Merkezi’ne konuk ederek genç girişimciler ile birlikte çalışmalarına olanak sağlanacaktır.
  • İlkokul düzeyinden itibaren girişimcilik konusunda farkındalığı arttırmak üzere çalışmalar yapılacaktır.
  • Öğrencileri, girişimcilik ekosistemine kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
  • Startuplara yönelik hızlandırma programları, ticarileşme, büyüme ve küreselleşme desteği sağlanacaktır.
  • Girişimlerin ulusal ve uluslararası teşvikler ve fonlara erişimine aracılık edilecek, başvuruların sağlıklı bir şekilde yapılması ve sonuca ulaşılması konularında destek olunacaktır.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyasının en deneyimli profesyonellerini, üniversitelerdeki akademisyenleri girişimciler ile bir araya getirerek mentorluk yapmaları sağlanacaktır.
  • İş kurma, geliştirme, fikir ve patent hakları, proje hazırlama ve daha birçok konuda özel eğitim programları yürütülecektir.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde bir girişim networkü yaratılacaktır.

 

İzQ Girişimcilik Merkezimizin, kuracağımız İnovasyon Merkezi’nin bir nevi fikir bahçesi olması hedeflerimiz arasındadır. Girişimcilerin, iş dünyasının sorunlarına çözümler üretecekleri projeler geliştirecekleri, problemi hedef alan çözüm odaklı bir merkez olarak tasarlanması temel odak noktalarımızdan birini oluşturmaktadır.

 

İzQ Girişimcilik Merkezimizin sosyal faydaya yönelik vizyonu çerçevesinde danışmanlık, yönlendirme, mentorluk, finansmana erişim, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma, hukuki ve mali danışmanlık ve çeşitli fiziksel ortamların tahsisinin kamusal hizmetler olarak ekosisteme sunulacağı bir anlayış benimsenmiştir.

 

İzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Fizibilite Desteği” ve “Güdümlü Proje Desteği” ile desteklenmektedir.

 

İzQ İnovasyon Merkezi kapsamında;

 

İnovasyon Merkezimiz ile temel odağımız; büyük şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini İnovasyon Merkezimize çekerek onlara fiziksel altyapıyı sağlarken, yanısıra merkezimizin İzmir’deki üniversiteler ile bu büyük şirketler arasında bir köprü vazifesi görmesi hedeflenmektedir. Böylece büyük şirketlerin nitelikli eleman ihtiyacını üniversiteler üzerinden sağlaması, üniversitelerin en iyi şekilde yetiştirdikleri Ar-Ge personeli ve nitelikli personelin büyük şirketler bünyesinde proje geliştirmelerinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

 

Yine girişimciler ile büyük şirketlerin eşleşmeleri İnovasyon Merkezi bünyesinde sağlanacaktır. Girişimcilik ekosisteminin en büyük eksikliği olan büyük firma-yeni girişim etkileşimini yaratmayı, büyük şirketin bünyesindeki bir soruna bir girişimci tarafından çözüm üretilmesi modeli de yine İnovasyon Merkezimiz bünyesinde hayata geçecektir. 

 

Ayrıca, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin büyük şirketler ile projeler geliştirmesi, üniversite-iş dünyası işbirliğinin etkin bir şekilde uygulanması İnovasyon Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecektir.   

 

İzmir’de bulunan şirketlerin inovasyon merkezi kurması için kuracağımız İnovasyon Merkezi’nin hem kuruluş aşamasında destek vermesi, hem de kurulduktan sonra merkez içinde temsilinin bulunması önemlidir. Dünyada bu tür merkezler, şirketlerin Ar-Ge politikasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu tip mekan ve hızlandırıcı programları artık şirketlerin Ar-Ge bütçelerinin de parçasıdır. Bu açıdan kuracağımız merkezin sunacağı içerik, teşvik ve link ile uluslararası şirketlerin Ar-Ge süreçlerinde İzmir’i inovasyon merkezlerinden biri haline getirirken, İzmir ve Ege bölgesindeki şirketlerin inovasyon ve Ar-Ge yapılanması ve yatırımlarına da yön verecektir.

 

Şirketlerin inovasyon yatırımların finansal geri dönüşleri günümüzde şirketler ve verimlilik açısından ele alınmaktadır. Burada şirketlerin ne miktarda inovasyona para yatırdığından çok, hangi yöntemleri kullandığı önemsenmektedir. Bu noktada da geleneksel Ar-Ge yöntemleri yerine açık inovasyon, tasarımsal düşünme, hızlandırma programları, sistemsel tasarımlar tercih edilmektedir. Bu açıdan kollektif oluşumlar teşvik edilmektedir. Ülkemizde bu konuda farklı şirketlerin ortak kurabileceği Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine teşvik imkanı getirilmiştir. Kuracağımız merkez, bu noktada eksik kalan bir alanı da hem mekansal hem de içerik olarak dolduracak ve şirketlerin ve ekosistemin inovasyon harcamalarını nasıl yapması gerektiği yönünde de bilgilendirici ve yön veren bir rolde olacaktır.

 

İnovasyon Merkezi bünyesinde öğrencilerin, girişimcilerin 3D Max, visual art, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka uygulamalarından oluşan, çeşitli teknolojik görseller ve teknolojiler aracılığıyla çeşitli bilimsel bulgular, bilim-sanat alanında başarı hikayelerinin yer alacağı bir teknolojik deneyim ortamının sunulması hedeflenmektedir.

 

Avrupa Birliği’nin Bölgesel Güven Fonu (MADAD Fonu) kapsamında desteklenen Türkiye Dayanıklılık Projesi kapsamında İzmir’de “Yenilik (İnovasyon) Merkezi” kurulması programa alınmış olup buradan hareketle, İnovasyon Merkezimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve UNDP arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.