2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

İzQ Girişimcilik Merkezi Ve İnovasyon Merkezi


İzmir’i inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümüne yönelik araç olarak gördüğümüz projelerimizden en önemlisi; Odamıza ait Pasaport’ta yer alan binalarımızda Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi kurulması planlanmaktadır. Kuracağımız Girişimcilik Merkezi, yeni start-up, başarılı iş fikrine sahip girişimcileri hedef alırken, kuracağımız İnovasyon Merkezi, büyük firmalar ve şirketleri hedef almaktadır.

Girişimcilerin fikir ve projelerinin firmalara pazarlanması, aralarındaki etkileşimin kurulması aşamasında Odamız bir köprü vazifesi üstlenecektir. Dünya genelinde bağlantı kuracağımız çok sayıda firma ile bir havuz oluşturulması, girişimcilerin ve büyük firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre bu havuzdan yararlanmaları yönetim modellerimizden birini oluşturacaktır.

Dünyadaki benzer modeller ile etkileşim içerisinde olunarak, Girişimcilik Merkezi bünyesinde bir girişimcilik ekosistemi ağı, İnovasyon Merkezi bünyesinde de bir büyük firma ağı oluşturulacaktır.

İzQ-GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ projemiz kapsamında;

 • Aday girişimcilere yönelik eğitimler, proje pazarları, koçluk ve mentorluk hizmetleri, proje yarışmaları yoluyla üniversite öğrencilerinin girişimcilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yürütülecektir.
 • Girişimcilik kültürünü, ilkokul düzeyinden başlayarak tüm okullara yaymak üzere farkındalık etkinlikleri düzenlenecektir.  
 • Ekosistemin en önemli sorunlarından biri olan ürünlerin ticarileşmesi, şirketleşme, büyüme ve uluslararası pazarlara açılma konusunda girişimcilere sürecin başından itibaren danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır.
 • Girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışı finans kaynaklarına erişimine yardımcı olunacak, ulusal ve uluslararası teşvikler konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
 • İzmir Ticaret Odası bünyesindeki mentor ve akademik danışman havuzumuzu genişleterek girişimcilerin farklı alanlarda doğru yönlendirme hizmetleri almaları sağlanacaktır.
 • İş fikrinin geliştirilmesinden başlayarak iş planı hazırlama, fizibilite disiplini ile hareket etmelerini sağlama, iş geliştirme alanlarında her türlü yönetim ve hukuki danışmanlık hizmetleri ve eğitimleri İzQ bünyesinde sunulacaktır.
 • Ekosistemin sağlıklı çalışmasının ön koşullarından biri, deneyim paylaşımı ve sinerji yaratmaktır. Bu amaçla girişimcileri bir networkte ekosistemin diğer aktörleri ile bir araya getirmek amaçlanmaktadır.
 • Girişimcileri yurtiçi ve yurtdışındaki melek yatırım ağları ile buluşturmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Girişimcilerin projelerine finansman sağlayan melek yatırımcı sayısını da arttırmak üzere çalışmalar yürütülecektir.

İNOVASYON MERKEZİ projemiz kapsamında;

 • Uluslararası inovasyon ağlarına İzmir, özel bir merkez olarak anlatılacak ve bu alandaki şirketlerin burada bulunması sağlanacaktır.
 • Girişimcilik ekosisteminin en büyük eksikliği olan büyük firma-yeni girişimci etkileşimini yaratmayı, büyük şirketlerin sorunlarına girişimcilerin projeleri ile çözümler üretilmesi modeli hayata geçirilecektir.
 • Bunun için bir dashboard oluşturulacaktır. Tüm firmalar yaşadıkları sıkıntıları bu dashboarda girecek, girişimcilerimiz de bu dashboard üzerinden sorunları görüntüleyerek projeleriyle çözüm sunacaktır.
 • İzmir’deki nitelikli ve eğitimli kadronun inovasyona yönelmesi teşvik edilecek, ayrıca start-upların kendini gösterme noktası olacaktır.
 • Üniversitelerdeki akademisyenlerin iş dünyası ile ortak projeler geliştirmelerine aracılık edilecektir.
 • FabLab ile tasarım fikirlerinin prototipe ve somut ürünlere dönüşmesi için uygun ortamlar sunulacaktır. 

İnovasyon Merkezimiz, Ar-Ge projelerini geliştirmesi için bir merkez vazifesi görecektir. Ayrıca start-upların pazarlanma noktası olacaktır. Daha büyük bir perspektiften bakıldığında ise İzmir’in küresel düzeyde algısını değiştirebilecek bir merkez niteliğindedir.

Girişimcilik Merkezimiz ise İnovasyon Merkezimizin bir nevi fikir bahçesi olacaktır. Girişimcilerin, iş dünyasının sorunlarına çözümler üretecekleri projeler geliştirecekleri, problemi hedef alan çözüm odaklı bir merkez olacaktır. Girişimcilik Merkezimizdeki girişimcilerimizin, İnovasyon Merkezimizde yer alanlar başta olmak üzere büyük şirketlerin Ar-Ge Merkezleri ile buluşturulması, aralarındaki etkileşimin sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca; girişimcilerin projelerine yönelik teknolojilerini ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerini geliştirebileceği, gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılar ile test edebileceği bir konsept sunacak olan ‘DESİGN LAB', Kemeraltı'nda yer alan Yusuf Rıza Okulu'nda TARKEM bünyesinde hayata geçirilecektir.