2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

İzmirde Sağlık Turizmi


Kaliteli sağlık hizmeti veren ve yeterli turizm potansiyeline sahip ülkeler açısından “Sağlık Turizmi” oldukça önemlidir.

Sağlık turizmi; talep elastikiyeti sert olan bir turizm türüdür.

Çünkü; genel olarak turizm sektörü kırılgandır. Turist; ülke riski başta olmak üzere; tatil yapacağı ülkenin fiyat politikası, arz çeşitliliğine eklenen yeni bir turizm dalı, kendi bütçesi vb. den dolayı tercihlerini değiştirmeye veya bir risk gördüğünde turizm faaliyetine katılmaktan vazgeçmeye müsaittir.

Ancak; tatilin yanısıra; aynı zamanda sağlık hizmeti almak için gelen ve önceden rezervasyon yaptırmış olan bir sağlık turistinin turizm faaliyetinden vazgeçmesi çok kolay değildir. 

Bu nedenle ülkemiz ve sağlık turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olan İzmir; koşulları itibariyle sağlık turizmi yapmaya uygun bir coğrafik ve yatırım iklimine sahiptir.

Tarihin ilk hastanesinin kurulduğu Akslepion İzmir sınırları içerisinde Bergama’dadır.

Tarih boyunca İzmir; “Ölümün girmediği yer”, “vasiyetnamelerin açılmadığı şehir” olarak anılmıştır.

İzmir; mevcut sağlık turizmi arzı ile; sağlık turizmini yeniden keşfetmeyecek, sadece var olan potansiyelini harekete geçirebilecek olan bir şehirdir.

Nitekim; ülkemizde sıcaklığı ve debisi ile öne çıkan 410 termal kaynağın 123’ü Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır.  Bu kaynakların 59 adedi de İzmir’dedir.

İzmir’de sağlık sektöründe faaliyet gösteren Kamu, Özel, Devlet olmak üzere; toplam 56 hastane bulunmaktadır. Ayrıca 6 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 76 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 44 Dal Merkezi, 30 Tıp Merkezi, 30 Poliklinik ve 257 Aile Hekimliği kentimizde faaliyet göstermektedir.

İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren;

30.Tıbbi Malzeme Grubunda 950

31.İnsan Sağlığı Meslek Grubunda 824,

32.Gözlükçüler Meslek Grubunda 278,

33.Diş Grubunda 372 firma aktif üye bulunmaktadır.

firma aktif üye bulunmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü tarafından yapılan tanımlamalara göre;

 • İkamet edilen yerden bir başka yere herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate “Sağlık Turizmi,” seyahat edecek kişiye de “Sağlık Turisti” denilmektedir.
 • Turistin Sağlığı: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye tatil amaçlı giden turistlerin seyahat halindeyken acil ve ani olarak gelişen hastalıklarda sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına denmektedir.
 • Turizm Sağlığı: Turistin konakladığı ve gezdiği çevrenin sağlığı ve (Havuz suları, sağlıklı gıda ve içme suyu vb.) turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisini kapsamaktadır. 

Diğer bir deyişle; kişilerin sıhhatlerini korumak, şifa bulmak ve tedavi olmak amacıyla ülkelerarası yaptıkları seyahatlerin tamamı “Sağlık Turizmi” olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık turizmi hizmetleri hem hastayı iyileştirmeyi hem de ailelerine farklı hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik maliyetlerinin yükselmesi sosyal güvenlik kurumlarının ödemelerini zorlamakta ve bu da özel sağlık kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının farklı ülkelerde uygun maliyetli kaliteli hizmet sunan kuruluşlarla bağlantılar kurmalarına neden olmaktadır.

Singapur, Hindistan, Tayland, Malezya gibi Uzakdoğu ülkeleri sağlık turizminden yüksek miktarda pay alan ülkeler arasındadır. 

Dünya’nın en büyük sağlık akreditasyon kuruluşu olan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 15 hastanesi bulunan Türkiye, bu sayıyı her sene arttırmaktadır.

Her ülkenin Dünya standartlarını ülkesindeki sağlık kuruluşlarına yerleştirdiği kuruluşları vardır ve ülkemizde bu görevi Eylül 2007’de kurulan Ulusal Hastane Akreditasyon Derneği (UHAD)  yerine getirmektedir.

Dünyada kabul gören sağlık turizmi standartları aşağıdadır.

 • Etik değerler çerçevesinde sağlık hizmeti sunmak,
 • Fiziki ve ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir olmak,
 • Sağlık hizmeti sunanlar ile sağlık hizmetine gereksinim duyanlar arasındaki kültürel iletişim,
 • Fiziki standartlar,
 • Yeterli tıbbi teknoloji,
 • Uluslararası tıbbi teknolojiler,
 • Uluslararası ortak tedavi protokolleri,
 • Yeterli bilgi teknolojileri,
 • Ulaşım ve transfer standartları,
 • Personel standardı.

Bir Sağlık Turizmi organizasyonunun kapsaması gereken unsurlar ise aşağıdadır:

 • Sağlık turizmi hasta evden çıkmadan evine dönene kadar ki süreci kapsamalıdır.
 • Sigorta şirketleri ile koordinasyonlu çalışılmalıdır.
 • Sağlık turizmi yapan kurum ve kuruluşlar belirlenerek sertifikalandırılmalıdır.
 • Paket programlar çerçevesinde sağlık hizmetleri ile turizm hizmetleri bir arada sunulmalıdır.
 • Sağlık turizmi tanıtım programları ve kampanyaları çoğaltılmalıdır.
 • Sağlık turizminde hizmet sunabilecek yardımcı kuruluşlara destek sağlanarak uluslararası iş ve işlemlerde ortak çalışılarak kesintisiz hizmet sunulmalıdır.

Sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşlar yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde, gidiş-dönüş uçak bileti, özel araçlarla transfer, kaliteli otellerde konaklama, muayene, ön tetkikler, ameliyat ve ameliyat sonrası kontroller, özel rehber eşliğinde turistik aktiviteler sunmaktadırlar.

Sağlık turizmi ile ilgili diğer kavramlara aşağıda yer verilmiştir.

Aracı Kuruluş; Uluslararası hastaların ülkemizdeki tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürüten, sağlık kuruluşlarındaki tedavi süresince ve tedavi sonrasını takip eden; hastalara yardım, danışmanlık ve tercümanlık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerdir.

Sağlık Seyahat Acentası; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre kurulmuş seyahat acentalarından; TURSAB’ın belirleyeceği sağlık turizmi kriterlerini taşıyan ve TURSAB tarafından belgelendirilen, termal ve yaşlı turizmi alanında faaliyet gösteren, sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen ayaktan hastalara ve hasta yakınlarına hizmet veren ayrıca bu kişilere çeşitli paket turları, konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini vermeye yetkili olan acentalardır.

Sağlık Turizmi; Tıp, Termal ve Engelli Turizmi olarak üçe ayrılmaktadır. Son zamanlara gündeme gelen emekli turizmi kavramı da sağlık turizmi kapsamında yer almaktadır.

TIP (MEDİKAL) TURİZM             

Medikal tedavi ve tatilin bir arada ve düşük maliyetli olarak sunulduğu konsept medikal turizmdir. Tedavi süresi hasta kendi ülkesinden çıkmadan başlar ve ülkesine dönene kadar devam eder. Ön tetkik ve muayeneler, ulaşım transferleri, tedavi ve kontrol süreci, turistik aktiviteler ve ülkesine dönüşünü kapsayan ulaşım transferleri bu konsepttedir.

Başlangıçta; dünyanın zenginleri çoğunlukla Amerika’daki Johns Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland Clinic ve MD Anderson gibi dünyanın tanınmış hastanelerine seyahat etmişlerdir ve etmektedirler. Son yıllarda ise; Amerikan vatandaşları, yüksek kalitede tedavileri daha ekonomik olarak ve gizlilik içinde kendi ülkeleri dışında almaktadırlar.

Günümüzde; birçok ülke vatandaşı medikal turizm için ülkelerarası seyahat etmektedirler. 

Medikal Turizmde Yapılan Tedaviler;

 • İleri cerrahi girişimleri, (Kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi vb.)
 • Transplantasyon,
 • İnfertilite, (Tüp bebek vb.)
 • Estetik cerrahi,
 • Göz, diş, diyaliz tedavileri vb.

TERMAL TURİZM 

Mineralize termal sular ile çamurların, kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri bileşiminde, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekim denetim ve programında; fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamaları için yapılan turizm hareketidir.

Jeotermal tesislerden yararlanmak amacıyla yapılan seyahatler tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir ülkeden diğer ülkeye gidilmesi ve dinlenmek, rahatlamak ve kendini daha iyi hissetmek amacıyla konforlu ortamlarda geniş otelcilik hizmetleriyle birlikte kaplıcalardan faydalanma şeklidir.

Termal sular insanlara fiziksel sağlığın yanısıra; insanlara güzellik, sağlık, stressiz bir hayat, bedenen ve zihnen rahatlama da sağlamaktadır.

Termal Turizmde; termomineral su banyosu, içme, inhalasyon çamur banyosu gibi çeşitli türdeki tedavilerin yanında;

 • Talossoterapiler,(Deniz suyunda tedavi)
 • Hidroterapi, (Su ile tedavi)
 • Balneoterapi,(Kaplıca suyunda tedavi)
 • Peloidoterapi,(Çamur tedavisi)
 • Klimaterapi (İklim tedavisi) vb. tedaviler de vardır. 

Ayrıca; Spa-Wellness Turizmi de son yıllarda çok yaygınlaşmıştır. SPA’nın kelime anlamı “Salus Per Aquam”yani “Suyla Gelen Sağlık’tır.”  

Wellness ise;  akıl, vücut, ruh ve ilişkilerde iyi ve zinde olmayı ifade etmektedir. Masaj, cilt bakımı, çamur ve yosun banyoları, küvet bakımları, thalasso terapi gibi doğa ve doğal ürünlerle sağlık kazanmaya çalışmak bu kapsama girmektedir.

YAŞLI VE ENGELLİ TURİZMİ 

Yaşlı ve engelli turizmi ise 65 yaş ve üzeri insanların özellikle son 20-30 yılda artan yaş ortalamalarına paralel olarak bakım gerektiren tedavileri kapsayan bir sağlık turizmi çeşididir.

 • İleri Yaş Turizmi, ( Gezi Turları, Meşguliyet Terapileri)
 • Yaşlı bakımı hizmetleri, ( Bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri )
 • Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri,
 • Engelliler için özel bakım ve gezi turları bu kapsama girmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 65 yaş ve üzeri nüfus genel nüfusun %12’sini, Türkiye’de ise % 5,6’sını oluşturmaktadır.

2050 yılında ise dünya nüfusunun yaklaşık %20’lik bölümünü yaşlıların oluşturması öngörülmektedir.

Ülkemiz turizmi için önemli olan yaşlı turizm pazarının dikkatle incelenmesi ve bu pazara uygun turizm çeşitlerinin planlanması son derece önemlidir.

Ayrıca; dünya nüfusunun %15’i engellidir. Türkiye’de de bu oran %12 civarlarındadır.

Çeşitli araştırmalara göre ülkemizde orta gelir ve üzerinde olan çeşitli sınıflardan 5 milyon engellinin hiç tatil yapamadığı, Avrupalı 15 milyon engelli ve engelli hale gelmiş ileri yaşlıların büyük bölümünün de ülkemize gelemediği belirlenmiştir.

Bu noktada; İzmir’in engelsiz, ulaşılabilir bir kent yapılabilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2015 yılında 600 bin kişi Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelmiştir. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Afyon başta olmak üzere pek çok kentimiz sağlık turizminde ön plana çıkmıştır.  

Sağlık Bakanlığı; 2019 yılında 2 milyon uluslararası hastayı Türkiye’ye getirmeyi planladığını açıklamış olup; 2019 yılında hedeflenen sağlık turizmi gelirinin ise 8 milyar Dolar olacağı öngörülmektedir.

2014- 2018 yılları arasında Türkiye'de sağlık turizmi kalkınmada temel başlık olarak belirlenmiş; 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon uluslararası hastanın sağlık turizminden faydalanması hedeflenmiştir.

İletişimi kuvvetli yabancı dil bilen elemanlar ve sağlıklı bir alt yapı ile İzmir kısa sürede sağlık turizmi açısından gelişebilecek kapasitededir. İzmir’de özellikle İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sağlık sektörüne yabancı dil bilen doktor, hastabakıcı, hemşire, ara eleman yetiştirilmeye başlanması kentimiz adına çok önemli bir gelişmedir.