2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Tarım


İzmir, tarım potansiyeli açısından oldukça şanslı bir kenttir. Coğrafi yapısı ve iklim özellikleri birçok bitki türünün yetişmesine uygun bir ortam sağlamaktadır.

İzmir, dünyanın çok az bölgesinde görülebilecek müthiş potansiyeli ile incirden tütüne, narenciyeden süt hayvancılığına, zeytinyağından hububata, tıbbi ve aromatik bitkilerden şarapçılığa, çiçekçilikten arı ürünlerine kadar inanılmaz bir çeşitliliği barındırmaktadır.

Bereketli toprakları, uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve biyoçeşitliliği ile İzmir ülkemizin en önemli tarım ve gıda sanayi merkezlerinden biridir.

İzmir’in topraklarının % 28,5’ini tarım alanları oluşturmaktadır. Toplam 3.444.237 dekarlık tarım arazilerinin; % 41,4’ü tarla, % 28,3’ü zeytin, % 11,22’i sebze, % 9,56’sı meyve ve % 3,9’u bağ alanıdır.

İzmir'deki toplam tarım alanı büyüklükleri göz önüne alındığında; Bergama, Ödemiş, Bayındır, Torbalı, Tire, Menderes ve Menemen öne çıkmaktadır.

2017 yılı itibariyle, İzmir’de toplam tarımsal üretim değeri 15,6 milyar TL olup bitkisel üretim değeri 7,6 milyar TL, hayvansal ürünler üretim değeri 6,8 milyar TL ve su ürünleri üretim değeri 1,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

İzmir ilinde bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi; üretim değeri ve toplam üretim içindeki payı göz önünde bulundurulduğunda, en fazla payı bitkisel üretim almakta, onu yakın olarak hayvansal üretim takip etmekte, su ürünleri üretiminin ise daha az bir pay aldığı görülmektedir.

Kentimiz modern tarım yapısıyla öne çıkmaktadır. İzmir, birçok üründe verim ve kalite açısından Türkiye ortalamasının üzerinde değerlere sahiptir.

Pamuk, tütün, zeytin-zeytinyağı, üzüm ve incir önemli bir yere sahip olup üretim ve ihracatı ile kent ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Geleneksel ürünlerin yanı sıra son dönemlerde organik tarım, seracılık, jeotermal seracılık, kesme çiçek, süs bitkileri, süt, narenciye, kuru yemiş, yaş meyve-sebze, şarapçılık, fidancılık, küçükbaş hayvancılık ve su ürünleri işleme yatırımları artmaya başlamıştır.

Yarattığı katma değer ile süs bitkileri sektörü de İzmir ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İzmir, Türkiye’de süs bitkileri üretim alanları sıralamasında 16.181,17 dekarlık üretim alanı ile 1. sıradır. İzmir süs bitkileri üretim potansiyelinin yanı sıra ihracatında da önemli yere sahiptir. İzmir’in 2017 yılı süs bitkileri ve mamülleri ihracatı bir önceki yıl göre %46,54 artış göstererek $10.120.406,32 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ihracatta rekor kıran 6 sektörden biri de süs bitkileri sektörüdür. İzmir 2017 yılı süs bitkileri ihracatında %12’ye yakın payla Türkiye’de Antalya’dan sonra 2. sıradadır.

Tarım sektörünün en önemli alt sektörlerinden biri birim alanda en yüksek verimliliğe sahip yaş sebze ve meyve sektörüdür. İzmir yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye genelinde 6. sırada olup önemli bir potansiyele sahiptir. 2017 yılında İzmir’den yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı % 30,75 artarak yaklaşık 148,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ile İzmir Türkiye’de Mersin, Hatay, Antalya ve Trabzon’dan sonra 5. sırada yer almıştır.

İzmir; organik tarımın beşiği konumundadır. Özellikle son yıllarda organik tarım konusunda önemli gelişmeler olmuştur. İlk organik üretim çekirdeksiz kuru üzüm ile 1980'li yılların ortalarında İzmir'de başlamıştır.

Kentimiz organik tarımda öncü olmaya devam etmektedir. İzmir ihracatta öncü konumda yer almakta olup organik tarımsal ürünlerle iştigal eden pek çok işletmeye ev sahipliği yapmaktadır.

İzmir verimli arazileri, bitki çeşitliliği ve geniş hayvan varlığı ile sektörde avantajlı bir konumda yer almaktadır.

İlimizde yetiştirilen ırklar ve hayvan başına elde edilen verimler ve hayvansal ürünlere dayalı gıda sanayi dikkate alındığında toplam verim miktarları oldukça yüksektir.

2017 yılı itibariyle kentimizde; 694.438 baş sığır, 630.157 baş koyun ve 240.370 baş keçi bulunmaktadır.

Süt ve süt ürünleri sektörü, İzmir ekonomisinin önemli üretim dallarından birisidir. İzmir sütün başkenti konumundadır. Verimlilikte de kentimiz ön sıralarda yer almaktadır.

İzmir’de; 2017 yılı itibariyle 2.210.684 ton süt, 35.838 ton kırmızı et ve 329.621 ton beyaz et üretilmiştir.

Su ürünleri sektörü ve özellikle yetiştiricilik gerek ülkemiz gerekse ilimiz açısından önemli bir gelir kaynağı durumundadır. 2017 yılında 8.590 ton avcılık, 61.782 ton yetiştiricilik olmak üzere 57.423 ton su ürünleri üretimi yapılmış ve toplam 1,18 milyar TL üretim değeri elde edilmiştir.

Dış ticaret verileri değerlendirildiğinde; İzmir’in, gıda ve tarım ürünlerinde yurt dışına açılan ihracat kapısı olduğu görülmektedir. 2017 yılında kentimizin toplam tarım, hayvancılık, balıkçılık, gıda ürünleri ve içecek ihracatındaki payı % 10 düzeyinde gerçekleşmiştir.

İzmir, katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı, tarımsal örgütlenmeyi başarabilmiş, rekabet gücünü arttırmış ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma konusunda öncü rolünü sürdürmektedir.

Bilgi:

Şebnem Boran –Elif Çam
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Uzmanları
Tel: (232) 498 43 05 – 498 43 36
Faks: (232) 498 46 35
E-Posta: 
sebnem.boran@izto.org.tr- elif.cam@izto.org.tr