2017 Yılı Oda Hesapları 2017 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Tarım


İzmir, tarım potansiyeli açısından oldukça şanslı bir kenttir. Coğrafi yapısı ve iklim özellikleri birçok bitki türünün yetişmesine uygun bir ortam sağlamaktadır.

İzmir, dünyanın çok az bölgesinde görülebilecek müthiş potansiyeli ile incirden tütüne, narenciyeden süt hayvancılığına, zeytinyağından hububata, tıbbi ve aromatik bitkilerden şarapçılığa, çiçekçilikten arı ürünlerine kadar inanılmaz bir çeşitliliği barındırmaktadır.

Bereketli toprakları, uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve biyoçeşitliliği ile İzmir ülkemizin en önemli tarım ve gıda sanayi merkezlerinden biridir.

İzmir’in topraklarının % 28,5’ini tarım alanları oluşturmaktadır. Toplam 3.443.674 dekarlık tarım arazilerinin; % 41,1’i tarla, % 28,3’ü zeytin, % 11,5’i sebze, % 9,2’si meyve ve % 3,8’i bağ alanıdır.

İzmir'deki toplam tarım alanı büyüklükleri göz önüne alındığında; Bergama, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa, Selçuk, Tire, Menemen ve Kiraz öne çıkmaktadır.

2015 yılı itibariyle, İzmir’de toplam tarımsal üretim değeri 11,45 milyar TL olup bitkisel üretim değeri 5,94 milyar TL, hayvansal ürünler üretim değeri 5,02 milyar TL ve su ürünleri üretim değeri 494 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

İzmir ilinde bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi; üretim değeri ve toplam üretim içindeki payı göz önünde bulundurulduğunda, en fazla payı bitkisel üretim almakta, onu yakın olarak hayvansal üretim takip etmekte, su ürünleri üretiminin ise daha az bir pay aldığı görülmektedir.

Kentimiz modern tarım yapısıyla öne çıkmaktadır. İzmir, birçok üründe verim ve kalite açısından Türkiye ortalamasının üzerinde değerlere sahiptir.

Pamuk, tütün, zeytin-zeytinyağı, üzüm ve incir önemli bir yere sahip olup üretim ve ihracatı ile kent ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Geleneksel ürünlerin yanı sıra son dönemlerde organik tarım, seracılık, jeotermal seracılık, kesme çiçek, süs bitkileri, süt, narenciye, kuru yemiş, yaş meyve-sebze, şarapçılık, fidancılık, küçükbaş hayvancılık ve su ürünleri işleme yatırımları artmaya başlamıştır.

İzmir; organik tarımın beşiği konumundadır. Özellikle son yıllarda organik tarım konusunda önemli gelişmeler olmuştur. İlk organik üretim çekirdeksiz kuru üzüm ile 1980'li yılların ortalarında İzmir'de başlamıştır.

Kentimiz organik tarımda öncü olmaya devam etmektedir. İzmir ihracatta öncü konumda yer almakta olup organik tarımsal ürünlerle iştigal eden pek çok işletmeye ev sahipliği yapmaktadır.

İzmir verimli arazileri, bitki çeşitliliği ve geniş hayvan varlığı ile sektörde avantajlı bir konumda yer almaktadır.

İlimizde yetiştirilen ırklar ve hayvan başına elde edilen verimler ve hayvansal ürünlere dayalı gıda sanayi dikkate alındığında toplam verim miktarları oldukça yüksektir.

2015 yılı itibariyle ilimizde; 562.097 baş sığır, 574.289 baş koyun ve 236.701 baş keçi bulunmaktadır.

Süt ve süt ürünleri sektörü, İzmir ekonomisinin önemli üretim dallarından birisidir. İzmir sütün başkenti konumundadır. Verimlilikte de kentimiz ön sıralarda yer almaktadır.

İzmir’de 2015 yılı itibariyle 1.732.130 ton süt, 35.656 ton kırmızı et ve 269.696 ton beyaz et üretilmektedir.

Su ürünleri sektörü ve özellikle yetiştiricilik gerek ülkemiz gerekse ilimiz açısından önemli bir gelir kaynağı durumundadır.

Deniz balıkları ve diğer deniz ürünleri üretim değeri 25,72 milyon TL ve kültür balıkları da 468,07 milyon TL olmak üzere toplamda 493,80 milyon TL’lik üretim değeri mevcuttur. Su ürünleri sektöründen elde edilen değerin % 94,8’i yetiştiricilik yoluyla elde edilmiştir.

Dış ticaret verileri değerlendirildiğinde; İzmir’in koyduğu katkının oldukça önemli olduğu görülmektedir.

TUİK verilerine göre tarım, hayvancılık, balıkçılık, gıda ürünleri ve içecekte kentimiz ihracatı; 2014 yılında 2,24 milyar dolar iken 2015 yılında 1,89 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk 8 ay rakamlarına göre ise 1,31 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında ülkemizin toplam tarım, hayvancılık, balıkçılık, gıda ürünleri ve içecek ihracatında İzmir’in payı % 11,62 düzeyindedir.


Bilgi:

Şebnem Boran
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Uzman
Tel: (232) 498 43 05
Faks: (232) 498 46 35
E-Posta: sebnem.boran@izto.org.tr