2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Tarım


İZMİR

İzmir, tarım potansiyeli açısından oldukça şanslı bir kenttir. Coğrafi yapısı ve iklim özellikleri birçok bitki türünün yetişmesine uygun bir ortam sağlamaktadır.

İzmir, dünyanın çok az bölgesinde görülebilecek müthiş potansiyeli ile incirden tütüne, narenciyeden süt hayvancılığına, zeytinyağından hububata, tıbbi ve aromatik bitkilerden şarapçılığa, çiçekçilikten arı ürünlerine kadar inanılmaz bir çeşitliliği barındırmaktadır.

Bereketli toprakları, uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve biyoçeşitliliği ile İzmir ülkemizin en önemli tarım ve gıda sanayi merkezlerinden biridir.

İzmir’in topraklarının yaklaşık % 28,4’ünü tarım alanları oluşturmaktadır. Toplam 343 bin hektarlık tarım arazilerinin; % 41,8’ini tarla, % 28,1’ini zeytin, % 11’ini sebze, % 9,7’sini meyve ve % 3,6’sı bağ alanıdır.

 

İzmir Türkiye geneli üretim alanı sıralamasında süs bitkileri üretim alanında 30,9 % ile 1. sırada, sebze üretim alanında 5,4 % ile 3. sırada, meyve alanında 4,4 % ile 4. sırada ve zeytin alanında 11,5 % ile 4. sırada yer almaktadır.

İzmir'deki toplam tarım alanı büyüklükleri göz önüne alındığında; Bergama, Ödemiş, Torbalı, Bayındır Tire, Menderes ve Menemen öne çıkmaktadır.

2019 yılı itibariyle, İzmir’de toplam tarımsal üretim değeri 19,9 milyar TL olup bitkisel üretim değeri 8,43 milyar TL, hayvansal ürünler üretim değeri 9,28 milyar TL ve su ürünleri üretim değeri 2,19 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

İzmir ilinde bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi; üretim değeri ve toplam üretim içindeki payı göz önünde bulundurulduğunda, en fazla payı % 46,60 ile hayvansal ürünler üretimi almakta, onu yakın olarak % 42, 36 ile bitkisel üretim takip etmekte, su ürünleri üretiminin ise % 11,04 ile daha az bir pay aldığı görülmektedir.

Kentimiz modern tarım yapısıyla öne çıkmaktadır. İzmir, birçok üründe verim ve kalite açısından Türkiye ortalamasının üzerinde değerlere sahiptir.

Pamuk, tütün, zeytin-zeytinyağı, üzüm ve incir önemli bir yere sahip olup üretim ve ihracatı ile kent ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Geleneksel ürünlerin yanı sıra son dönemlerde organik tarım, seracılık, jeotermal seracılık, kesme çiçek, süs bitkileri, süt, narenciye, kuru yemiş, yaş meyve-sebze, şarapçılık, fidancılık, küçükbaş hayvancılık ve su ürünleri işleme yatırımları artmaya başlamıştır.

Yarattığı katma değer ile süs bitkileri sektörü de İzmir ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İzmir, Türkiye’de süs bitkileri üretim alanları sıralamasında 1639 hektarlık üretim alanı ile 1. sıradır. İzmir süs bitkileri üretim potansiyelinin yanı sıra ihracatında da önemli yere sahiptir. İzmir’in 2019 yılı süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yaklaşık 11,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerle kentimiz ülke genelinde Antalya’dan sonra 2. sırada yer almıştır.

Tarım sektörünün en önemli alt sektörlerinden biri birim alanda en yüksek verimliliğe sahip yaş sebze ve meyve sektörüdür. 2019 yılında İzmir’den yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı % 7,14 artarak 161,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ile İzmir Türkiye’de Mersin, Hatay ve Antalya’dan sonra 4. sırada yer almıştır.

İzmir; organik tarımın beşiği konumundadır. Özellikle son yıllarda organik tarım konusunda önemli gelişmeler olmuştur. İlk organik üretim çekirdeksiz kuru üzüm ile 1980'li yılların ortalarında İzmir'de başlamıştır.

Kentimiz organik tarımda öncü olmaya devam etmektedir. İzmir ihracatta öncü konumda yer almakta olup organik tarımsal ürünlerle iştigal eden pek çok işletmeye ev sahipliği yapmaktadır.

İzmir’de Organik Tarım

Organik Tarım

2019

2018

2004

Üretici Sayısı

3.222

3.561

1.636

Üretim Alanı (Da)

246.580

244.440

109.950

Üretim Miktarı (Ton)

95.014

85.665

26.174

Kaynak: İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

 

İzmir verimli arazileri, bitki çeşitliliği ve geniş hayvan varlığı ile sektörde avantajlı bir konumda yer almaktadır.

 

İlimizde yetiştirilen ırklar ve hayvan başına elde edilen verimler ve hayvansal ürünlere dayalı gıda sanayi dikkate alındığında toplam verim miktarları oldukça yüksektir.

2019 yılı itibariyle kentimizde; 780.253 büyükbaş hayvan, 671.036 baş koyun ve 242.647 baş keçi bulunmaktadır.

Süt ve süt ürünleri sektörü, İzmir ekonomisinin önemli üretim dallarından birisidir. İzmir sütün başkenti konumundadır, kentimiz 2019 yılında kültür ırkı sağmal hayvan sayısı ve 1.186.710 ton süt üretim miktarıyla Türkiye'de 2. sırada yer almıştır. Verimlilikte de kentimiz ön sıralarda yer almaktadır.

İzmir’de hastalıktan ari 70 büyükbaş hayvan işletmesi 3 küçükbaş hayvan işletmesi ve 12 büyükbaş AB onaylı süt işletmesi bulunmaktadır. Günde 390 ton hastalıktan arındırılmış süt üretilmektedir.

2019 yılında 4.578 ton avcılık, 82.592 ton yetiştiricilik olmak üzere 87.170 ton su ürünleri üretimi yapılmış ve toplam 2.19 milyar TL üretim değeri elde edilmiştir.

Su ürünleri sektörü ve özellikle yetiştiricilik gerek ülkemiz gerekse ilimiz açısından önemli bir gelir kaynağı durumundadır, Türkiye denizlerindeki su ürünleri yetiştiriciliğinin %93’ü Ege Bölgesinde, bu üretimin %22’si ise İzmir’de gerçekleştirilmektedir.

İzmir 2019 yılında denizlerde kültür balıkçılığı üretiminde Muğla’dan sonra ülke genelinde 2. sırada yer almıştır. Kentimizde 66 adet deniz, 7 adet çift kabuklu yumuşakça, 8 adet iç su ve 8 adet kuluçkahane olmak üzere toplam 89 adet su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesis mevcuttur.

Kentimizde avcılığı yapılan başlıca balıklar; kefal, lüfer, yılanbalığı, dil balığı, sardalya, çipura, levrek, tekir, barbunya, trança, mercan ve sinarittir, ayrıca karides, akivades, midye, kerevit ve sünger avcılığı da yapılmaktadır.

Dış ticaret verileri değerlendirildiğinde; İzmir’in, gıda ve tarım ürünlerinde ülkemizin yurt dışına açılan ihracat kapısı olduğu görülmektedir. 2019 yılında kentimizin toplam tarım, gıda ve hayvancılık sektörü ihracatı 2.31 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, kentimiz ülkemizin toplam tarım, gıda ve hayvancılık sektörü ihracatında % 13’lük paya sahip olmuştur.

İzmir’in 2019 Yılı Tarım Ürünleri İhracatı

Sektör(1000 Dolar)

2019

 Tütün

560.035,56

 Kuru Meyve ve Mamulleri 

444.004,90

 Meyve Sebze Mamulleri

361.897,34

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

354.023,77

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

307.546,14

 Yaş Meyve ve Sebze 

161.265,12

 Zeytin ve Zeytinyağı

76.415,29

 Fındık ve Mamulleri

39.626,21

 Süs Bitkileri ve Mam.

11.888,56

Kaynak:TİM

 

İzmir, katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı, tarımsal örgütlenmeyi başarabilmiş, rekabet gücünü arttırmış ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma konusunda öncü rolünü sürdürmektedir.

 

Bilgi:

Şebnem Boran –Elif Çam
İş Geliştirme Müdürlüğü Uzmanları
Tel: (232) 498 43 05 – 498 43 36
Faks: (232) 498 46 35
E-Posta: sebnem.boran@izto.org.tr- elif.cam@izto.org.tr