2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Sanayi


İzmir’in ürettiği Gayri Safi Katma Değer içerisinde sanayinin payı % 26,9’dur.

İzmir sanayisi Türk sanayisinin % 6,5’ini tek başına karşılamaktadır.

İzmir’de istihdam edilenlerin % 33’ü sanayi sektöründe istihdam edilmektedir.

Küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoparklar, İzmir sanayisinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

İzmir’de sanayinin gelişimi 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. İzmir İktisat Kongresi’ne dayanmaktadır. Kongre’nin yapıldığı tarihten sonra planlı sanayileşmenin adımları atılmıştır.

İzmir’de Aliağa, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes, Menemen ve Torbalı ilçeleri sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı ilçelerdir.

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, gıda, içki, tütün, petrokimya, mobilya, plastik, inşaat malzemeleri, tıbbi malzeme, ambalaj, döküm, uzay ve havacılık, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, yazılım, otomotiv, demir çelik, ayakkabı sektörleri İzmir’de önemli sanayi kolları arasındadır.

Alkollü içkiler ve tütün mamulleri sektörleri, tarıma dayalı sanayi içinde en yüksek katma değer yaratan sektörlerden beri olup, istihdam sağlayan, tarımdan ulaşıma toplumun her kesimine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan önemli bir endüstri dalı olarak öne çıkmaktadır.

Ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin % 25’ini temsil eden petrokimya sektörü ise, diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektör konumundadır. Türkiye’nin petrokimya konusunda en büyük firmalarından biri olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM) Aliağa tesisleri İzmir’dedir.

İzmir, Petkim Yarımadası’nda inşası süren 10 milyon ton/yıl kapasiteli Star Rafinerisi projesi ile Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılan ilk rafineri yatırımına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (TÜPRAŞ) 4 adet petrol rafinerisinden biri de kentimizde yer almaktadır.

Otomotiv sektörü ülkemizin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, sektörün büyümeye devam etmesi, ülkenin ekonomisi, gelişimi ve istihdamı için son derece önemlidir. Ülkemizde 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı 134 adettir. Bu rakamın Fransa, Almanya gibi Avrupa Birliği Üyesi ülkeleri ile kıyaslandığında düşük olması ve ülkemizdeki genç nüfus oranının diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek olması, otomotiv sektöründeki yüksek tüketim potansiyelini ortaya koymaktadır.

İzmir’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yoğun oranda dış ticaret yapan büyük ölçekli firmalar bulunmaktadır.

İzmir’deki sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu OSB ve küçük sanayi sitelerinde barınmaktadır.

Kentte irili ufaklı birçok küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

Türkiye’de yer alan 311 OSB’den 49’u Ege Bölgesi’nde yer almakta olup, Ege Bölgesi’nde yer alan 49 OSB’den 13’ü de İzmir’de yer almaktadır.Bunlar; İTOB OSB, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB, Bağyurdu OSB, Bergama OSB, İzmir Atatürk OSB, Buca Ege Giyim OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, İzmir Pancar OSB, Kınık OSB, Menemen Plastik İhtisas OSB, Ödemiş OSB, Tire OSB ve Torbalı OSB’dir.

Gaziemir’de bulunan Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ile Menemen’de bulunan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) kentin 2 önemli serbest bölgesidir.

İhracata dayalı kalkınma stratejisi çerçevesinde, ülke ihracatını arttırmada önemli bir araç olarak görülen serbest bölgeler İzmir dış ticaretinin gelişimine önemli katkı koymaktadır. Özellikle Ege Serbest Bölgesi, ticaret hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden birisidir.

İzmir’de ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek amacıyla sanayi ve üniversite işbirliğini sağlayan teknoloji bölgelerinin sayısı da günden güne artmaktadır.

Odamızın kurucusu olduğu İzmir Bilimpark da dahil olmak üzere; Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte toplam sayı 4’e ulaşmıştır.

İzmir Bilimpark; 2010 yılı sonunda dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün İzmir Ticaret Odası Vergi Ödül Töreni sırasında “İzmir’de tarım ağırlıklı bir teknopark kurun” önerisi üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası’nın öncülüğünde İTOB OSB, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi, Gazi Teknopark ve özel sektörün lider firmalarının katılımı ile 2012 yılı Ekim ayında Türkiye’nin 42. Teknoparkı olarak ilan edilmiş ve kurulmuştur.

İzmir Bilimpark; günümüzde teknoloji ve internet her alana nüfuz ederken gelecekte tarım, gıda ve enerji sektörlerinin dünya ölçeğinde öne çıkacak başlıca stratejik sektörler olması, İzmir’in yılda 3 kez ürün alınabilen verimli ovalarının sahip olduğu tarımsal potansiyel ile hayvancılık ve hayvansal ürünler potansiyeli yanı sıra rüzgar, güneş ve dalga enerjilerini kapsayan yenilenebilir enerji kaynakları açısından müthiş potansiyeli, stratejik ve lojistik açısından eşsiz konumu nedeniyle başta yazılım ve bilişim olmak üzere sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir enerji sektörlerini hedef sektörler olarak belirlemiştir.

İzmir Bilimpark’ın ilk binası olan ve 2 blokta bodrum+zemin+ 2 kattan oluşan Işık Binası; toplam 1.598 m2 net kiralanabilir 29 ar-ge ofisi, 200 m2’lik Kuluçka Merkezi, toplam 84 m2 3 adet toplantı salonu, depo alanları toplam 4.533 m2 brüt alana sahiptir.

İzmir Bilimpark’ın imkanları bununla da sınırlı kalmadan Bölgede yer alan girişimciler, İTOB OSB Müdürlük Binasında bulunan 200 kişilik konferans salonu, toplantı salonu, görüşme odaları, restoran ve faaliyete geçecek spor kompleksinden de ücretsiz yararlanabilmektedirler.

İzmir Bilimpark’a ve İTOB OSB’ye, İZBAN sayesinde kolay ve konforlu bir biçimde ulaşım sağlanabilmektedir. İZBAN Pancar istasyonundan İzmir Bilimpark’a ulaşım için ücretsiz servisten yararlanma imkanı bulunmaktadır.

İzmir Bilimpark, arkasındaki en büyük itici güç olan İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası ile sonuç alıcı çalışmalar yapmak üzere bir teknoloji geliştirme merkezi çatısı oluşturmuş durumdadır. Bu çatı üç ayak üzerinde yükselmektedir: İzmir Bilimpark TGB, İzmir Ekonomi Üniversitesi Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi ve İzmir Ticaret Odası İş Melekleri ve Mentor Ağı.

İzmir insan kaynağı ve coğrafi konumu başta olmak üzere sahip olduğu avantajları ile yabancı sermaye için de bir çekim merkezidir.

Kasım 2017 itibariyle kentteki yabancı sermayeli şirket sayısı 2.553’dür.

Bilgi:

Erdem Alptekin
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Uzman
Tel    : (232) 498 41 44
Faks: (232) 498 46 35
E-mail: erdem.alptekin@izto.org.tr