2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Sağlık


Sağlık, “insanın hastalık ve sakatlığının olmaması yanında beden, ruh ve sosyal bakımdan tam iyilik halinde bulunması” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık, dinamikleri çok çabuk değişen ve gittikçe büyüyen bir sektördür.

Sağlık hizmeti veren hastaneler, dal merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler, topluma çeşitli sağlık hizmeti sunan ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasında ve sürdürülmesinde önemli görevler üstlenen işletmelerdir. Sektörün varlık sebebidir.

İzmir’de de sağlığın tarihsel bir önemi vardır. Bergama Asklepion’u Eskiçağ’da Epidaurus ve Kos’taki örneklerine eşdeğer önemde bir sağlık tedavi merkezi idi. Pausanias’a göre Bergama’da ilk Asklepios Tapınağı M.Ö 4.yy’ın ilk yarısında kurulmuştu. Asklepios Kutsal Alanı, galerili avlusu, 3500 kişilik tiyatro yapısı, İmparator Hadrianus’a ait kült salonu, kütüphanesi, yuvarlak planlı Asklepios Tapınağı ile Roma Dönemi’nde oldukça önemli bir sağlık merkeziydi.

Sağlık tesisleri yönünden baktığımızda son yıllarda İzmir’de olumlu gelişmeler görülmektedir. Kentimizde kamu, 25 özel ve 23 devlet hastanesi olmak üzere 48 hastane ve 11.421 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kentimizde 6 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 28 Dal Merkezi, 44 Tıp Merkezi, 781 hekim muayenehanesi, 32 Poliklinik hizmet vermektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda;

İzmir’de, 3.377 uzman hekim, 2.381 pratisyen hekim, 2,142 asistan hekim olmak üzere toplam 10.900 hekim bulunmaktadır. Ayrıca, 2.003 diş hekimi, 2050 eczacı, 9.241 hemşire, 2.718 ebe ve 8.364 diğer sağlık personeli görev yapmakta olduğu belirtilmektedir. 

Temmuz 2019 itibariyle İzmir’de 3 hastane, 1’de klinik laboratuvar olmak üzere, 4 sağlık kuruluşu, kalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirleyen, ölçümleyen ve dünyayla paylaşan JCI (Joint Commission International) ile akredite durumdadır. 

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, yaşlı nüfusun artan oranı, ülkelerindeki sağlık maliyetlerinin mukayeseli olarak yüksekliği gibi nedenlerle, az gelişmiş ülkelerde de, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve uzman hekimlere ulaşma güçlüğü sebepleriyle Türkiye’yi ve İzmir’i sağlık turizmi için avantajlı bir seçenek olarak değerlendirmektedir.

Ülkemizde, sağlık turizminden elde edilen gelirin 2023 yılı itibarıyla 20 milyar ABD dolarına çıkarılması planlanmaktadır. 2023 yılında kişi başına yapılan sağlık harcamasının neredeyse üç katına çıkarak 2.000 ABD dolarına ulaşması hedeflenmektedir.

İzmir, Ege Denizi, plajları ve termal merkezleriyle, sağlık turizmi ile kıyı turizmini potansiyelini bir arada barındırmaktadır.

İzmir’in sakinliği, dinginliği, sahip olduğu yumuşak Akdeniz iklimi ve güneşli havası, Ege Denizi kıyıları, şehir için ulaşım kolaylığı tedavi sürecinde önemli bir ayrıcalık olup sağlık turizmi için önemli bir avantajdır.

Sağlık turizminin alt dalı olan termal turizm açısından bakıldığında, doğal tedavi yöntemlerinden biri olan termal kaynaklar da ilimizde mevcuttur. 

Balçova, Bayındır, Bergama, Dikili, Menemen, Çeşme ve Seferihisar’daki kaplıca ve ılıcalar; başta romatizma ve deri hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yararlı olmaktadır.

İzmir’in de ülkemiz için belirlenen sağlık turizmi hedefinden hak ettiği payı alması çok önemlidir. İzmir sahip olduğu turizm potansiyeli ve sağlık sektörü altyapısı ile sağlık turistine hitap edebilecek özelliklere sahiptir.

Odamız bünyesinde bulunan 30. Tıbbi Malzeme Meslek Grubunda 952 firma, 31. Sağlık Meslek Grubunda 824 firma, 32. Gözlükçüler Meslek Grubunda 278 firma, 33. Ağız ve Diş Sağlığı Grubunda 372 firma sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir.


Bilgi:

Suğun Şıvga KELEŞ

İş Geliştirme Müdürlüğü

AB Proje Geliştirme ve İzleme Uzmanı

Tel: +90 (232) 498 41 06

E-Posta: keles@izto.org.tr