2017 Yılı Oda Hesapları 2017 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

İnşaat


Bugün kentsel dönüşüm ve artan projelerle birlikte Türkiye, dünyanın aranılan yüzü olmuştur.

Türkiye’de kentleşme oranı %78 ve buna bağlı nüfus 60 milyon civarındadır.

2023 yılına kadar kente göçün devam edeceği ve kentleşme oranının %84’lerin üzerine çıkması beklenmektedir.

Buna göre kentleşen nüfusun 2023 yılında 71 milyon olması öngörülmektedir. Bu göç kaynaklı kentleşme nedeniyle 2025’e kadar göç alan şehirlerde konut talebi de devam edecektir.

Bu da sektör açısından oldukça önemli ve gayrimenkule doğru kayan talebi daha da hızlandıracaktır.

İnşaat sektörünün en yoğun çalıştığı kentlerden biri olan İzmir’de son dönemde artan projeler yatırımcıların ilgisini İzmir’e çekmiş, bu yıl 9 aylık süreçte Türkiye’de konut satışları azalırken, İzmir’de artmıştır.

Hızla ilerleyen İstanbul-İzmir Otoyolunun 2018’de bitecek olması, İzmir’i Ankara’ya yakınlaştıracak olan Hızlı Tren Projesi de kentteki konut satışlarının artmasında etken olmuştur.

İzmir’de konut inşaatlarının en yoğun olduğu ilçeler, Bornova Bayraklı ve Çiğli’dir.

Eylül ayında İzmir’de yeni üretilen konutlardan 2.342’si satılmış, Ağustos ayında da 3.847 konut satışı gerçekleşmiştir.

Ege Bölgesi’ndeki konut satışlarını incelediğimizde 56.561 konut satış adedi ile İzmir’in birinci olduğunu görüyoruz.

Bölge illerinde site bazlı konut projelerinin giderek yaygınlaşması da konut satışlarındaki artışa zemin oluşturmaktadır.

Sektörde gerek orta ve alt gelir gruplarına dönük toplu konut projeleri, gerekse üst gelir gruplarına yönelik site bazlı lüks konut projelerinin 2017 yılını da hareketlendireceği görülmektedir.

Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi körfez ülkelerinin Türkiye’deki lüks konut projelerine ilgisi devam etmektedir.

Bununla birlikte, konut piyasasında temel faktör konut kredisi faiz oranları olmaya devam edecektir. Faiz oranlarındaki nispi bir düşüş konut piyasasının daha da canlanmasına vesile olabilecektir.

Kentsel dönüşüm projeleri, geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamaları ile birlikte Ege Bölgesi’nde ve İzmir’de, inşaat sektörü önemli bir dönemece girmiştir.

Yaşanan durgunluğun ardından inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde hareketliliğin yeniden yaşanabileceği beklentisi hakimdir.

Bu noktada faiz indiriminin sürdürülebilir olması için de kalıcı tedbirler alınması yanısıra; tapu alım-satım, belediye inşaat ruhsat, yol kanal vb. katılım bedelleri ve oturma raporu harçlarında da indirimin uygulanması yönünde çalışma yapılmalıdır.

Çünkü katılım bedelleri ve harçlarda indirim yatırımcı maliyetlerine ve satış fiyatlarına olumlu yansıyacaktır.

Bölgemizde ve özellikle İzmir'de de konut yapımına yönelik arazilerin yetersizliği, altyapı eksiklikleri, İhale Kanunu ve İmar Yönetmeliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle sektörün yeteri kadar büyüme gösteremediği yatırımcılar açısından da sık sık dile getirilmektedir.

Bu nedenle inşaat sektöründe kamu yatırımları ile özel sektör yatırımlarının gerilemesinde önemli dinamikler olan kamu yatırımlarının artırılması önemlidir.

Bunun yanısıra Kentsel Dönüşüm Projesinin sektördeki büyümeye ivme katacak etkileri süratle devreye sokulmalıdır.

Çünkü, kentsel dönüşüm; Türkiye’de gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelişimi için önemli bir süreçtir.

Türkiye’de konut arzının büyük bir bölümünü gerçekleştiren özel sektörün kentsel dönüşüm projelerine katılımı arttırılmalıdır.

Ayrıca, sektörde nitelikli, eğitimli, sertifikalı ara eleman sıkıntısı konusunda da; Mesleki Yeterlilik Belgesi sistemi ile çalışanların yeni teknolojiler doğrultusunda eğitilerek dünya standartlarına ulaşılması rekabet gücümüzü arttıracak, sektörde verimlilik ve kalite hedeflerinin üstüne çıkılmasını sağlayacaktır.

 

Bilgi:

Nurel Kılıç
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Uzman    
Tel: (232) 498 42 38
Faks: (232) 498 46 35
E-mail: nurel.kilic@izto.org.tr