2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

İzmir’in İnovasyon Ve Girişimcilik Kentine Dönüşümüne Yönelik Vizyonumuz


İzmir Ticaret Odası olarak vizyonumuz, inovasyon ve girişimcilik alanlarında İzmir’i marka kent yapma hedefiyle İzmir’i inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürmektir. Bu vizyon doğrultusunda dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik, teknoloji, Endüstri 4.0 gibi kavramlara yönelik farkındalığının arttırılması, İzmir’in girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosistemi sıralamalarına İzmir’in girmesi amacıyla birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Günümüzde artık ülkeler değil, kentler birbiriyle yarışmaktadır. Girişimcilik ve inovasyon alanında da İzmir’in yarışa dahil olması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü; Türkiye’nin bütün şehirlerinden farklı olarak İzmir’de girişimcilik ve inovasyon ikliminin yaratılması için çok uygun bir ortam vardır.

 

İzmir’de, STK’larının yanısıra, 10 üniversitesi, 13 organize sanayi bölgesi, 4 teknoparkı, 6 teknoloji transfer ofisi, 1 melek yatırımcı ağı ile girişimcilik ve inovasyonun gelişimi için yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Amacımız; diğer kurumlarla rekabet etmek yerine birbirini destekleyen mekanizmalar geliştirmektir.

 

İzmir’in girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosistemi sıralamalarına İzmir’in girmesi amacıyla çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

 

Bu amaç doğrultusunda,

 • Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi Projelerinin tamamlanması,
 • İzmir’de İnovasyon ve Girişimciliği Destekleyen Bir Ekosistem Ağı Yaratılması,
 • “İnovasyon ve Girişimcilik Kenti: İzmir” Vizyonu Farkındalık Etkinlikleri Serisi,
 • İzmir Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi,
 • Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
 • Büyük firmalar ile girişimcilerin etkileşimi,
 • İnovasyon ve Girişimcilik Kenti: İzmir’in Tanıtımının Yapılması,
 • “Girişimci Vizesi”nin uygulanmasına yönelik lobi çalışmaları,
 • “Girişimcilik Akademisi”, Tematik hızlandırıcı programları,
 • Girişimciliğin ilköğretimden itibaren yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar,
 • “Entrepreneur Dashboard”un Oluşturulması,
 • “İnovasyon Turizmi” Stratejisinin Geliştirilmesi,
 • İzmir’in İlk Risk Sermayesi Şirketinin Kurulması, İzmir’deki Tüm STK’lar ve Ekosistemdeki Kurumlar ile “City Fund” Kurulması, Startuplara Yönelik Bir “Teknoloji Borsası” Kurulması
 • İzmir’in İnovasyon ve Girişimcilik İstatistikleri Platformu oluşturulması,
 • Yabancı Girişimciler ve Dijital Göçmenlerin İzmir’e Çekilmesi ve “Girişimci Değişim Programları”nın Uygulamaya Konulması
 • İzmir’den Başarı Hikayesi Çıkarılması ve Rol Model Yaratılması,
 • İzmir’in Dünyanın En Yenilikçi ve Girişimci Kentleri Arasında İlk 50’ye Girmesi,
 • “Girişimcilik Kasabaları” Kurulması

hususlarında projeler yürütülmesi hedeflenmektedir.