2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Finans


Ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen oluşan Türk finans sektöründe, bankacılık faaliyetleri yaklaşık % 60 paya sahiptir.

Sigortacılık hizmetleri ve diğer finansal faaliyetler de önemli bir büyüme potansiyeli barındırmaktadır Finansal Hizmetler sektörü; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansmanı ve bireysel emeklilik sistemini içeren çok sayıda sektörü kapsamaktadır.

İzmir’de de finans kesiminde bankaların büyük bir ağırlığı bulunmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre;

Aralık 2017 itibariyle İzmir’de toplam banka mevduatları 89,6 milyar TL, toplam nakdi krediler ise 109,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Takipteki alacaklar 3,4 Milyar TL’ye ulaşmıştır.

Toplam nakdi kredilerin, toplam mevduata oranı % 121,81’dir. Takipteki alacakların toplam nakdi kredileri oranı % 3,4 olmuştur.

İzmir’de Aralık 2017 itibariyle 9,9 milyar TL toptan ticaret ve komisyonculuk sektörüne, 5,2 milyar TL ziraat ve balıkçılık sektörüne, 3,5 milyar TL metal ve işlenmiş maden sektörüne, 4,5 milyar TL gıda, meşrubat, tütün sektörüne, 5 milyar TL inşaat sektörüne, 3,8 milyar TL enerji sektörüne, 1 milyar TL turizm sektörüne kredi kullandırılmıştır.

Aralık 2017 itibariyle; İzmir’de şube başına düşen nüfus 5.513, yurtiçi şube sayısı ise 766’dır.

Bireysel Emeklilik sistemindeki verilerine bakacak olursak, 2016 yılı sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının, ikamet ettikleri illerde 18-56 yaş aralığındaki nüfusa oranı incelendiğinde, katılımcıların en yoğun olduğu ilk üç il sırasıyla Muğla (%25), İstanbul (%21) ve Antalya (%20)’dir. Bu illeri Ankara (%19) ve İzmir (%19) takip etmektedir.

Katkı payının illere göre dağılımında, 2016 yıl sonu itibariyle, İstanbul 34,7’lik pay ile birinci sırada yer alırken, Ankara % 10,7’ile ikinci, İzmir % 7,6 ile üçüncü sırada yer almaktadır. İzmir 1.504 TL ile en fazla katılımcı başına ödenen ortalama devlet katkısı tutarında iller sıralamasında İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

Odamızda 47. Bankalar, Menkul Kıymetler ve Holding Şirketleri Meslek Grubuna bağlı 880 firma, 48. Sigorta Meslek Grubuna bağlı 1.139 firma faaliyet göstermektedir.

Bilgi:

Müge Ünal
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Uzman Yardımcısı
Tel: (232) 498 41 48
Faks: (232) 498 46 35
E-mail: muge.unal@izto.org.tr