2017 Yılı Oda Hesapları 2017 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Eğitim


Günümüzde artan küresel rekabet her sektörde ciddi boyutta yaşanmaktadır. 

Geçmişte rekabet avantajını sadece fiyat belirlerken, günümüzde fiyatla beraber kalite ve ürün çeşitliliği de önemli unsurlar haline gelmiştir.

Bu nedenle tüketicinin tercih ettiği ürün çeşidi doğrultusunda değişen koşullara süratle uyum sağlayarak cevap verebilen nitelikli insangücü son derece önemli hale gelmiştir. 

Bu bağlamda bir ülkenin sahip olduğu nitelikli işgücü, aynı zamanda o ülkenin rekabet gücünün de en önemli bileşeni konumundadır.

Günümüz küresel rekabet ortamında sürdürülebilir bir büyüme için ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi iyi bir eğitim ile mümkündür. 

Aslında hızla yaşlanan Avrupa nüfusunun aksine ülkemizdeki genç nüfus sayesinde nitelikli işgücü ihtiyacı kolaylıkla karşılanabilmektedir. 

İzmir de sahip olduğu kaliteli eğitim almış nitelikli genç işgücü potansiyeli ile yatırımcıların tercih ettiği illerin başında gelmektedir. 

İzmir’de 2015/2016 öğretim yılı dikkate alındığında okul çağındaki çocuklar/gençler, 1,235 okul öncesi, 789 ilkokul, 611 ortaokul, ayrıca 272’si genel, 206’sı Mesleki ve Teknik olmak üzere toplam 478 Ortaöğretim okulunda öğrenimlerini sürdürmektedirler.

Kentimizde okullaşma oranları ilkokul için 94.38, ortaokul için 95.78, ortaöğretim için 85.09’dur.

İlimizde 270,386 genç ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmektedir. Bunların %45.4’ü Mesleki ve Teknik Eğitimi tercih ederken %54.6’sı Genel Ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmektedir. 

Gençlerin eğitimlerinin belki de en önemli aşaması olan üniversiteler, genelde ülkenin büyüyüp gelişmesine, özelde ise bulunduğu bölgenin değişip kalkınmasına etki eden yapılardır.

Üniversitenin ana misyonu, kişisel gelişime ve insanların entelektüel yaşamlarına katkıda bulunmak olsa da ekonomik etki potansiyelleri de göz ardı edilmeyecek boyuttadır.

İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi olmak üzere altı adet üniversite faaliyet göstermektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi 07 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulmuştur. Bahsi geçen iki üniversitenin 2016-2017 öğretim yılının ikinci döneminden itibaren öğrenci kabul etmesi beklenmektedir.

14 Nisan 2001 tarihinde 2 fakülte, 5 yüksekokul, 2 enstitü olarak İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, kentimizin ve Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesidir. 
İzmir Ekonomi Üniversitesi iş dünyasının ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmektedir. Bu doğrultuda üniversitedeki bölümler, ihtiyaç duyulan meslekler doğrultusunda yıldan yıla çeşitlendirilmektedir. 

Üniversitede eğitim dili İngilizcedir. İkinci yabancı dil olarak da 9 farklı dilde eğitim olanağı bulunmaktadır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yanı sıra ilimizde yer alan diğer üniversiteler de verdikleri kaliteli eğitim ile tercih edilmektedir. 

İzmir üniversitelerinin tercih edilmelerinin bir diğer nedeni de sahip oldukları uluslararası bağlantılardır. 

Bugün İzmir’deki üniversitelerde eğitim almak için pek çok genç, farklı kentlerden, hatta yurtdışından ilimize gelmekte; ilimizin sunduğu sosyal ve kültürel olanaklardan da yararlanma fırsatı bulmaktadır.


Bilgi:

Melisa Korkmaz
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Uzman
Tel: (232) 498 41 03
Faks: (232) 498 46 35
E-mail: melisa.korkmaz@izto.org.tr