2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Bilişim


Hayat hızla akıp gitmekte, yoğun iş yaşantısının içerisinde, iş akış biçimlerinde meydana gelen değişiklikler zaman zaman fark edilememektedir. Oysa fark edilmeden hayatımıza giren, iş akış biçimlerini değiştiren aktörlerin çoğu bilişim sektörünün aktörleri olarak karşımıza çıkmakta, teknolojik ürünleri üretenler için, teknolojik ürünleri tüketenler giderek büyüyen pazarlar haline gelmektedirler.

“Bilişim Sektörü”nün altyapısını oluşturan donanım, yazılım, hizmet vb. unsurlara ilişkin yenilikler iş yapma alışkanlıklarını değiştirmekte ve kolaylaştırmaktadır.

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi iken genişbant internet abone sayısı 48 milyon 572 bin 148 kişi, sabit genişbant internet abone sayısı 9 milyon 504 bin 594 kişi, mobil genişbant internet abone sayısı 39 milyon 67 bin 554 kişi, mobil bilgisayardan internet bağlantısı 1 milyon 597 bin 606 kişi, mobil cepten internet sayısı 37 milyon 469 bin 948 kişidir. 

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle İzmir nüfusu ise 4 milyon 168 bin 415 kişi olup; genişbant internet abone sayısı 2 milyon 770 bin 861 kişi, sabit genişbant internet abone sayısı 724 bin 837 kişi, mobil genişbant internet abone sayısı 2 milyon 46 bin 24 kişi, mobil bilgisayardan internet 109 bin 837 kişi, mobil cepten internet ise 1 milyon 936 bin 187 kişidir.

Görüldüğü gibi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri üretimi ver ihracatı yeterli düzeyde olmamakla birlikte bu teknolojileri kullanma oranlarımız oldukça yüksektir. 

Bu noktada, sektörün gelişmesi için Ar-Ge yatırımı ve inovasyon konusundaki teşviklerin arttırılması, daha yüksek kurumsal iletişim standartlarının getirilmesi gerekmektedir. 

Sektördeki nitelikli iş gücünün beyin göçüne maruz kalmadan yerinde tutulamaması, girişim sermayesi eksikliği, teşviklerin alınması aşamasındaki zorluklar, yabancı yazılımları tercih edilmesi vb. etkenler sektörün gelişmesini engellemektedir.

Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine yönelik İzmir’de 4 adet teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermektedir.

İzmir Bilimpark, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası’nın öncülüğünde İTOB OSB, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi, Gazi Teknopark ve özel sektörün lider firmalarının katılımı ile 2012 yılı Ekim ayında Türkiye’nin 42. Teknoparkı olarak ilan edilmiş ve kurulmuştur.

İzmir Bilimpark; günümüzde teknoloji ve internet her alana nüfuz ederken gelecekte tarım, gıda ve enerji sektörlerinin dünya ölçeğinde öne çıkacak başlıca stratejik sektörler olması, İzmir’in yılda 3 kez ürün alınabilen verimli ovalarının sahip olduğu tarımsal potansiyel ile hayvancılık ve hayvansal ürünler potansiyeli yanı sıra rüzgar, güneş ve dalga enerjilerini kapsayan yenilenebilir enerji kaynakları açısından müthiş potansiyeli, stratejik ve lojistik açısından eşsiz konumu nedeniyle başta yazılım ve bilişim olmak üzere sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir enerji sektörlerini hedef sektörler olarak belirlemiştir.

İzmir Bilimpark; kurucu ortaklarından aldığı güçlü destek ile ülkemizin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yüksek katma değerli teknolojik ürünler üretilmesi hedefine önemli katkılar koymayı amaç edinen bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak yola çıkmış, şehrimizdeki ve ülkemizdeki diğer teknoparklardan farklı olarak, bir üniversiteye bağlı olmakla birlikte, bir organize sanayi bölgesi içinde konumlanmıştır.

İzmir Bilimpark’ın ilk binası olan ve 2 blokta bodrum+zemin+ 2 kattan oluşan Işık Binası; toplam 1.598 m2 net kiralanabilir 29 ar-ge ofisi, 200 m2’lik Kuluçka Merkezi, toplam 84 m2 3 adet toplantı salonu, depo alanları toplam 4.533 m2 brüt alana sahiptir.

İzmir Bilimpark’ın imkanları bununla da sınırlı kalmadan Bölgede yer alan girişimciler, İTOB OSB Müdürlük Binasında bulunan 200 kişilik konferans salonu, toplantı salonu, görüşme odaları, restoran ve faaliyete geçecek spor kompleksinden de ücretsiz yararlanabilmektedirler.

İzmir Bilimpark’a ve İTOB OSB’ye, İZBAN sayesinde kolay ve konforlu bir biçimde ulaşım sağlanabilmektedir. İZBAN Pancar istasyonundan İzmir Bilimpark’a ulaşım için ücretsiz servisten yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Teknopark İzmir, Türkiye’nin 4. teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan tahsisi ile 21 kurum ve kuruluşunun ortaklığıyla 2002 yılında kurulmuş ve 2004 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Halen bölgesinde yer alan 145 yerli ve yabancı Ar-Ge firması, yaklaşık 900 Ar-Ge ve destek personeli, 266 Milyon TL toplam cirosu, 20 Milyon Dolar’ı aşan ihracatı ve 14 patenti ile faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgedeki firmaların sektörel dağılımlarına bakıldığında;  yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre olarak şekillenmektedir.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 3 Ocak 2013 tarihinde Türkiye’nin 45. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurulmuştur. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, iki yerleşkede faaliyet göstermektedir. Bunlar; DEÜ TGB-1 (DEPARK Tınaztepe), DEÜ TGB-2 (DEPARK Sağlık) İnciraltı yerleşkesindedir.

DEPARK Tınaztepe yerleşkesinde yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, otomotiv, yenilenebilir enerji gibi konularda çalışan yenilikçi firmalar yer almaktadır. DEPARK İnciraltı yerleşkesi de ise sağlık temalı bir teknoparktır. Bu kapsamda DEPARK Sağlık ‘da biyoteknoloji ve Tıp Teknolojileri alanında çalışacak AR-GE firmaları yer almaktadır.

Ege Üniversitesi ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi 10 Ağustos 2014 tarihinde 49. Teknoloji geliştirme bölgesi olarak kurulmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 100%  hisse sahibi olduğu ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi 13 Kasım 2014 yılında tescil edilmiştir.

İzmir’in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurulan ideEGE.TGB, başta yaşam bilimleri ve sağlık alanları olmak üzere İzmir ve Bölgede diğer paydaşlar ile işbirliği ve sinerji halinde çalışarak Bölgenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırarak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın artmasını hedeflemektedir.

Son olarak; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile bir teknopark kurmak üzere bir ön protokol yapılmış olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

Görüleceği üzere İzmir’de Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayısı 4’e ulaşmış olup Odamız Teknoloji Geliştirme Bölgelerine maddi ve manevi destek olmak üzere kurucu ortaklar arasında yer almaktadır.

Bilgi Toplumu, sanayi çağından bilgi çağına geçiş ile gündeme gelmiş olup ulusal, bölgesel veya küresel çapta bilgi toplumuna dönüşümü hedefleyen pek çok çalışma yürütülmektedir.

Bu noktada, inovasyon penceresinden bakıldığında katma değeri çok yüksek olan bilgi teknolojileri sektörünün ülkemizin bilgi toplumuna ulaşmasında son derece etkili olacağı düşünülmektedir. 

Çünkü bilişim sektöründe sunulan ürün ve hizmetler yaşam döngüsü içerisinde çok hızlı bir şekilde yerini almakta, teknolojik gelişmeler iş organizasyonlarına ve müşteri taleplerine bağlı olarak piyasalarca ihtiyaç duyulan mesleki faaliyetlerin sürekli değişmesine neden olmakta ve yeni meslekleri gündeme getirmektedir.

Bu noktada; e-imza, kayıtlı elektronik posta, şebeke ve bilgi güvenliği, internet alan adları, e-posta adresleri, bulut bilişim, dijital arşiv, facebook vb. birçok kanaldan hayatımıza giren bilişim teknolojilerini hem uygulama hem de üretme anlamında daha fazla kullanmamız gerekmektedir.

Bilgi:
 

Sait Kaya
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü-Uzman
Tel    : (232) 498 42 87
Faks: (232) 498 46 35 
E-Posta:
sait.kaya@izto.org.tr

Övgü Pınar
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü-Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefi
Tel    : (232) 498 46 83
Faks: (232) 498 46 35 
E-Posta:
ovgu.pinar@izto.org.tr