2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Bilişim


Küreselleşen dünyamızda rekabet koşulları her geçen gün daha da zor bir hale gelmektedir. Bu zorlu koşullar içerisinde, ülkelerin rekabet gücünün arttırılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilerek refah düzeyinin yükseltilmesi ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi bakımından bilişimin ve bilişim teknolojilerinin önemi de artmaktadır. Artık neredeyse bilişimin dokunmadığı, birebir etkileşimi olmadığı bir sektör kalmamıştır.

Ülkelerin gelişmişliğinde bilişim sektörünün rolü çok açık bir şekilde görülmektedir. Yalnızca geçmişe değil, geleceğe baktığımızda da; ürünlerde, üretim süreçlerinde, toplumsal hayatta bilişim sektörünün çok daha önemli roller oynayacağı ortadadır.

Başta mobil cihazlar ve internet olmak üzere, küresel düzeyde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının artması ile birlikte, bilgi yoğun ürün ve hizmetlere olan talep yükseliyor, ülkelerin bilgi tabanlı ekonomilere dönüşüm süreçleri hız kazanmaktadır.

Ülkemizin bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm sürecinde katma değeri yüksek olan bilişim sektörü büyük önem taşıyan sektörlerin başında gelmektedir.

Çünkü bilişim sektöründe sunulan ürün ve hizmetler yaşam döngüsü içerisinde çok hızlı bir şekilde yerini almakta, teknolojik gelişmeler iş organizasyonlarına ve müşteri taleplerine bağlı olarak piyasalarca ihtiyaç duyulan mesleki faaliyetlerin sürekli değişmesine neden olmakta ve yeni meslekleri gündeme getirmektedir.

Bu noktada; e-imza, biyometrik imza, kayıtlı elektronik posta, şebeke ve bilgi güvenliği, internet alan adları, e-posta adresleri, bulut bilişim, dijital arşiv, sosyal medya vb. birçok kanaldan hayatımıza giren bilişim teknolojilerini hem uygulama hem de üretim alanında daha fazla kullanmaya başlanmıştır.

Tedarikten üretime, lojistikten satışa her şeyin birbirine bağlı olduğu bir değer zincirinde müşteri istediği yerden siparişini verip istediği zamanda, istediği yere teslim ettirebiliyor ve bunu tamamen birbiriyle iletişim halinde olan sistemler ile gerçekleştiriyor. Cisco’nun tahminlerine göre 2020 yılında dünyada 50 milyar cihaz birbirine bağlı hale gelecektir. Bu da bize her konuda çok büyük miktarlarda veri sağlayacak hale gelmektedir.

İzmir’de bilişim sektörü gelişim için önemli potansiyeli barındırmaktadır. Odamızda 39. Bilgisayar ve Donanım Teknolojileri Grubu’na kayıtlı 449, 79. Bilişim Teknolojileri Grubu’na kayıtlı 1.092 olmak üzere Odamız bilişim gruplarında toplam 1.541 üye faaliyet göstermektedir.

İzmir özellikle sahip olduğu teknoloji bölgeleri ile bilişim sektörüne yatırım yapacak yatırımcılar için önemli avantajlara sahiptir.

Bu açıdan bakıldığında, İzmir’de ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek amacıyla sanayi ve üniversite işbirliğini sağlayan teknoloji bölgelerinin sayısı da günden güne artmaktadır.

Odamızın kurucusu olduğu İzmir Bilimpark da dahil olmak üzere; Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte toplam sayı 4’e ulaşmıştır.

Başta bilişim ve yazılım sektörleri olmak üzere sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir enerji sektörlerinin Ar-Ge ve yenilik potansiyelini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İzmir Bilimpark) Odamız, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde kurulmuştur.

Kurucuları arasında Odamız ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin de bulunduğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsü içindeki İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2004 yılında bu yana hizmet vermeye devam etmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsünde ayırdığı alan ve İnciraltı yerleşkesinde üniversite hastanesinin yanında bulunan alan üzerinde biyomedikal ve tıbbi biyoteknoloji alanında nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak hedefleri doğrultusunda İzmir’in üçüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK)’ı kurmuştur.

Ege Üniversitesi Bornova’daki ana kampus alanında İdeEGE adıyla Ege Yaşambilimleri Teknoloji Geliştirme Bölgesini kurmuş ve Ekim 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Söz konusu teknoloji geliştirme bölgelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte İzmir ar-ge faaliyetleri açısından önemli bir çekim merkezi haline gelecektir.

İzmir, sahip olduğu teknoloji bölgeleri ile yüksek teknolojik ürün geliştirme kapasitesine ulaşarak uluslararası arenada daha güçlü ve etkin bir şekilde rekabet edebilecek güce sahip olacak ve daha çok yatırımcıyı kentimize çekebileceğiz.

İzmir’e gelen bilişim sektörü yatırımlarının artması ile birlikte İzmir, kendi teknolojisini üreten ve teknoloji ihraç eden bir kent olacaktır.

 

Bilgi:

Sait Kaya

İş Geliştirme Müdürlüğü-Araştırma ve Geliştirme Uzmanı

Tel    : (232) 498 42 87

Faks: (232) 498 46 13

E-Posta: sait.kaya@izto.org.tr

 

Övgü Pınar

İş Geliştirme Müdürlüğü-Girişimcilik Yönetmeni

Tel    : (232) 498 46 83

Faks: (232) 498 46 13

E-Posta: ovgu.pinar@izto.org.tr