2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİMİZ


Değerli Üyelerimiz ve Girişimcilerimiz,

Girişimci olmak için sadece fikirlerin yetmediği, finansal sorunlar ve sermaye yetersizliğinin, girişimcilerin çözmek zorunda oldukları sorunlar arasında en başta geldiğinin ilk günden beri bilincindeyiz.

Bu anlayışla, girişimcilik çalışmalarımız kapsamında önemli bir hizmetimizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ülkelerin rekabet gücünü arttırmak amacıyla inovasyona odaklandıkları bir dönemin içinde bulunulması, inovatif fikirlerin desteklenmesi, firmaların yenilikçi projelerinin yaygınlaştırılması, girişimcilik olgusunun  yaygınlaştırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması, ticari hayatta daha aktif rol almalarının sağlanması yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda, yenilikçi projesi olan girişimcilere kullandırılmak üzere Odamız 2017 yılı bütçesi kapsamında 500.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Buna göre; inovatif proje sahibi girişimcilerimize, kişi başına 50.000 TL teşvik “hibe” olarak kullandırılacaktır.

İZMİR TİCARET ODASI İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ” kapsamında;

  • Projenin Geliştirilmesine Yönelik Kullanılacak Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri,
  • Proje Geliştirme Giderleri (Proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, tanıtım, yurtiçi - yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test, analiz, belgelendirme)
  • Proje Kapsamında Çalışacak Personel Giderleri’ne

yönelik kesilmiş faturaların Odamıza ibraz edilmesi karşılığında girişim şirketine teşvik ödemesi yapılacaktır.   

Proje sahiplerinin başvuru için www.izto.org.tr/tr/inovasyontesvik linkinde yer alan “Online Başvuru Formu”ndaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmaları, daha sonra talep edilen diğer evraklarla birlikte Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir.

“İzmir Ticaret Odası İnovasyon ve Girişimcilik Teşvikleri”, Ek’te detaylı olarak yer alan İZMİR TİCARET ODASI “İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK” TEŞVİKLERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI doğrultusunda kullandırtılacak olup teşvik kapsamı, başvuru kriterleri, değerlendirme ve uygulama süreci, teşvik bütçesi ve süresi ile ödeme şekline yönelik tüm bilgiler söz konusu usul ve esaslar kapsamında tanımlanmıştır.

“İzmir Ticaret Odası İnovasyon ve Girişimcilik Teşvikleri”nin verileceği girişimcilerin belirlenmesi için bir “İnovasyon ve Girişimcilik Teşvikleri Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuş olup, İnovasyon ve Girişimcilik Teşvikleri Değerlendirme Kurulu’nun olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu’nun nihai kararı doğrultusunda teşvik verilecektir.

“İzmir Ticaret Odası İnovasyon ve Girişimcilik Teşvikleri”ne yönelik her türlü sorunuz, bilgi talebiniz ve başvuru işlemleriniz için görevli ekibimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İzmir’den başarılı girişimcilik hikayelerinin çıkması için tüm imkanlarımız ile yanınızda olacağımızı belirtir, “İnovasyon ve Girişimcilik Teşviklerimizin” tüm üyelerimiz ve girişimcilerimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Odası

 

USUL VE ESASLAR

TAAHHUTNAME

 

İletişim:

Övgü PINAR, Müge ÜNAL, Beril EROĞLU

Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefliği

Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü

Tel: 0232 498 46 83 – 0232 498 41 48 – 0232 498 41 38

Faks: 0232 498 46 35

E-Posta: girisimcilik@izto.org.tr