2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Genel Duyurular


Haberler
19.10.2018 - Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edilmesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen bir yazıda, çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğunun devam ettiği dile getirilmiştir.


Haberler
19.10.2018 - İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği (KENTİMİZ İZMİR)

Sayın Üyemiz,

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği (KENTİMİZ İZMİR) olarak, kent değerlerimizin yaşatılması, çağdaş bir anlayışla işlevlendirilerek kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi, kentte turizmin kalkınması hedeflerine katkıda bulunmak amaçlarıyla 2012 yılından beri faaliyet göstermektedir. (www.kentimizizmir.org.tr)


Haberler
19.10.2018 - A4 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı Donanım Alımı

Sayın Üyemiz,

Üniversitemizin IT ihtiyaçları kapsamında ekte sunulan Teknik Şartname  açıklamaları doğrultusunda, kapalı zarf usulü teklif ile "A4 RENKLI ÇOK FONKSIYONLU YAZICI DONANIM ALIMI" yapılacaktır.


Haberler
19.10.2018 - İş Gücünün Geleceği ve Esnek Çalışma Modelleri Konulu Etkinlik Duyurusu​

Sayın Üyemiz,

İş gücünün geleceği içinde bulunduğumuz yılların en sıcak ve güncel konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Otomasyon, robotik ve yapay zeka alanındaki devrimsel ilerlemeler, artık etkilerini hissetmeye başladığımız yeni ekonomiyi şekillendiriyor. Konuya istihdam perspektifinden bakacak olursak bu yeni ekonomi modelinin iş aileleri, yeni uzmanlık alanları, yeni yetkinlik ihtiyaçları ve ücretler üzerinde etkisini görmeye başlayacağız. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 376 ayrı global firmada çalışan CHRO’lar, Yetenek ve Strateji yöneticileri ile yaptığı kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre; “çalışma biçimlerinin doğasının değişmesi ve esnek çalışma modelleri” yeni ekonomin 2025 yılına kadar en fazla etki yapacağı alan olarak görülüyor.


Haberler
18.10.2018 - 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden Odamıza iletilen 08.10.2018 tarih ve 20149-23574 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birliği`nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla organize edilen  “İhracatçı Birlikleri-11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın ödül töreninin 26 Nisan 2019 tarihinde düzenleneceği belirtilmektedir.


Haberler
17.10.2018 - Kamu İhale Kurumu’nun E-İhale Düzenlemeleri

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi’nden Odamıza iletilen bir yazıda;

  • 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL’ye, mal alımlarında 8 milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale geldiği belirtilmiştir.

Haberler
16.10.2018 - Müzik Meslek Birlikleri Fiyat Tarifeleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği tarafından Odamıza iletilen 26 Eylül 2018 tarih ve 2018/0981 sayılı evrakta ve MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Melek Birliği tarafından Odamıza iletilen 28 Eylül 2017 tarih ve 2018/2313 sayılı evrakta ;

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ve 25486 sayılı Eser, İcra, Yapım ve Yayınları Kullanılması ve/veya iletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca meslek birliklerinin, tarifelerini Bakanlığa ve kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bildirmekle ve kamuoyuna duyurmakla görevli olduğu bildirilmiştir.


Haberler
15.10.2018 - Enflasyonla Mücadele Programı Çerçevesinde İndirim Kampanyası

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 10.10.2018 tarih ve 14853 sayılı yazıda; Hükümetimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde “İndirim Kampanyası”nın başlatıldığı, TOBB bünyesinde 81 il, 160 ilçede yer alan 365 Oda/Borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Oda üyelerimizin İndirim Kampanyasına katkıda bulunması talep edilmektedir.


Haberler
15.10.2018 - Fiyat Etiketleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 3 Ekim 2018 tarih ve 14507 sayılı yazıda; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan “Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde“ yapılan değişikliklerin, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmektedir.


Haberler
09.10.2018 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Sayın üyemiz,

Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin hangileri olacağı ve bu düzenlemeden istisna olarak hangi sözleşmelerin tutulacağını düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No:2018-32/51) 06.10.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanmış olup, Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.