2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Genel Duyurular


Haberler
20.06.2019 - KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRA-SME Çağrısı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız yazıda, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’lere) yönelik sanayi-akademi işbirliğine olanak tanıyan IRA-SME çağrısının yayınlandığı, söz konusu proje çağrısının amacının KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi olduğu belirtilmiştir.

Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir. 


Haberler
14.06.2019 - İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Genç Girişimciler için Erasmus 2019 Projesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında “Genç Girişimciler için Erasmus 2019” konulu proje teklif çağrısının yayınlandığı bildirilmektedir.


Haberler
14.06.2019 - Ödüllendirme Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

Mevcut ödüllendirme talimatnamemiz Oda Meclis kararı ile revize edilmiş olup, 2018 yılı vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere bundan sonraki ödüllendirme süreçleri revize edilen talimatname hükümleri uyarınca işletilecektir. 


Haberler
11.06.2019 - Haziran Ayı Eğitimlerimiz

Sayın Üyemiz,

Odamız ve Vakfımız işbirliği ile Haziran ayı içerisinde düzenlenecek eğitimlerimize aşağıda yer verilmiştir.
Eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için http://www.izto.org.tr/tr/egitimler adresini ziyaret edebilirsiniz.


Haberler
10.06.2019 - 2019/16 Sayılı Genelge Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 29.05.2019 tarih ve 5654 sayılı yazıda; ilgide Ticaret Bakanlığı’nın 16.05.2019 tarihli, 44392785 sayılı ve 2019/16 sayılı Genelge konulu yazısı ile, Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ekte bir örneği yer alan 2019/6 sayılı genelgenin iletildiği belirtilmektedir.


Haberler
31.05.2019 - 2019 Haziran Aidatları ve Yeni Dereceniz Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

Odamız Meclisi’nin 26.12.2018 tarih ve 10 sayılı kararı  ile  yürürlüğe giren 2019 Yılı Aidat Tarife Cetveli’nde (http://www.izto. org.tr/tr/uyelik-ucretleri) belirtilen kriterler dahilinde belirlenen derece bilginize göre tahsil edilmekte olan "Yıllık Aidat" ve "Munzam Aidat" 2019 yılı 1. Taksit  son ödeme tarihi 01.07.2019'dir.


Haberler
24.05.2019 - Yemen'e Umut Ol Kampanyası Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin 17.07.2019 tarih ve 5219 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın 21.03.2019 tarih ve 40537 sayılı yazısında;

Yemen’de süregelen iç çatışmalar neticesinde 22 milyon kişinin yardıma muhtaç hale geldiği bildirilmektedir.

“Yemen’e Umut Ol” insani yardım kampanyası başlatılmış olup destek vermek isteyen üyelerimiz, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın ekte yer alan hesap numaralarına  bağışta bulunabilirler.


Haberler
24.05.2019 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu ve 76. (Dış Ticaret ve E-Ticaret Grubu) Meslek Komitelerimizin talepleri üzerine; Avrupa Birliği’nden ülkemize yapılan ithalat işlemlerinde ATR 1 belgesinin yanında ilgili gümrük mevzuatında olmamasına rağmen Menşe-i Şahadetname istendiği, Gümrük İdaresi tarafından ATR 1’in yanı sıra ek belgeler istenmesi üyelerimize ek maliyet yarattığı, bu durum yurtdışındaki firmalarla rekabet şansılarının azaldığını ifade ederek AB’den ülkemize yapılan ithalatlarda ATR 1’in yanında Menşe-i Şahadetname istenmemesine ilişkin Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde 11.09.2018 tarihinde girişimde bulunmuştur.


Haberler
23.05.2019 - Ankara Ticaret Odası Tarafından Düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 15.05.2019 tarih 5175 sayılı yazıda, “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”nin, “Anadolu’dan Dünya’ya” temasıyla 19-20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibition Center’da yapılacağı bildirilmektedir.


Haberler
21.05.2019 - 1044 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında

Sayın Üyemiz,

1044 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10 Mayıs 2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile lisanssız faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırı beş megavata çıkarılmıştır.