2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Genel Duyurular


Haberler
14.08.2018 - Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü

Sayın Üyemiz,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup; bu protokolün işleyişiyle ilgili uygulama usul ve esasları kapsamında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü Uygulama Genelgesi hazırlanmıştır.


Haberler
10.08.2018 - Çin Dijital Medya Kampanyası

Sayın Üyemiz,

Çin Halk Cumhuriyeti turizm eylem planlarında da, ticaret ve yatırımlarda da öncelik verilmiş ülkeler arasında yer almakta olup, 2018 yılı Çin’de “Türkiye Yılı” ilan edilmiştir.


Haberler
09.08.2018 - TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı Çağrısı

Sayın Üyemiz,

İzmir Bilimpark’tan Odamıza iletilen e-postada, TÜBİTAK tarafından ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı Çağrısı açıldığı belirtilmektedir.   


Haberler
09.08.2018 - Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza iletilen bir yazıda, yeni çalışma döneminde Oda-Borsa üyelerimize yönelik yeni hizmetler ve ürünler sunmak üzere yapılan  çalışmalar kapsamında, sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması hususunda yeni bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmiştir.


Haberler
08.08.2018 - Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ’ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen 01.08.2018 tarihli ve 11725 sayılı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı, KOSGEB’in AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmiştir.


Haberler
03.08.2018 - Sayısal Takograf Sürücü Şirket Kartları Veri Analiz Projesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin Birliğimizce yürütüldüğü malumlarıdır.


Haberler
31.07.2018 - “Paramı Yönetebiliyorum” Projesi

Sayın Üyemiz,

Gençlerin, girişimcilerin, çiftçilerin ve mavi yakalı işçilerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’de ilk kez finansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirmiştir. Proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirilmiştir.


Haberler
20.07.2018 - 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Haberler
19.07.2018 - Kamu İhale Kurumu – MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan 18.07.2018 tarihli e-postada, Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge ile konuya ilişkin Kurul Kararı, T.C. Kamu İhale Kurumu’ndan alınmakla ekte sunulmaktadır.


Haberler
16.07.2018 - İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması ve İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması

Değerli Üyelerimiz ve Girişimcilerimiz,

İzmir Bilimpark tarafından Odamıza iletilen e-postada; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından ”İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması ve İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması” başlatıldığı belirtilmektedir.