2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Ekspertiz Raporu


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının düzenlenmesi Usul ve Esasları kapsamında;

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 5 inci maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan iş yerlerine,  TOBB Kanunu’nun 26 ıncı ve Oda Muamelat Yönetmeliği’ nin 27 inci  maddesi uyarınca Odamız tarafından Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

Ekspertiz Raporu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Gıda Sicil Belgesi veya bağlı bulunulan İl veya İlçe Belediye Başkanlıkları’ndan Üretim İzni Belgesi’nin düzenlenmesi veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları uyarınca, işletmelerin genel üretim kapasitelerinin tespiti için talep edilmektedir.

Ekspertiz Raporu Müracaatı Sırasında İstenecek Belgeler

İzmir Ticaret Odası Ekspertiz Raporu Başvuru Formu

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

(2) Firma, mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, mal sahibi değilse kiralık olan bina ve işyerinin kira sözleşmeleri, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk fişleri,

(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,

(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

(7) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(8) Vergi levhası fotokopisi,

(9) Kalite Belge ve sertifikaları varsa listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(10) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.