2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

 

Belgeler


 

1. Adaylık Öncesi Temel Belgeler

Ankara Antlaşması

Resmi adı "Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Antlaşma"dır. 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile o tarihteki AET üyesi 6 ülke (Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg) arasında imzalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İki taraf arasındaki ortaklığın üç aşama (hazırlık, geçiş ve tamalanma süreci) içinde kurulmasını öngören Antlaşma, bu süreçlerin çerçevesini ve hukuksal araçlarını belirleyen 33 maddeden oluşmaktadır. 

Katma Protokol

Ankara Antlaşması'nda öngörülen "geçiş dönemi"nin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve sürelerinin hükümlere bağlamak için, Ankara Antlaşması eklerinden Geçici Protokol'ün 1. maddesine istinaden, 23 Kasım 1970 tarihinde taraflar Brüksel'de bir araya gelerek Katma Protokol'ü imzalamışlardır. 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün tam metni için tıklayınız.

Ortaklık Konseyi Kararları

Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki Topluluk yasası mevzuatının mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve kurallarını belirleyen kararlardır. 1964 ile 2000 yılları arasında 47 adet karar yayınlanmıştır. Kararlar AB ile Türkiye arasındaki bir sorunu çözmek ve ya bir mevzuatı düzenlemek amaçlı olabilir. Bu sebeple Ortaklık Konseyi Kararları’nın kapsamı geniş ve farklıdır. Kararlara ulaşmak için tıklayınız.

1999 Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi

10 – 11 Aralık 1999 tarihinde Avrupa Konseyi Bildirgesi ile Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerine uyum sağlayarak AB’ye aday ülke statüsüne yükseldiği açıklanmıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye AB ile mevzuat müzakereleri sürecine başlayabilmiştir. Sonuç bildirgesinin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye ile AB Arasındaki Gümrük Birliği’ni Güçlendirmek İçin Avrupa Konseyi Kararı

Komisyon’un yayınlamış olduğu Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi için hazırlanmış olan belgeye yanıt olarak çıkan Konsey kararıdır. Eski metin üzerinde yapılan düzenlemeler ve değişiklikleri içerir. Tam metine ulaşmak için tıklayınız.

2. Adaylık Sonrası Temel Belgeler

İlerleme Raporları

İlerleme raporları (progress reports) AB Komisyonu tarafından genellikle her yıl kasım ayında yayımlanmaktadır. Raporlar, aday ya da adaylık potansiyeli bulunan ülkelerin AB’ye üyelik süreçlerinin değerlendirildiği resmi belgelerdir. Dolayısıyla Zirve toplantılarında söz konusu ülkeler hakkında alınacak kararlar açısından önemlidir.

Komisyon, Türkiye için 1998 yılından bu yana ilerleme raporlarını yayımlamakta, Türkiye’nin üyelik sürecindeki durumunu değerlendirmektedir.

1998 İlerleme Raporu

1999 İlerleme Raporu

2000 İlerleme Raporu

2001 İlerleme Raporu

2002 İlerleme Raporu

2003 İlerleme Raporu

2004 İlerleme Raporu

2005 İlerleme Raporu

2006 İlerleme Raporu

2007 İlerleme Raporu

2008 İlerleme Raporu

2009 İlerleme Raporu

2010 İlerleme Raporu

2011 İlerleme Raporu

2012 İlerleme Raporu

2013 İlerleme Raporu

2014 İlerleme Raporu

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programlar

Ulusal program olarak da bilinir (national programs for the adoption of acquis). Aday ülke tarafından yayımlanmaktadır. Katılım ortaklığı belgesinde ortaya konulan öncelikler ve AB müktesebatına uyum çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Türkiye, 2001 yılında Ulusal Program’ını oluşturmuş ve katılım ortaklığı belgelerine paralel olarak güncellemiştir.

Ulusal Program – Mart 2001

Ulusal Program – Temmuz 2003

Ulusal Program – Aralık 2008

Katılım Ortaklığı Belgeleri

Katılım ortaklığı belgeleri (accession partnership documents) aday ülkelerin üyelik sürecinde yerine getirmesi gereken öncelikleri ortaya koymak amacıyla yayımlanır. Aday ülkenin üyelik sürecinde sağladığı gelişmelere paralel olarak güncellenmektedir.
Ayrıca, üyelik öncesi mali yardımların belirtilen öncelikler çerçevesinde ne şekilde yapılacağı bu belge ile belirlenmektedir.
Türkiye için katılım ortaklığı belgesi 2001’de oluşturulmuş ve üç kez güncellenmiştir.

Katılım Ortaklığı Belgesi – Mart 2001

Katılım Ortaklığı Belgesi – Mayıs 2003

Katılım Ortaklığı Belgesi – Ocak 2006

Katılım Ortaklığı Belgesi – Şubat 2008


Müzakere Çerçeve Belgesi

Müzakere çerçeve belgesi (negotiation framework) Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin ne şekilde gerçekleştirileceği, izlenecek kural ve ilkeler ile uygulanacak prosedür gibi konuları içermektedir.

Müzakere Çerçeve Belgesi – Ekim 2005


Ortaklık Konseyi Kararları

1/2001 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

1/2006 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

2/2006 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

1/2007 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

KATILIM MÜZAKERELERİ

AB Müktesebatına Uyum Programı için tıklayınız.

Müzakere Sürecinde Mevcut Durum için tıklayınız.