2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Azami Fiyat Tarifesi


5174 Sayılı TOBB kanunun 12. Maddesi 1. Fıkrasının(ı)bendine dayanılarak isteyen meslek grupları dilekçe ile Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü’ne gerekli başvuruyu yapar. Belirlenecek mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyelerimizle ilgili olanları komitenin görüşü alınarak Yönetim kurulunun teklifi ve Oda Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.

TOBB’ca belirlenen ölçülerde hazırlanan tarifeler ile ilgili bilgiler için Ticari İşlemler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulur. 

Gerekli hizmet ücreti yatırılarak belge tanzim edilir. 

Ek bilgi için tıklayınız.