2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

2020 YILI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ


2020 YILI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ

TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN BELGE VE HİZMET ÜCRETLERİ

          Hizmet/Belge Adı                                                                                 Toplam

1

ATR Dolaşım Belgesi *  

6,-TL

2

Menşe Şahadetnamesi, * 

6,-TL

3

Form.A Dolaşım Belgesi *

6,-TL

4

EUR.1 Dolaşım Belgesi *

6,-TL

5

EUR-MED Dolaşım Belgesi *

6,-TL

6

Basitleştirilmiş ATR *

2,5-TL

7

GATT Menşe Şahadetnamesi *

6,-TL

8

İran Menşe İspat Belgesi *

6,-TL

9

Malezya Menşe İspat Belgesi *

6,-TL

10

D-8 Menşe İspat Belgesi *

6,-TL

11

Türk Malı Belgesi *

250,-TL

12

İş Makinası Tescili ve Tasdiki *

Belge Ücreti 150,-TL

Hizmet Ücreti 300,-TL

Toplam=450,-TL

13

6  Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

314,-TL

14

14 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

599,-TL

15

TIR-Yaprağı *

146,-TL

16

Tır Karneleri Kayıp İşlemi *

120,-TL

17

Tek Girişli Geçiş Belgesi *

18,-TL

18

Çok Girişli Geçiş Belgesi *

98,-TL

19

Ata Karnesi ve Tasdik Ücreti *

300,-TL

20

Sigorta İşlemleri Yeni Kayıt *

85,-TL

21

Sigorta İşlemleri Fiziki Şart Tespiti *

100,-TL

22

Sigorta Acenteleri Kimlik Kartı *

25,-TL

23

TUR AB 6 Yaprak Tır Karnesi Satış Ücreti ***

16,5-İsviçre Frangı

 

   * TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

  ** TOBB Yönetim Kurulu’nca,  yıl içinde belirlenebilecek diğer hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler  ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

*** TUR AB 6 Yaprak Tır Karnesi ASKTIRweb sisteminden TOBB tarafından günlük olarak güncellenecek T.C.M.B. efektif satış kuru üzerinden “Türk Lirası” olarak satılacaktır.

 

TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

           Hizmet/Belge Adı                                                                            Toplam

1

İhracat Belgesi İnceleme Raporu

50,-TL

2

Fatura Rayiç Fiyat Tasdiki

Hizmet Ücreti  550,-TL

3

Ticari Mahiyette Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

Hizmet Ücreti  550,-TL

 

Toplam=910,-TL  -  1.380,-TL

4

Gayri Menkul Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

Hizmet Ücreti  450,-TL

Toplam=1.000,-TL - 1.340,-TL

5

Sınai ve Ticari Mahiyetteki Belge Onayları 

Hizmet Ücreti  550,-TL

 

6

Ekspertiz Raporu

Eksper Ücreti 395,-TL

Hizmet Ücreti 765,-TL

Toplam=1.160,-TL

7

Kapasite Raporları

Eksper Ücreti 395,-TL

Hizmet Ücreti 765,-TL

Toplam=1.160,-TL

8

Kapasite Muafiyet İnceleme Raporu

Eksper Ücreti 395,-TL

Hizmet Ücreti 765,-TL

Toplam=1.160,-TL

9

Antrepo Belgesi

Hizmet Ücreti 445,-TL

10

Fiili Tüketim Belgesi

Eksper Ücreti 395,-TL

Hizmet Ücreti 765,-TL

Toplam=1.160,-TL

11

İmalat Yeterlilik Belgesi

Hizmet Ücreti 445,-TL

12

Yetkili Temsilcilik (Distribütörlük Belgesi)

Hizmet Ücreti 445,-TL

13

Faydalı Model Raporu

Eksper Ücreti 395,-TL

Hizmet Ücreti 765,-TL

Toplam=1.160,-TL

14

Yerli Malı Belgesi

Eksper Ücreti 395,-TL

Hizmet Ücreti 765,-TL

Toplam=1.160,-TL

15

Azami Fiyat Tarifesi

80,-TL

16

Mücbir Sebep Zaruret Belgesi

240,-TL

17

Numune Belgesi (ithalat)

120,-TL

18

Tır Karnesi Tasdik Bedeli

20,-TL

19

İş Makinesi Rehin Koyma

120,-TL

20

a) Fatura ve Kayıt Tasdikleri

b) İlk Suret Dışında Her Suret ve Her Belgenin Tasdiki

 

85,-TL

10,-TL

 

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

                            Hizmet/Belge Adı                                                   Oda Hizmet Ücreti         

1

Meslek gruplarına göre ticari adres tespiti

Üye Sayısı Beher Takım

 

1-500                         115,-TL

501-1000                  225,-TL

1001 ve üzeri           305,-TL

2

a) İlk Nüsha Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b) Nüshaları

40,-TL

10,-TL

3

 

a) İlk Nüsha İhale Belgesi (G Bendi)

b) Nüshaları

40,-TL

10,-TL

4

a) İlk Nüsha İngilizce Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b) Nüshaları

40,-TL

10,-TL

 

5

a) İmza ve Kayıt Tasdikleri

b) İlk Suret Dışında Her Suret ve Her Belgenin Tasdiki

85,-TL

10,-TL

 

6

Üye Kimlik Kartı

Ücretsiz

7

Emlak Danışmanlığı Kimlik Kartı

Ücretsiz

 

8

Uzlaştırma veya Ticari Tahkim Hizmet Ücreti

-Anlaşmazlık Konusu Değer;

a) 100.000 TL’na  kadar

b) 100.000 TL üzeri

 

 

500,-TL

1.000,-TL

9

Muhtelif Belgeler

- Ticaret Sicil Gazetesi Tasdik Ücreti

a) Üye

b) Üye Olmayan

 

- Diğer Belgeler

a) Üye

b) Üye Olmayan

 

 

75,-TL

100,-TL

 

 

75,-TL

100,-TL

 

 

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

 

                            Hizmet/Belge Adı                                                          Oda Hizmet Ücreti                

1

Ticaret Sicil Kurucu Nitelikteki İşlemler Hizmet Ücreti

750,-TL

2

Ticaret Sicil Bildirici Nitelikteki İşlemler Hizmet Ücreti

290,-TL

3

Mersis Başvurusu

240,-TL

 

4

Gazete İlan Hizmet Ücreti

a)Üye

b)Üye Olmayan

 

 

40,-TL

60,-TL

5

Şirket Kuruluşu

420,-TL

 

6

Gerçek ve Ticari İşletme İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti

145,-TL

7

Resmi Defterler (Anonim Şirketler)

225,-TL

8

Resmi Defterler (Limited Şirketler ve Kooperatifler)

200,-TL

9

Damga Vergisi Defteri

25,-TL