2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

2019 YILI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ


TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN BELGE VE HİZMET ÜCRETLERİ

          Hizmet/Belge Adı                                                                                 Toplam

1

ATR Dolaşım Belgesi *  

5,-TL

2

Menşe Şahadetnamesi, * 

5,-TL

3

Form.A Dolaşım Belgesi *

5,-TL

4

EUR.1 Dolaşım Belgesi *

5,-TL

5

EUR-MED Dolaşım Belgesi *

5,-TL

6

Basitleştirilmiş ATR *

2,-TL

7

GATT Menşe Şahadetnamesi *

5,-TL

8

İran Menşe İspat Belgesi *

5,-TL

9

Malezya Menşe İspat Belgesi *

5,-TL

10

D-8 Menşe İspat Belgesi *

5,-TL

11

Türk Malı Belgesi *

250,-TL

12

İş Makinası Tescili ve Tasdiki *

Belge Ücreti 124,-TL

Hizmet Ücreti 200,-TL

Toplam=324,-TL

13

6  Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

227,-TL

14

14 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

449,-TL

15

TIR-Yaprağı *

146,-TL

16

Tır Karneleri Kayıp İşlemi *

120,-TL

17

Tek Girişli Geçiş Belgesi *

15,-TL

18

Çok Girişli Geçiş Belgesi *

80,-TL

19

Ata Karnesi Tasdik Ücreti *

300,-TL

20

Sigorta İşlemleri Yeni Kayıt *

85,-TL

21

Sigorta İşlemleri Fiziki Şart Tespiti *

100,-TL

22

Sigorta Acenteleri Kimlik Kartı *

25,-TL

 

   * TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

  ** TOBB Yönetim Kurulu’nca,  yıl içinde belirlenebilecek diğer hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler  ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

 

 

TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

 

           Hizmet/Belge Adı                                                                            Toplam

1

İhracat Belgesi İnceleme Raporu

40,-TL

2

Fatura Rayiç Fiyat Tasdiki

Hizmet Ücreti  460,-TL

3

Ticari Mahiyette Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

Hizmet Ücreti  460,-TL

 

Toplam=760,-TL  -  1.150,-TL

4

Gayri Menkul Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

Hizmet Ücreti  375,-TL

Toplam=835,-TL  -  1.115,-TL

5

Sınai ve Ticari Mahiyetteki Belge Onayları 

Hizmet Ücreti  460,-TL

 

6

Ekspertiz Raporu

Eksper Ücreti 330,-TL

Hizmet Ücreti 640,-TL

Toplam=970,-TL

7

Kapasite Raporları

Eksper Ücreti 330,-TL

Hizmet Ücreti 640,-TL

Toplam=970,-TL

8

Kapasite Muafiyet İnceleme Raporu

Eksper Ücreti 330,-TL

Hizmet Ücreti 640,-TL

Toplam=970,-TL

9

Antrepo Belgesi

Hizmet Ücreti 370,-TL

10

Fiili Tüketim Belgesi

Eksper Ücreti 330,-TL

Hizmet Ücreti 640,-TL

Toplam=970,-TL

11

İmalat Yeterlilik Belgesi

Hizmet Ücreti 370,-TL

12

Yetkili Temsilcilik (Distribütörlük Belgesi)

Hizmet Ücreti 370,-TL

13

Faydalı Model Raporu

Eksper Ücreti 330,-TL

Hizmet Ücreti 640,-TL

Toplam=970,-TL

14

Yerli Malı Belgesi

Eksper Ücreti 330,-TL

Hizmet Ücreti 640,-TL

Toplam=970,-TL

15

Azami Fiyat Tarifesi

65,-TL

16

Mücbir Sebep Zaruret Belgesi

200,-TL

17

Numune Belgesi (ithalat)

100,-TL

18

Tır Karnesi Tasdik Bedeli

17,-TL

19

Karayolu Taşıt Onay Belgesi

1,-TL

20

İş Makinesi Rehin Koyma

100,-TL

21

 

a) Fatura ve Kayıt Tasdikleri

b) İlk Suret Dışında Her Suret ve Her Belgenin Tasdiki

 

65,-TL

10,-TL

 

 

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

 

                            Hizmet/Belge Adı                                                   Oda Hizmet Ücreti         

1

Meslek gruplarına göre ticari adres tespiti

Üye Sayısı Beher Takım

 

1-500                          95,-TL

501-1000                  185,-TL

1001 ve üzeri           255,-TL

2

a) İlk Nüsha Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b) Nüshaları

33,-TL

10,-TL

3

 

a) İlk Nüsha İhale Belgesi (G Bendi)

b) Nüshaları

33,-TL

10,-TL

4

a) İlk Nüsha İngilizce Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b) Nüshaları

 

33,-TL

10,-TL

 

5

a) İmza ve Kayıt Tasdikleri

b) İlk Suret Dışında Her Suret ve Her Belgenin Tasdiki

 

65,-TL

10,-TL

 

6

Üye Kimlik Kartı

Ücretsiz

7

Emlak Danışmanlığı Kimlik Kartı

Ücretsiz

 

8

Uzlaştırma veya Ticari Tahkim Hizmet Ücreti

120,-TL

9

Muhtelif Belgeler

- Ticaret Sicil Gazetesi Tasdik Ücreti

a) Üye

b) Üye Olmayan

 

- Diğer Belgeler

a) Üye

b) Üye Olmayan

 

 

 

65,-TL

85,-TL

 

 

65,-TL

85,-TL

 

 

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

 

                            Hizmet/Belge Adı                                                          Oda Hizmet Ücreti                

1

Nevi Değişikliği, Bölünme, Rehin Tescili

625,-TL

2

Şirket Birleşme, Sermaye Artırımı-Hisse Devri

240,-TL

3

Denetçi Seçimi (AŞ), Genel Kurul (Seçimsiz) (AŞ), İktisadi İşletme Kuruluşu,

240,-TL

4

Denetçi Seçimi (Koop), Genel Kurul (Seçimsiz) (Koop)

140,-TL

5

Genel Kurul (Seçimsiz ) (LTD.)

240,-TL

 

6

İktisadi İşletme (Değişiklik ve Kapanış)

140,-TL

 

7

Serbest Bölge’de Kurulu Şirketler (Değişiklik ve Kapanış)

240,-TL

 

8

Mersis Başvurusu

200,-TL

 

9

Gazete İlan Hizmet Ücreti

a)Üye

b)Üye Olmayan

 

35,-TL

50,-TL

10

Şirket Kuruluşu

360,-TL

11

Gerçek ve Ticari İşletme İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti

120,-TL

12

Resmi Defterler ve Tasdiki (Anonim Şirketler)

150,-TL

13

Resmi Defterler ve Tasdiki (Limited Şirketler ve Kooperatifler)

130,-TL

14

Resmi Defterler ve Tasdiki (Damga Vergisi)

20,-TL