2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

2018 YILI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ


TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN BELGE VE HİZMET ÜCRETLERİ

                   Hizmet/Belge Adı                                        Toplam               

1

ATR Dolaşım Belgesi *  

5,-TL

2

Menşe Şahadetnamesi, * 

5,-TL

3

Form.A Dolaşım Belgesi *

5,-TL

4

EUR.1 Dolaşım Belgesi *

5,-TL

5

EUR-MED Dolaşım Belgesi *

5,-TL

6

Basitleştirilmiş ATR *

2,-TL

7

GATT Menşe Şahadetnamesi *

5,-TL

8

İran Menşe İspat Belgesi *

5,-TL

9

Malezya Menşe İspat Belgesi *

5,-TL

10

D-8 Menşe İspat Belgesi *

5,-TL

11

Türk Malı Belgesi *

250,-TL

12

İş Makinası Tescili ve Tasdiki *

Belge Ücreti 100,-TL

Hizmet Ücreti 100,-TL

Toplam=200,-TL

13

6  Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

166,-TL

14

14 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

321,-TL

15

TIR+Yaprağı *

99,-TL

16

Tır Karneleri Kayıp İşlemi *

120,-TL

17

Tek Girişli Geçiş Belgesi *

10,-TL

18

Çok Girişli Geçiş Belgesi *

55,-TL

19

Ata Karnesi Tasdik Ücreti *

250,-TL

20

Sigorta İşlemleri Yeni Kayıt *

85,-TL

21

Sigorta İşlemleri Fiziki Şart Tespiti *

100,-TL

22

Sigorta Acenteleri Kimlik Kartı *

25,-TL

 

   * TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

  ** TOBB Yönetim Kurulu’nca,  yıl içinde belirlenebilecek diğer hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler  ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

 

TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

                   Hizmet/Belge Adı                                        Toplam               

1

İhracat Belgesi İnceleme Raporu

33,-TL

2

Fatura Rayiç Fiyat Tasdiki

Hizmet Ücreti  385,-TL

3

Ticari Mahiyette Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

Hizmet Ücreti  385,-TL

Toplam=645,-TL  -  985,-TL

4

Gayri Menkul Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

Hizmet Ücreti 315,-TL

Toplam=715,-TL  -  955,-TL

5

Sınai ve Ticari Mahiyetteki Belge Onayları 

Hizmet Ücreti  385-TL

6

Ekspertiz Raporu

Eksper Ücreti 286,-TL

Hizmet Ücreti 540,-TL

Toplam=826,-TL

7

Kapasite Raporları

Eksper Ücreti 286,-TL

Hizmet Ücreti 540,-TL

Toplam=826,-TL

8

Kapasite Muafiyet İnceleme Raporu

Eksper Ücreti 286,-TL

Hizmet Ücreti 540,-TL

Toplam=826,-TL

9

Antrepo Belgesi

Hizmet Ücreti 310,-TL

10

Fiili Tüketim Belgesi

Eksper Ücreti 286,-TL

Hizmet Ücreti 540,-TL

Toplam=826,-TL

11

İmalat Yeterlilik Belgesi

Hizmet Ücreti 310-TL

12

Yetkili Temsilcilik (Distribütörlük Belgesi)

Hizmet Ücreti 310,-TL

13

Faydalı Model Raporu

Eksper Ücreti 286,-TL

Hizmet Ücreti 540,-TL

Toplam=826,-TL

14

Yerli Malı Belgesi

Eksper Ücreti 286,-TL

Hizmet Ücreti 540,-TL

Toplam=826,-TL

15

Azami  Fiyat  Tarifesi

55,-TL

16

Mücbir Sebep Zaruret Belgesi

170,-TL

17

Numune Belgesi (ithalat)

84,-TL

18

Tır Karnesi Tasdik Bedeli

14,-TL

19

Karayolu Taşıt Onay Belgesi

1,-TL

20

a)Fatura ve Kayıt Tasdikleri

b)Nüshaları

(Söz konusu ücretlendirme; ihracat belgesinin ibrazı halinde ve 3 nüshaya kadar geçerlidir)

55,-TL

7,50-TL

 

ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

                   Hizmet/Belge Adı                                        Toplam               

1

Meslek gruplarına göre  ticari adres tespiti

          Üye Sayısı   Beher Takım

       1-500                 80,-TL

501-1000              160,-TL

1001ve üzeri             215,-TL

2

a) İlk Nüsha Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b) Nüshaları

28,-TL

7,50-TL

3

 

a) İlk Nüsha İhale Belgesi (G Bendi)

b) Nüshaları

28,-TL

7,50-TL

4

a) İlk Nüsha İngilizce Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b)Nüshaları

28,-TL

7,50-TL

5

a)İmza ve Kayıt Tasdikleri

b)Nüshaları

55,-TL

7,50-TL

6

Üye Kimlik Kartı

ÜCRETSİZ

7

Emlak Danışmanlığı Kimlik Kartı

20,-TL

8

Uzlaştırma veya Ticari Tahkim Hizmet Ücreti

100,-TL

9

Muhtelif Belgeler

- Ticaret Sicil Gazetesi Tasdik Ücreti

a)Üye

b)Üye  Olmayan

- Diğer Belgeler

a)Üye

b)Üye  Olmayan

 

 

55,-TL

85,-TL

 

55,-TL

85,-TL

 

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

                   Hizmet/Belge Adı                                        Toplam            

1

Nevi Değişikliği, Bölünme,  Rehin Tescili

525,-TL

2

Şirket Birleşme,  Sermaye Artırımı-Hisse Devri

200,-TL

3

Denetçi Seçimi (AŞ) , Genel Kurul (Seçimsiz) (AŞ),  İktisadi İşletme Kuruluşu

200-TL

4

Denetçi Seçimi (Koop), Genel Kurul (Seçimsiz) (Koop)

115,-TL

5

Genel Kurul ( Seçimsiz ) (LTD.)

200,-TL

6

İktisadi İşletme (Değişiklik ve Kapanış)

115,-TL

7

Serbest Bölge’de Kurulu Şirketler (Değişiklik ve Kapanış)

200,-TL

8

Mersis Başvurusu

165,-TL

9

Gazete İlan Hizmet Ücreti

28,-TL

10

Şirket Kuruluşu

300,-TL

11 Gerçek ve Ticari İşletme İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti

100,-TL

12

Resmi Defterler ve Tasdiki (Anonim Şirketler) 60.-TL

13

Resmi Defterler ve Tasdiki (Limited Şirketler ve Kooperatifler) 50,-TL