2017 Yılı Oda Hesapları 2017 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

2017 YILI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ


Hizmet/Belge Adı                                                            Toplam

1

ATR Dolaşım Belgesi *  

2,50-TL

2

Menşe Şahadetnamesi, * 

2,50-TL

3

Form.A Dolaşım Belgesi *

2,50-TL

4

EUR.1 Dolaşım Belgesi *

2,50-TL

5

EUR-MED Dolaşım Belgesi *

2,50-TL

6

Basitleştirilmiş ATR *

1,-TL

7

GATT Menşe Şahadetnamesi *

2,50-TL

8

İran Menşe İspat Belgesi *

2,50-TL

9

Malezya Menşe İspat Belgesi *

2,50-TL

10

D-8 Menşe İspat Belgesi *

2,50-TL

11

Türk Malı Belgesi *

250,-TL

12

İş Makinası Tescili ve Tasdiki *

185-TL

13

4 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

115,-TL

14

6  Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

170,-TL

15

14 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

253,-TL

16

20 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti *

255,-TL

17

TIR-Yaprağı *

80,-TL

18

Tır Karneleri Kayıp İşlemi *

120,-TL

19

Tek Girişli Geçiş Belgesi *

10,-TL

20

Çok Girişli Geçiş Belgesi *

55,-TL

21

Ata Karnesi Tasdik Ücreti *

250,-TL

22

Sigorta İşlemleri Yeni Kayıt *

85,-TL

23

Sigorta İşlemleri Fiziki Şart Tespiti *

100,-TL

24

Sigorta Acenteleri Kimlik Kartı *

25,-TL

   * TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

  ** TOBB Yönetim Kurulu’nca,  yıl içinde belirlenebilecek diğer hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler  ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

 

TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

 

Hizmet/Belge Adı                                                                        Toplam

1

İhracat Belgesi İnceleme Raporu

31,50-TL

2

Fatura Rayiç Fiyat Tasdiki

Hizmet Ücreti               365,-TL

3

Ticari Mahiyette Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

 

Hizmet Ücreti  365,-TL

 

Toplam=625,-TL-963,-TL

4

Gayri Menkul Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti

 

Hizmet Ücreti 300,-TL

 

Toplam=700,-TL-940,-TL

5

Sınai ve Ticari Mahiyetteki Belge Onayları 

Hizmet Ücreti  365-TL

 

6

Ekspertiz Raporu

Eksper Ücreti 273,-TL

Hizmet Ücreti 515,-TL

Toplam=788,-TL

7

Kapasite Raporları

Eksper Ücreti 273,-TL

Hizmet Ücreti 515,-TL

Toplam=788,-TL

8

Kapasite Muafiyet İnceleme Raporu

Eksper Ücreti 273,-TL

Hizmet Ücreti 515,-TL

Toplam=788,-TL

9

Antrepo Belgesi

Hizmet Ücreti 295,-TL

10

Fiili Tüketim Belgesi

Eksper Ücreti 273,-TL

Hizmet Ücreti 515,-TL

Toplam=788,-TL

11

İmalat Yeterlilik Belgesi

Hizmet Ücreti 295,-TL

12

Yetkili Temsilcilik (Distribütörlük Belgesi)

Hizmet Ücreti 295,-TL

13

Faydalı Model Raporu

Eksper Ücreti 273,-TL

Hizmet Ücreti 515,-TL

Toplam=788,-TL

14

Yerli Malı Belgesi

Eksper Ücreti 273,-TL

Hizmet Ücreti 515,-TL

Toplam=788,-TL

15

Azami  Fiyat  Tarifesi

52,50-TL

16

Mücbir Sebep Zaruret Belgesi

163,-TL

17

Numune Belgesi (ithalat)

80,-TL

18

Tır Karnesi Tasdik Bedeli

13,50-TL

19

Karayolu Taşıt Onay Belgesi

1,-TL

20

a)Fatura ve Kayıt Tasdikleri

 

b)Nüshaları

(Söz konusu ücretlendirme; ihracat belgesinin ibrazı halinde ve 3 nüshaya kadar geçerlidir)

52,50-TL

 

5,-TL

 

ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

 

Hizmet/Belge Adı                                                                                                    Toplam

1

Meslek gruplarına göre  ticari adres tespiti

 Üye Sayısı  Beher Takım

        

1-500                        75,-TL

501-1000                 150,-TL

1001ve üzeri            200,-TL

2

a) İlk Nüsha Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b) Nüshaları

 

26,-TL

5,-TL

 

3

 

a) İlk Nüsha İhale Belgesi (G Bendi)

b) Nüshaları

 

 

26,-TL

5,-TL

 

4

a) İlk Nüsha İngilizce Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

b)Nüshaları

 

26,-TL

5,-TL

5

a)İmza ve Kayıt Tasdikleri

b)Nüshaları

52,50-TL

5,-TL

6

Üye Kimlik Kartı

10,-TL

7

Emlak Danışmanlığı Kimlik Kartı

20,-TL

8

Uzlaştırma veya Ticari Tahkim Hizmet Ücreti

 

92,-TL

9

Muhtelif Belgeler

- Ticaret Sicil Gazetesi Tasdik Ücreti

a)Üye

b)Üye  Olmayan

- Diğer Belgeler

a)Üye

b)Üye  Olmayan

 

 

 

52,50-TL

78,50-TL

 

52,50-TL

78,50-TL

 

 

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ

 

Hizmet/Belge Adı                                                                    Toplam

1

Şirket Kuruluşu, Nevi Değişikliği, Bölünme,  Rehin Tescili

485,-TL

2

Şirket Birleşme,  Sermaye Artırımı-Hisse Devri

185,-TL

3

Denetçi Seçimi (AŞ) , Genel Kurul (Seçimsiz) (AŞ),  İktisadi İşletme Kuruluşu,

185,-TL

4

Denetçi Seçimi (Koop), Genel Kurul (Seçimsiz) (Koop)

105,-TL

5

Genel Kurul ( Seçimsiz ) (LTD.)

185,-TL

6

İktisadi İşletme (Değişiklik ve Kapanış)

105,-TL

7

Serbest Bölge’de Kurulu Şirketler (Değişiklik ve Kapanış)

185,-TL

8

Mersis Başvurusu

155,-TL

9

Şirket Kuruluş Sözleşmesi

150,-TL